Služba načelnika opštine

Služba načelnika opštine


Služba načelnika opštine obavlja savjetodavne, protokolarne, administrativno-tehničke poslove za potrebe načelnika opštine, informisanje javnosti o poslovima iz nadležnosti Skupštine opštine i Načelnika opštine, poslove pristupa informacija, poslove ugovaranja i javnih nabavki, imovinsko-pravne poslove, poslove pripreme nacrta, prijedloga odluka i drugih normativno-pravnih akata (opštih i pojedinačnih) koje donosi Skupština opštine, a koji su iz djelokruga rada Službe načelnika, upravne poslove iz djelokruga rada Službe načelnika, poslove vezano za informacione tehnologije i poslove civilne zaštite.

Služba načelnika opštine ima šest odsjeka:

  • Odsjek za administrativno-tehničke poslove
  • Odsjek za javne nabavke,
  • Odsjek za imovinsko-pravne poslove i zastupanje,
  • Odsjek za informacione tehnologije i
  • Odsjek za civilnu zaštitu
  • Odsjek za lokalni ekonomski razvoj

V.D. NAČELNIKA SLUŽBE NAČELNIKA OPŠTINE

GORAN SUBOTIĆ