Povoljno poslovno okruženje

Povoljno poslovno okruženje

Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava, koji se provodi Bosni i Hercegovini i regionu. Ovaj program namjenjen je gradovima i opštinama, koji imaju odgovorajuće kapacitete, strateški su opređeljene da unaprijede privredni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

Opština Gradiška je jedna od opština koja je uspjela da ispuni 12 zahtjevnih kriterija i više od 80 podkriterija za unapređenje kvaliteta usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave pružaju privrednicima i stranim investitorima.

BFC sertifikat unapređuje rad administracije, razvija mehanizme koji su od koristi investitorima, privatnom sektoru, ali i građanstvu. Sam program omogućava uključivanje privrede u razvojne procese grada i gradske uprave oko unapređenja privrednog ambijenta, kroz đelovanje Privrednog savjeta. Kroz implementaciju BFC standarda investitorima se nudi:

  • sigurna investiciona lokacija za ulaganje
  • partnerski odnos sa lokalnom upravom
  • poslovni uspjeh i daljnji razvoj kompanije
  • konkurentnost, beneficije i dodatne poslovne prednosti