Odjeljenje za društvene djelatnosti

Odjeljenje za društvene djelatnosti


Odjeljenje za društvene djelatnosti obavlja poslove lokalne uprave koji se odnose na pripremu, izradu i donošenje programa društvenog razvoja opštine, analizu, praćenje i predlaganje mjera u oblasti društvenih djelatnosti na području opštine, a posebno u oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta, informisanja, mladih i religije, demografije, nevladinog sektora, izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike čije je izvršavanje povjereno Opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjeljenja.

Odjeljenje za drutvene djelatnosti ima dva odsjeka:

  • Odsjek za sport, kulturu, omladinu i NVO
  • Odsjek za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu

NAČELNIK ODJELJENJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI:

DAVOR GLIŠIĆ