Професионална ватрогасна јединица

Професионална ватрогасна јединица


Професионална ватрогасна јединица Градишка обавља послове спровођења превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције, гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама, спровођења мјера заштите од пожара утврђених планом заштите од пожара, пружања техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама те обављања и других послова у еколошким и другим несрећама, извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокруг рада јединице.

Старјешина ПВЈ Градишка: Горан Стојаковић, дипл. инг. маш.

Сједиште: Козарских бригада 38А

Телефон/факс: 051/814-754

Хитни позив: 123

Оперативно дежурство: 051/814-724

e-mail: pvjgradiska@gmail.com