Јавне набавке

Јавне набавке


НАМЈЕРА О ПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

Информација о преговарачком поступку – Додатни радови на реконструкцији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка
Информација о преговарачком поступку – Географски информациони систем
Позив за достављање понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења
Анекс 1
Анекс 2
Анекс 3
Анекс 4
Анекс 5
Позив за достављање понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења
Позив за достављање понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења
Позив за достављање понуде у преговарачком поступку без објављивања обавјештења
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
Информација и преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци
Информација за прегоарачки поступак – додатна услуга одржавања јавне расвјете
Информација о преговарачком поступку – услуга одржавања водопривредног објекта црпне станице Кеј
Информација о преговарачком поступку-услуге одржавања градских улица, локaлних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка у зимском периоду
Информација о преговарачком поступку – хитна интервенција на санацији крова на објекту Јавне установе Културни центар Градишка
Информација о преговарачком поступку – додатни и нови радови на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева
Информација о преговарачком поступку – додатни и нови радови на асфалтирању некатегорисаних путева

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ

Одлуке о резултатима поступка

Одлука – набавка горива за чишћења некатегорисаних путева
Одлука – угоститељска услуге поводом манифестације Светосавска академија
Одлука – испорука и уградња батерија за централни УПС
Одлука – набавка огрјевног дрвета за Професионалну ватрогасну јединицу
Одлука – услуга превоза огрјевног дрвета
Одлука – услуга превоза огрјевног дрвета
Одлука – услуга редовног сервиса и замјена цилиндра квачила
Одлука – радови на одржавању семафора
Одлука – радови на одржавању видео надзора
Одлука – услуга кориштења генералног сервиса Агенције Срна
Одлука – услуга осигурања радника општине
Одлука – услуга цијепања парцела
Одлука – услуге геодетског снимка петље Градишка
Одлука – услуга израде пројектне документације за тротоаре
Одлука – услуга осигурања моторних возила
Одлука – услуга техничког прегледа моторних возила
Одлука – набавка тонера, рибона и кетриџа
Одлука – набавка ауто гума
Одлука – услуга прања путничких моторних возила
Одлука – испорука и уградња ватродојавне централе и ручног јављача
Одлука – униформе за потребе радника
Одлука – цвијеће, цвијетни аранжмани и вијенци
Одлука – услуга сертифицирања система управљања квалитетом
Одлука – главни преглед конструкције водоторња
Одлука – интервентно одржавање улица и манипулативних површина у зимском периоду
Одлука – израда пројектне документације за водоизвориште
Одлука – адаптација комуникационих и система телеметрије
Одлука – адаптација аутоматизације и хлорисања водоводног система
Одлука – канцеларијски намјештај
Одлука – водоинсталациони радови
Одлука – угоститељска услуга за фестивал Витезово прољеће
Одлука – љекарски преглед за припаднике Професионалне ватрогасне јединице
Одлука – сервис аутомобила Ауди А6
Одлука – претплата за часопис Агро планета
Одлука – пројектна документација за адаптацију водоторња
Одлука – израда техничке документације
Одлука – периодични преглед средстава за рад
Одлука – штампање листа Градишке новине
Одлука – осигурање радника Професионалне ватрогасне јединице
Одлука – набавка кафе
Одлука – набавка услуге озвучења и редовног сервисирања уређаја за озвучење
Одлука – измјена дијела урбанистичког пројекта Мањуреви Стадион Топлана
Одлука – асфалтирање паркинга за службена возила
Одлука – набавка ауто гума
Одлука – насипање и равнање критичних дионица локалних и некатегорисаних путева
Одлука – израда УТУ услова за расвјету у МЗ Козинци
Одлука – прање путничких моторних возила
Одлука – угоститељска услуга поводом Дана општине Градишка
Одлука – периодични преглед изолационих апарата
Одлука – заштитне ватрогасне рукавице
Одлука – завршни грађевински радови на пословном простору у власништву општине Градишка
Одлука – набавка ролница за паркинг апарате
Одлука – набавка обуће за раднике паркинг службе
Одлука – набавка униформи за раднике паркинг службе
Одлука – набавка мајица за раднике паркинг службе
Одлука – услуга одржавања паркинг апарата
Одлука – водоинсталатерски материјал за адаптацију објеката
Одлука – љетне униформе за потребе Комуналне полиције
Одлука – услуга израде главног пројекта за спомен-плоче
Одлука – набавка руксака намјењених дјеци са Косова и Метохије
Одлука – школски прибор за дјецу са Косова и Метохије
Одлука – гуме за ПВЈ
Одлука – набавка ватрогасне опреме, дијелова и средстава
Одлука – услуга одржавања превозних средстава – теретни програм
Одлука – услуга израде и штампе памучних мајица за дјецу која љетују у Кумбору
Одлука – израда Плана заштите од пожара
Одлука – радови-хитна интервенција на санацији клизишта у Горњим Подградцима (Ресановци)
Одлука – редован сервис ватрогасног возила Iveco
Одлука – радови на реконструкцији спомен обиљежја у Миљевићима
Одлука – геотехничко испитивање
Одлука – набавка, уградња и пуштање у рад рекуперационог уређаја
Одлука – услуга медијског праћења
Одлука – услуга израде главног пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта
Одлука – постоља за заставе
Одлука – радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом
Одлука – услуга израде софтвера за плаћање паркинга путем SMS-a
Одлука – радови на адаптацији Друштвеног дома у Бок Јанковцу
Одлука – услуге узраде пројектне документације за улице
Одлука – мобилни треминали за контролу плаћања SMS паркинга
Одлука – геомеханички елаборат
Одлука – радови на санацији платоа код објекта Полицијске управе Градишка
Одлука – услуга одржавања паркинг опреме
Одлука – набавка обуће за угоститељске раднике и раднике на одржавању чистоће
Одлука – набавка услуге израде главних пројеката Дневног центра за дјецу са посебним потребама
Одлука – набавка пића и осталих напитака за потребе ОУОГ
Одлука – пројектна документација за реконструкцију и доградњу вртића
Одлука – препројектовање атмосферске канализације за Агро-индустријску зону Нова Топола
Одлука – одржавање уређаја за хлађење и вентилацију
Одлука – сервис ПМВ Audi A6
Одлука – набавка уџбеника за ученике из реда ромске популације
Одлука – израда стручног мишљења и УТУ услова
Одлука – услуга израде измјене дијела Регулационог плана Агориндустријске зоне Нова Топола
Одлука – набавка поклон пакета за ђаке прваке
Одлука – израда стручног мишљења и УТУ услова
Одлука – санација асфалтног коловоза у Улици Љубе Мандића
Одлука – штампање мајица за забавно-спортски програм у град без аутомобила
Одлука – одржавање спомен обиљежја на подручју општине Градишка
Одлука – огрјевно дрво за ПВЈ
Одлука – превоз огрјевног дрвета
Одлука – штампање промотивног материјала за манифестације у оквиру Градишке јесени
Одлука – лимарски радови за одржавање изложби крупне и ситне стоке у оквиру манифестације Градишка јесен 2017
Одлука – услуге припреме оброка и послуживања пића за манифестације у оквиру Градишке јесени 2017
Одлука – угоститељска услуга поводом Славе општине Градишка Мале Госпојине
Одлука – електро-инсталатерски радови громобранске инсталације на објекту ватрогасног дома
Одлука – услуга за оспособљавање службеника за провођење интерних провјера према захтјевима новог стандарда ИСО 9001
Одлука – штампање изборног материјала за изборе чланова СМЗ
Одлука – водоинсталациони радови у просторијама ОУОГ и ПВЈ
Одлука – водоинсталатерски радови на Друштвеном дому код споменика палим борцима у Бок Јанковцу
Одлука – радови на санацији крова на објекту школских станова у Церовљанима – Колона
Одлука – набавка и уградња каналског клима уређаја
Одлука – услуга прања путничких моторних возила у власништву ОУОГ
Одлука – геодетска услуга снимања пута за потребе израде регулационог плана у Кијевцима
Одлука – услуга израде Главног пројекта дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдјевање МЗ Гашница
Одлука – услуга штампања инвестиционог профила општине Градишка
Одлука – услуга израде Регулационог плана дијела центра града
Одлука – набавка ауто гума за путничка моторна возила у власништву општинске управе
Одлука – услуга израде елабората заштите животне средине
Одлука – услуга сервисирања ронилачке опреме
Одлука – набавка новогодишњег накита за свечано украшавање градског подручја Градишке
Одлука – набавка роковника и оловака поводом новогодишњих празника
Одлука – услуга израде пројектне документације за обнову свлачионица и изградњу трибина на фудбалском игралишту у МЗ Чатрња
Одлука – набавка зимских униформи за потребе Комуналне полиције ОУОГ
Одлука – радови на постављању, одржавању и скидању новогодишње декоративне расвјете на подручју општине Градишка
Одлука – набавка новогодишњих пакетића
Одлука – услуга израде календара и врећица поводом новогодишњих празника наступајуће 2018. године
Одлука – радови на санацији мокрог чвора у објекту Друштвеног дома у МЗ Бок Јанковац
Одлука – радови на адаптацији фасаде на објекту Друштвеног дома у МЗ Бок Јанковац
Одлука – радови на санацији плочастог пропуста на путу Горњи Подградци-Бараји
Одлукаграђевински радови на путевима на подручју општине Градишка
Одлука – радови на рехабилитацији пута у Гашници
Одлука – грађевински радови у шалтер сали
Одлукарадови на машинском профилисању улица на подручју општине Градишка
Одлука – угоститељска услуга поводом Светосавске академије
Одлукауслуге кориштења генералног система новинске агенције СРНА
Одлука
услуга прања путничких моторних возила
Одлука
услуга одржавања ватродојавног система у просторијама ОУОГ
Одлука
услуга одржавања паркинг апарата
Одлуканабавка тонера, рибона и кетриџа
Одлука
набавка ситне канцеларијске опреме
Одлукауслуга израде елабората заштите животне средине за потребе издавања еколошке дозволе
Одлука
услуга превоза школске дјеце учесника Малих олимпијских игара Републике Српске
Одлука
средства за чишћење и одржавање хигијене у просторијама ОУОГ
Одлука – услуга осигурања моторних возила ОУОГ и ПВЈ
Одлука – услуга техничког прегледа моторних возила ОУОГ и ПВЈ
Одлука – превоз чланова КУД са подручја општине Градишка у Орашац (Република Србија)

Одлука – геодетске услуге цијепања парцела и снимање подлога

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА

Одлука – одржавање јавне хигијене
Одлука – одржавање улица асфалт
Одлука – одржавање улица макадам
Одлука – одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације
Одлука – одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације
Одлука – одржавање јавне расвјете
Одлука – одржавање локалних и некатегорисаних путева асфалт
Одлука – одржавање локалних и некатегорисаних путева макадам
Одлука – изнајмљивање мобилних санитарних тоалета
Одлука – реконструкција и санација улице Св. ђакона Авакума
Одлука – канцеларијски материјал
Одлука – услуге штампања и графичке услуге
Одлука – средства за чишћење и одржавање хигијене
Одлука – рачунари и рачунарска опрема
Одлука – реконструкција локалних и некатегорисаних путева
Одлука – радови на одржавању ограда, цјевастих пропуста …
Одлука – одржавање путничких моторних возила
Одлука – банкарске услуге кредитирања пољопривредних произвођача
Одлука – радови на асфалтирању некатегорисаних путева
Одлука – сузбијање комараца
Одлука – телевизијске услуге
Одлука – асфалтирање некатегорисаних путева
Одлука – израда главног пројекта секундарне канализационе мреже
Одлука – услуга надоградње геогр. инф. система ГИС
Одлука – услуга чишћења канала
Одлука – санација клизишта
Одлука – грађевински радови на реконструкцији ватрогасног дома
Одлукa – асфалтирање локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка
Одлука – изнајмљивање мрежних мултифункционалних уређаја за штампање
Одлука – додатни радови на реконструкцији локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка
Одлука – заштитна ватрогасна опрема за потребе Професионалне ватрогасне јединице
Одлука – набавка горива и мазива
Одлука – услуга израде Основа заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ОГ – почетна фаза
Одлука – радови на санацији крова и молерско-фарбарски радови, поновљени поступак
Одлука – додатна услуга одржавања јавне расвјете на градском, приградским и подручју сеоских мјесних заједница општине Градишка
Одлука – одржавање водопривредног објекта црпне станице Кеј
Одлука – радови на реконструкцији и доградњи дјечијег вртића Лепа радић, објекат Ципелићи
Одлука 2 – радови на реконструкцији и доградњи дјечијег вртића Лепа Радић, објекат Ципелићи
Одлука – санација пјешачке стазе и изградња силазне рампе
Одлука – радови на изградњи и реконструкцији јавне расвјете на подручју општине Градишка
Одлука – услуге одржавања градских улица, локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка
Одлука – набавка погонског горива за чишћење некатегорисаних путева и путева које мјесне заједнице саме одржавају у зимском периоду
Одлука о другорангираном – радови на изградњи и реконструкцији јавне расвјете на подручју општине Градишка
Одлука – услуга одржавања хидромелиорационог система
Одлука – хитна интервенција на санацији крова на објекту Јавне установе Културни центар Градишка
Одлука – доградња спомен обиљежја
Одлука – извођење додатних и нових радова на асфалтирању некатегорисаних путева
Одлука – додатни и нови радови на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Градишка
Одлука – услуга изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање
Одлука – гориво и мазиво
Одлука – хигијенски материјал за опремање санитарних чворова у објекту ОУОГ
Одлука – канцеларијски материјал
Одлука – одржавање путничких моторних возила
Одлука – пиће и остали напици за потребе ОУОГ
Одлука – телевизијске услуге
Одлука – услуга изнајмљивања мобилних санитарних тоалета
Одлука – услуга одржавања јавне расвјете
Одлука – услуге медијског праћења рада Начелника општине и ОУОГ

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ

Табела уговора за 2017.