OTVORENA „IZLOŽBA ČISTIH TEHNOLOGIJA I MODERNIH ENERGETSKIH RJEŠENJA“

Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić otvorio je danas u Gradišci „Izložbu čistih tehnologija i modernih energetskih rješenja“, koja je priređena u okviru manifetacije Četvrti „Energetski dani opštine Gradiška 2018“.

Načelnik Adžić je rekao da je cilj ove manifestacije da se prikažu nova tehnološka rješenja koja se primjenjuju na području opštine Gradiška, ili se planira njihova primjena, a koja utiču na smanjenje potrošnje električne energije i emisije ugljen dioksida, i utiču na očuvanje životne sredine.

On je naveo da građani na izložbi mogu da vide savremenu led rasvjetu koja bi u narednom periodu trebala da bude instalirana umjesto postojeće javne rasvjete u Gradišci.
Adžić je istakao da će prilikom završetka sportske dvorane u ovaj objekat biti instalisana savremena tehnološka rješenja, kao što je foto-naponska elektrana na krovu dvorane, toplotna pumpa za zagrijavanje i hlađenje i led rasvjeta.

Prema njegovim riječima, uz pomoć Vlade Republike Srpske na području Gradiške energetski su obnovljeni objekti gradskih osnovnih škola „Vasa Čubrilović” i „Danilo Borković”, vrtić „Lepa Radić”, započeti su radovi na projektu energetske obnove Osnovne škole „Sveti Sava” u Dubravama, radi se projektna dokumentacija za Osnovnu školu „Petar Kočić” u Novoj Topoli, a postoji potreba za energetskom obnovom i objekata Gimnazije i Tehničke škole u Gradišci.
„Svi moramo da budemo svjesni da moramo smanjivati potrošnju električne i druge energije, kako bi sačuvali životnu sredinu”, naglasio je Adžić.

Na „Izložbi čistih tehnologija i modernih energetskih rješenja“ koja će biti otvorena na ljetnoj sceni Kulturnog centra i sutra, lokalni i gostujući privrednici predstavljaju opremu i proizvode koji su u skladu sa čistim energetskim rješenjima, a za pojašnjenja o namjeni i efektima izloženih uređaja zaduženi su učenici Tehničke škole.

Jedan od izlagača je firma Leding iz Slovenije. Predstavnik ovog preduzeća, Sebastijan Dolamić kaže da će na „Izložbu čistih tehnologija i modernih energetskih rješenja“ , zajedno sa kompanijom “Grah lajting”, predstaviti uličnu led rasvjetu. “Sa ovom rasvjetom može se uštediti od 50 do 90 odsto električne energije”, istakao je Dolamić.

Drugog dana manifestacije biće održana stručna konferencija na temu „Dobra praksa u upravljanju energijom sa regionalnog i državnih nivoa’’ gdje će stručnjaci iz oblasti energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije sa područja BiH, Republike Hrvatske, Slovenije i Češke Republike govoriti o primjerima dobre prakse u upravljanju energijom u privredi.

U toku ove manifestacije organizovani su i dani otvorenih vrata u preduzeću za proizvodnju namještaja „Nikolić” Gradiška, gdje građani, učenici i privrednici mogu da vide rad preduzeća koje pored recikliranja drvnog otpada iz proizvodnje, hlađenje proizvodnog pogona vrši sistemom toplotne pumpe.

POČELA „PROLJEĆNA AKCIJA UREĐENJA GRADA“

Početak „Proljećne akcije uređenja grada“ otvorio je danas načelnik Opštine Gradiška Zoran Adžić, na platou između Javne ustanove „Apoteka“ Gradiška i Robne kuće, zasadivši sadnicu drveta.

Načelnik Adžić je istakao značaj samosvijesti svih građana o važnosti uređenja našeg grada, kako bi on bio čistiji i na taj način izgledao što ljepše. Dodao je da djecu treba educirati od malih nogu o ovim pitanjima i naučiti ih da i oni mogu doprinijeti svom gradu. Načelnik Adžić je okupljenoj djeci podijelio sokove i majice, nakon čega su oni zasadili cvijeće.

Direktor komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“, Željko Bilbija navodi da su mnoge aktivnosti već u toku poput košenja trave, uređenja keja i sanacija deponija. Danas će se početi i sa obnavljanjem horizontalne saobraćajne signalizacije.

U „Proljećnoj akciji uređenja grada“ učestvovali su, pored radnika komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ i djeca iz predškolske ustanove „Lepa Radić“, učenici Srednje stručne i tehničke škole,  preduzeće „Green Tank“ koje je zaduženo za zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada, Ribolovno društvo „Amur“ i mnogi drugi.

Očekuje se da će veći dio aktivnosti oko uređenja grada biti završen do 24. aprila, kako bi sve bilo spremno za Dan opštine Gradiška.

ODRŽANA ČETRNAESTA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE GRADIŠKA

U sali za sjednice Skupštine opštine Gradiška održano je četrnaesto redovno skupštinsko zasjedanje na kome je razmatran a zatim i usvojen Izvještaj o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave za 2017. godinu, koji je, po prvi put, urađen po MiPRO metodologiji – metodologiji za integrisano planiranje lokalnog razvoja.
Načelnik opštine je pojasnio da je MiPRO metodologija instrument za proaktivno i odgovorno planiranje i upravljanje lokalnim razvojem zasnovano na principima održivog razvoja te da se takvim načinom planiranja otvara mogućnost za partnerstvo na projektima zemalja Evropske unije.
Komentarišući Izvještaj o radu načelnik opštine je istakao da je protekla godina obilježena realizacijom aktivnosti u oblasti unapređenja rada Opštinske uprave kao i u oblasti infrastrukturnog, privrednog i društvenog razvoja cjelokupnog opštinskog područja.
Načelnik opštine je informisao da je izvršeno organizaciono i kadrovsko osposobljavanje Opštinske uprave za uspješno i efikasno izvršavanje zadataka i obaveza, vraćen je standard kvaliteta ISO 9001:2008 koji je Opštini bio oduzet 2014. godine zbog neprovođenja internih i eksternih provjera, ispunjavanjem veoma zahtjevnih kriterija Opština Gradiška je sertifikovana kao opština sa povoljnim poslovnim okruženjem prema zahtjevima BFC SEE standarda, a nabavkom neophodne opreme pokrenuto je i ponovno uvođenje Geografskog informacionog sistema GIS. Izvršena je analiza prostorno-planske dokumentacije i projektnih rješenja te donesen niz dokumenata iz ove oblasti.
U izvještajnom periodu provedeno je i niz aktivnosti na planu poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija. Smanjene su komunalne i administrativne takse do 40 odsto te na taj način gradiškoj privredi svake godine ostaju sredstva u iznosu od 200.000 KM te je ukinuto plaćanje takse za prvu registraciju preduzetnika. Uvođenjem jednošalterskog sistema vrijeme potrebno za rješavanje postupaka u prosjeku je skraćeno za 26,6 odsto, a uspostavljen je i E-registar koji obuhvata evidenciju administrativnih postupaka i centralnu bazu podataka od značaja za pokretanje poslovne aktivnosti“, rekao je načelnik opštine.
Načelnik Adžić je rekao da je za kapitalne investicije u prošloj godini izdvojeno oko 2,5 miliona KM. Izvršena je modernizacija, odnosno asfaltiranje 14 kilometara novih puteva te rekonstrukcija 8 kilometara ranije asfaltiranih puteva uz učešće građana od oko 10 odsto. Izgrađeno je oko 13 kilometara vodovodne mreže, te donešena odluka o smanjenju cijene priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Na području cijele opštine izjednačene su cijene za korisnike navedenih usluga te je cijena priključka na vodovodnu mrežu 700 KM a na kanalizacionu 470 KM. U prethodnom periodu cijena vodovodnog priključka se kretala do 3.500 KM zavisno od dijela opštine, a kanalizacionog priključka 1.150 KM. Rađeno je na rekonstrukciji ulica i proširenju javne rasvjete, a izvođeni su građevinski radovi na određenim objektima u vlasništvu Opštine za koje je izdvojeno oko 250.000 KM.
S ciljem unapređenja predškolskog i školskog obrazovnog sistema za Tehničku školu obezbijeđena su sredstva za izgradnju i opremanje Kabineta za mehatroniku i Kabineta za tehničare CNC tehnologija, u Srednjoj stručnoj i tehničkoj školi za rekonstrukciju sportske sale, te dogradnju vrtića Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“.
Unapređenje ukupnog rada Opštinske uprave i komunalnog sistema ostvareno je i kroz projekte UNDP BiH. “Tako su kroz MEG projekat, čiji je cilj poboljšanje opštinskog sistema upravljanja razvojem sa posebnim akcentom na unapređenje rada i održivosti KP „Vodovod“, obezbjeđena donatorska sredstva za nabavku opreme za monitoring sistema u DMA zonama, a kroz projekat Lokalnog integrisanog razvoja sredstva za asfaltiranje ulazne saobraćajnice u Agroindustrijskoj zoni Nova Topola, u kojoj je vođenjem dobre investicione politike privučen značajan broj domaćih/stranih investitora koji su kupili gotovo deset hektara zemljišta za realizaciju svojih poslovnih aktivnosti. Kroz implementaciju projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ u šest projektom obuhvaćenih mjesnih zajednica realizovani su projekti vrijednosti od preko 129.000 KM”, rekao je načelnik opštine. Realizovani su i brojni projekti održivog povratka, dok su ostvarene uštede od smanjenja plata funkcionera i grantova političkih organizacija, te naknada za članove odbora javnuih ustanova i službi usmjerene u socijalna davanja. Prepoznate su i potrebe penzionerske populacije kroz povećanje grantovskih sredstava i vraćanje participacije za penzionere do 65 godina starosti te povećana izdvajnja za boračko-invalidsku zaštitu. Uvedene su, po prvi put, novčane nagrade učenicima vukovcima i učenicima generacije osnovnih i srednjih škola.
U protekloj godini izvršena je finansijska konsolidacija kroz povećanje budžetske discipline poboljšanjem naplate izvornih prihoda Opštine i uvođenjem restrikcija utroška budžetskih sredstava zatim kroz refinansiranje kreditnih obaveza čime su stvorene finansijske pretpostavke za realizaciju planiranih kapitalnih ulaganja u 2018. godini.
Načelnik Adžić je naveo da je raspisan tender za odabir izvođača radova za izgradnju infrastukture u Agro-industrijskoj zoni u Novoj Topoli, da će sutra biti objavljen tender za nastavak izgradnje sportske dvorane u Gradišci, a da će u ponedjeljak biti raspisan i tender za rekonstrukciju javne rasvjete. Takođe, on je rekao da je, u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srpske i Evropskom investicionom bankom, pripremljen tender za rekonstrukciju vodotornja i dogradnju još jednog vodoizvorišta u Žeravici te da se u saradnji sa UNDP-om priprema i tender za investiranje u tehnološko unapređenje sistema vodosnabdijevanja.
Prema njegovima riječima, sredstva za navedene investicije biće obezbijeđena iz kreditnih i vlastitih izvora Opštine Gradiška, te grantova međunarodnih fondova i organizacija i institucija Republike Srpske.
Načelnik Adžić je naveo da su za izgradnju prečistača otpadnih voda u Agro-industrijskoj zoni u Novoj Topoli, pomoću USAID-a i CRS-a, obezbijeđena grantovska sredstva u iznosu od skoro 600.000 KM, a da će Opština Gradiška ulagati u izgradnju kanalizacione mreže u ovoj zoni gdje će se stvoriti uslovi da se na kanalizacionu mrežu priključe i stambeni objekti u Novoj Topoli.
Pred nama je velika građevinska sezona, ali smo sve to postigli radeći smišljeno u 2017. godini i praveći sistemska rješenja. Opština Gradiška je vratila i povjerenje Evropske komisije, UNDP-a i drugih međunarodnih faktora, jer je bila proaktivna u svim projektima i uspjela da ispoštuje sve tražene standarde. Shvatili smo da moramo da budemo lokalna uprava koja zna da planira, provodi projekte i izvještava o njihovoj realizaciji“, naglasio je načelnik opštine Gradiška.
Odbornici Skupštine opštine Gradiška, osim Izvještaja o radu načelnika opštine i Opštinske uprave za prošlu godinu, na četrnaestom redovnom zasjedanju usvojili su i Izvještaje o realizaciji Omladinske politike za 2017. godinu i o realizaciji Akcionog plana rodne ravnopravnosti na području opštine Gradiška za period 2015-2017. godina.
Usvojeni su i izvještaji o stanju u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnji otpadnih voda, upravljanju čvrstim otpadom, socijalnoj situaciji i stanju u oblasti kulture na području opštine Gradiška za prošlu godinu.
Odbornici su usvojili Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, prijedloge odluka o uslovima i načinu obavljanja javnog saobraćaja te visini naknada za korišćenje zemljišta uz lokalne i nekategorisane puteve i ulice na području opštine Gradiška za kablovske kanalizacije, za komunikacione kablove i sisteme.
Usvojene su odluke o usklađivanju akata i izdvajanju sredstava za povećanje osnovnog kapitala Javnog preduzeća Sportski centar „Servicijum“ Gradiška, te odluke o određivanju visine naknada predsjednicima mjesnih zajednica i isplati sredstava za obnovu hrama Pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci.
Odbornici su usvojili i Odluku o raspisivanju konkursa za izbor predsjednika i članova Odbora za žalbe opštine Gradiška, te odluke iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa.
Zbog gašenja Odjeljenja za ekonomski razvoj opštine Gradiška, dužnosti je razriješen načelnik ovog odjeljenja Igor Marčeta, a poslove vezane za razvojne projekte ubuduće će obavljati Odsjek za razvoj i nedavno formirana Razvojna agencija Gradiška.

SAOPŠTENJE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE GRADIŠKA

23. mart 2018. godine

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE GRADIŠKA

SAOPŠTENJE

Vodostaj rijeke Save ima tendenciju pada i trenutno je na koti od 885 centimetara.

Stanje nasipa u gradskoj zoni je uredno i nad istim se provode samo preventivne akcije. Tokom jučerašnjeg dana ojačan je nasip u Mjesnoj zajednici Mačkovac, a sanirano je i klizište u Donjoj Dolini.

Ekipe Štaba za vanredne situacije u punoj su mobilnosti i u skladu sa potrebama na terenu provode aktivnosti preventivnih i operativnih mjera odbrane od poplava. Konstantno se obilaze poplavljena nebranjena područja i stanovništvu se pruža neophodna pomoć.

Crpne stanice Liman, Kej, Donja Dolina i Matura su u funkciji i pod kontrolom su JU „Vode Srpske“.

Za sve informacije kao i pomoć u slučaju zaplavljenja stambenih objekata građani se mogu obratiti Odsjeku civilne zaštite Gradiška nan telefon: 051/ 814-753.

PREDSTAVLJEN PROJEKAT „DUŠAN SUBOTIĆ, PROTO STRADALNIK“

U Gradišci će 5. maja ove godine, na dan stradanja prote Dušana Subotića, biti organizovan cjelodnevni program u okviru kojeg će biti otkriven spomenik, predstavljen dokumentarni film, izložba slika i knjiga o životu prote Dušana Subotića, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare povodom predstavljanja projekta „Dušan Subotić, proto stradalnik“.

Direktor Zavičajnog muzeja Gradiška Bojan Vujinović rekao je da je Muzej u saradnji sa Opštinom Gradiška, a na inicijativu teologa Darija Drinića osmislio ovaj projekat kako bi se rasvijetlila prošlost prote i narodnog poslanika Dušana Subotića. On je naglasio da se u projekat uključilo više od 100 ljudi, od potomaka do eminentnih ličnosti iz svijeta nauke, umjetnosti i teologije iz Republike Srpske i Srbije.

Načelnik opštine Gradiška, Zoran Adžić rekao je da je Opština Gradiška prepoznala vrijednost projekta i podržala ideju nekolicine mladih ljudi da se oda počast proti Dušanu Subotiću. On je istakao da se lokalna uprava na jedan način želi odužiti porodici Subotić i proti koji je doprinijeo tome da je Gradiška u ono vrijeme dobila naziv mali Beograd.

Idejni tvorac projekta, teolog Dario Drinić je rekao da Gradiška treba biti ponosna na Subotiće koji su ostavili nemjerljiv trag u duhovnom, nacionalnom, društvenom i privrednom životu. Drinić je istakao da je otac prote Dušana Subotića bio učesnik izgradnje prve varoške crkve i da je prota nastavio njegov rad i naglasio da je pet puta bio biran za narodnog poslanika Kraljenine Srba, Hrvata i Slovenaca a kasnije i Kraljevine Jugoslavije.

Autor dugometražnog dokumetarnog igranog filma o proti Subotiću Milan Pilipović rekao je da film govori o tome ko je bio prota, ko su bili Subotići i kakva je njihova društveno-politička uloga u Gradišci prije Drugog svjetskog rata. On je naglasio da u filmu brojni sagovornici svjedoče o stvaranju boljih uslova života u Gradišci za vrijeme prote koji je bio inicijator izgradnje mosta na Savi, brojnih znamenitih objekata, ali je i graditelj povjerenja među ljudima različitih nacionalnosti.

Knjiga i film o životu i radu prote Dušana Subotića nakon Gradiške biće predstavljeni širom Republike Srpske i Srbije.

ŠEF DELEGACIJE EU U BiH LARS-GUNAR VIGEMARK U GRADIŠCI

Šef Delegacije EU u BiH nj.e. Lars-Gunar Vigemark rekao je danas u Gradišci da je za BiH ključno da dalje napreduje u evropskim integracijama, naglasivši da u tom procesu treba da učestvuju svi, jer to nije nešto što vode samo politički lideri i birokrate.
Vigemark je naglasio da je cilj javnih debata o ulozi lokalnih zajednica u procesu pristupanja EU, koja je danas održana i u Gradišci, to da predstavnici EU od ljudi iz svih sfera života saznaju više o situaciji u njihovim sredinama jer se znatan dio reformi u procesu usklađivanja sa standardima EU realizuje na lokalnom nivou.
„Gradiška je na granici sa Hrvatskom, koja je članica EU. Iduće sedmice imamo potpisivanje sporazuma o finansiranju mosta koji će biti građen u blizini Gradiške, a koji će doprinijeti jačanju poslovnih djelatnosti, donijeti investicije, ubrzati transport i unaprijediti kontakte između ljudi”, naveo je Vigemark.
On je dodao da je uoči javne debate posjetio i upoznao se o radu nevladine organizacije „Most” u Gradišci koji uključuje i socijalno preduzetništvo.
„Oni tako preuzimaju inicijativu i ne čekaju da im neko drugi obezbijedi finansiranje. Oni su dobar primjer nečega što svi treba da razumiju, da EU ne može popunjavati svaku rupu, bilo da je riječ o finansiranju ili nekim drugim potrebama, nego da svi moraju preuzimati inicijativu“ , istakao je Vigemark.
Vigemark je najavio da će u aprilu biti održan sastanak sa načelnicima i gradonačelnicima iz Republike Srpske i Federacije BiH na kojem će biti riječi o tome da lokalne zajednice imaju mnogo dobrih projekata, ali nemaju dovoljno novca jer ulažu mnogo više nego što im viši sistem vraća.
Načelnik Gradiške Zoran Adžić istakao je da je dobro da predstavnici EU razgovaraju sa građanima i da je veoma bitno što su Gradišku prepoznali kao sredinu koja teži evropskim vrijednostima i koja je posljednjih godinu dana shvatila da mora da bude u funkciji svojih građana i privrednika.
Adžić je naveo da je sa Vigemarkom razgovarao o mogućnostima modernizacije infrastukture, uključivanju nevladinog sektora i mladih u brojne procese u lokalnoj zajednici, te unapređenju srednjeg obrazovanja i školovanju kadrova koji su potrebni privredi.
On je dodao da je ponovo pokrenuta priča o izmještanju zgrade suda iz centra opštine, izgradnji novog mosta na Savi i završetku novog graničnog prelaza i carinskog terminala, te završetku obilaznice, završetku sportske dvorane i modernizaciji javne rasvjete.
„Imali smo konstruktivan sastanak sa Vigemarkom, gdje smo dobili i pohvale da smo energična lokalna uprava koja ima viziju šta je potrebno građanima i privrednicima opštine“, istakao je Adžić.
U Gradišci je danas održana peta javna debata o ulozi lokalnih zajednica, izazovima i mogućnostima pristupanja EU, koju u 15 opština i gradova BiH organizuje Kancelarija specijalnog predstavnika EU u BiH u okviru projekta “Lokalna zajednica prEUzima inicijativu”.
Debata se realizuje u okviru inicijative kancelarije Specijalnog predstavnika EU u BiH, a okupila je preduzetnike, predstavnike javne uprave, javnih preduzeća i organizacija civilnog društva te poljoprivrednike i stručnjake za ekonomski i održivi razvoj lokalnih zajednica.

U OKVIRU MALIH OLIMPIJSKIH IGARA RS ODRŽANO OPŠTINSKO TAKMIČENJE U ODBOJCI

Odbojkašice Osnovne škole „Petar Kočić“ iz Nove Topole i odbojkaši Osnovne škole „Danilo Borković“ iz Gradiške pobjednici su opštinskog takmičenja koje je održano 3.marta u sportskoj sali „Gimnazije“ u Gradišci u  okviru Malih olimpijskih igara Republike Srpske.
Za najbolje igrače turnira proglašeni su Teodora Vidović i Nikola Džodan iz Osnovne škole „Petar Kočić“ iz Nove Topole.
Trener timova iz Nove Topole,  Momčilo Kesić  nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom. On je naglasio da su odbojkašice prošle godine na Republičkom takmičenju osvojile treće mjesto.
Kapiten tima Osnovne škole „Danilo Borković“ iz Gradiške, Dušan Pepić rekao je  da je konkurencija bila izrazito teška i da se nada da će na Republičkom takmičenju ostvariti dobar rezultat.
Zamjenik načelnika Opštine Gradiška, Ognjen Žmirić rekao je da je Opština ove godine prvi put izdvojila više sredstva za školski sport i istakao da je u  okviru Malih olimpijskih igara na području opštine Gradiška u takmičenjima učestvovalo 19 ekipa sa više od 230 takmičara.  Žmirić je dodao da  je u planu da se naredne godine, osim odbojke i košarke, u takmičenje uvrsti i fudbal.
Predstavnik Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske Milan Adamović rekao je da je najveći značaj Malih olimpijskih igara Republike Srpske masovnost  koja dobrinosi i razvoju sporta u Republici Srpskoj kao i socijalizacija i druženje djeca iz svih krajeva Republike Srpske.
Regionalno prvenstvo Malih olimpijskih igara, za regiju „Prijedor“ biće održano 30. marta, a domaćin će biti Osnovna škola „Petar Kočić“ iz Nove Topole.

POTPISANI UGOVORI O STIPENDIRANJU ZA AKADEMSKU 2017/2018. GODINU

U prostorijama Opštine Gradiška, 24. februara, upriličeno je potpisivanje Ugovora o stipendiranju od strane načelnika opštine Zorana Adžića i studenata sa područja gradiške opštine koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2017/18. godinu.

Tom prilikom prvi čovjek opštine istakao je da će lokalna zajednica u akademskoj 2017/18. godini stipendirati 201 studenta i da je u budžetu Opštine za ove namjene planirano 250.000 KM.

Načelnik Adžić je rekao da je ove godine kriterijum prosječne ocjene sa 8,5 smanjen na 8 iz razloga što određeni broj studenata studira na fakultetima na kojima je nastavni plan i program takav da je izuzetno teško dostići prosjek ocjena od 8,5 te se s obzirom na to prišlo umanjenju prosjeka. Načelnik je studentima čestitao na postignutom uspjehu naglasivši da je obaveza lokalne uprave da stvori što bolje uslove da studenti, po završetku fakulteta, stečena znanja primjene na području opštine Gradiška i Republike Srpske.

Opština Gradška iz budžeta, na godišnjem nivou, izdvaja oko 10 odsto za podršku vaspitno obrazovnim ustanovama.

„Oko 500.000 KM izdvajamo za materijalne troškove srednjih škola. U 2017. godini smo uložili 50.000 KM u rekonstrukciju fiskulturne sale Srednje stručne i tehničke škole. Isto toliko smo izdvojili za obnovu dva kabineta u Tehničkoj školi, jer je to ulaganje u nove profile i zanimanja koja imaju upotrebnu vrijednost u Gradišci,” rekao je Adžić i dodao da lokalna uprava izdvaja 180.000 KM za sufinansiranje prevoza srednjoškolaca te da vodi brigu i o najmlađima.

„Izdvajanje za Predškolsku ustanovu „Lepa Radić” je 1.350.000 KM, a prošle godine smo uložili i 40.000 KM u dogradnju objekta vrtića na Senjaku“, rekao je Adžić. Načelnik je dodao da je ove godine uvedena praksa od koje se neće odustati, da se podrže i materijalno nagrade učenici generacije i Vukovci, ali i da se na Svetosavskoj akademiji proglasi i nagradi najbolji učitelj, nastavnik i profesor.

Student Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci Maja Trninić rekla je da joj mnogo znači opštinska stipendija jer, kako kaže, to je znak da se njeno znanje i trud cijeni. Ona je dodala da se nada da će se i nakon fakulteta cijeniti njeno znanje i struka i da će naći zapolenje na prostoru Republike Srpske.

Student Tehnološkog fakulteta Ljubica Karakaš zahvalila se načelniku Adžiću na ukazanoj podršci i istakla da su danas pored novčane podrške student dobili i moralnu.