Подстицаји

Ред. бр. Назив подстицаја Врста Циљ Служба која спроводи процедуру На снази од
1 Подстицај за набавку опреме или софтвера за унапређење технолошке опремљености Грант унапређење технолошке опремљености малих и средњих предузећа Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
2 Подстицај за пословно повезивање, организацију студијских посјета и учешћа на сајмовима у иностранству Грант пословно повезивање, организација студијских посјета и учешће на сајмовима у иностранству Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
3 Подстицај за пословно савјетовање и увођење стандарда квалитета Грант пословно савјетовање и увођење стандарда Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
4 Подстицај економском развоју и запошљавању кроз финансијску подршку почетницима у пословању Грант економски развој и запошљавање Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
5 Подршка предузетништву кроз YEP инкубатор пословних идеја обука (са потенцијалом гранта) успостава повољног пословног предузетничког окружења те пружање подршке оснивању и раду конкретних пословних субјеката GOPA Представништво у БиХ и Одјељење за привреду и пољопривреду 15.12.2017.
6 Подршка изградњи заливних система (тифони, кишна крила, електро прикључци за заливне системе и копани бунари) Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
7 Подршка изградњи противградних мрежа на засадима воћа Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
8 Подршка изградњи система заштите од мраза на засадима воћа Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
9 Подршка у набавци бокс палета Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
10 Подршка уговореној кооперантској производњи и откупу Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
11 Регистрован узгој квалитетно приплодних јуница Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
12 Регистрован узгој квалитетно приплодних назимица Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
13 Регистрован узгој квалитетно приплодних оваца и коза Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
14 Регистрован узгој пчела Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
15 Подршка порибљавању Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
16 Подршка одржавању манифестација “Градишка јесен 2018” Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
17 Подршка оснивању нових пољопривредних задруга и раду пољопривредних удружења Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
18 Подршка у организовању  стручних  едукација,  стручних  екскурзија, посјета пољопривредним сајмовима и друго Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
19 Остали видови подршке Грант унапређење пољопривредне производње Одјељење за привреду и пољопривреду 5.1.2018.
20 Повољна цијена земљишта у Агроиндустријској зони Нова Топола друго продаја земљишта у функцији раста инвестиционе активности Служба начелника општине 14.06.2012.
21 Ослобађање плаћања трошкова уређења грађевинског земљишта у Агроиндустријској зони Нова Топола ослобађање од плаћања смањење трошкова инвестирања Одјељење за просторно планирање и грађење 14.06.2012.
22 Умањена рента за пословне субјекте из области пољопривредне производње за 50% ослобађање од плаћања смањење трошкова пословања Одјељење за просторно планирање и грађење 08.08.2014.
23 Умањени трошкови уређења грађевинског земљишта за пословне субјекте из области прерађивачке индустрије и производног занатства за 50% ослобађање од плаћања смањење трошкова пословања Одјељење за просторно планирање и грађење 08.08.2014.
24 Умањени трошкови уређења грађевинског земљишта за пољопривредну производњу за 70% ослобађање од плаћања смањење трошкова пословања Одјељење за просторно планирање и грађење 08.08.2014.