Замјеник начелника општине

Замјеник начелника општине


Огњен Жмирић

ПРАВА И ДУЖНОСТИ:


  • замјеник начелника извршава дужности које му повјери начелник општине,
  • замјеник начелника замјењује начелника и дјелује у његово име када је начелник одсутан или спријечен у извршавању својих дужности,
  • замјеника начелника бира Скупштина општине, на приједлог начелника, у поступку предвиђеном за избор предсједника Скупштине општине, утврђен Статутом и Пословником Скупштине општине,
  • мандат замјеника начелника траје до краја мандата начелника општине, односно Скупштине општине.