Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu


Odjeljenje za privredu i poljoprivredu obavlja poslove lokalne uprave koji se odnose na pripremu, izradu i donošenje programa privrednog razvoja opštine, analizu praćenje i predlaganje mjera u oblasti privrede na području opštine, a posebno u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zanatsko-preduzetničkih djelatnosti, sprovođenje upravnog postupka za donošenje rješenja iz oblasti zanatsko-preduzetničke djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, zanatstvo, uslužne djelatnosti, javni prevoz lica i stvari), izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike čije je izvršavanje povjereno Opštini, a odnosni se na djelokurg rada odjeljenja.

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu ima dva odsjeka:
– Odsjek za privredu preduzetništvo
– Odsjek za poljoprivredu

NAČELNIK ODJELJENJA ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU:

BRANKO STOJNIĆ