Sistem 72 sata

Sistem 72 sata

SERVIS U FUNKCIJI GRAĐANA

Prijavite komunalni problem

Poštovani građani,

Pozivamo Vas da putem servisa SISTEM72 prijavite komunalni problem iz djelokruga djelovanja organa uprave. Servis je u potpunosti u funkciji građana koji pomoću njega lakše i brže rješavaju problem. Na svaki Vaš upit ćemo odgovoriti u roku od 72 sata. Stojimo Vam na raspolaganju jer smo tu zbog Vas, te nam pomozite da budemo još bolji.

Kako prijaviti problem?

  1. Popunite kratki formular traženim informacijama (u nastavku)
  2. Postavite fotografiju
  3. Prijavite problem
  4. U roku od 3 radna dana, opštinska administracija odgovara na Vašu prijavu

Mi smo tu zbog Vas!

Napomena:

  1. Na portalu SISTEM72 neće biti obrađene prijave:
    • Koje iznose probleme koje nisu u nadležnosti jedinstvenog organa uprave Opštine Gradiška
    • Prijave uvredljivog ili neodgovarajućeg sadržaja
  2. Molimo Vas da ne zloupotrebljavate servis SISTEM72. Svaka zloupotreba podliježe zakonskim sankcijama!