ОГЛАС (Нацрт измјене дијела Регулационог плана – „Градишка – исток“)

Обавјештава се јавност да ће Нацрт измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке – „Градишка – исток“  бити на јавном увиду у периоду од 11. маја до 11. јуна 2018 године.

Нацрт Плана ће бити  изложен у просторијама Општинске управе општине Градишка (шалтер сала).

Јавни увид ће се вршити увидом у текстуални и графички дио Нацрта Плана. Увид у Нацрт Плана се може извршити сваким радним даном од 7,30 до 15,30 часова.

У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрт Плана излаже) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми.

Приједлози, примједбе и мишљења на Нацрт Плана се могу дати или послати најкасније до 11. јуна 2018. године.

Све информације везано за јавни увид могу се добити у канцеларији бр. 4 или на тел. бр. 051/ 810-304.

Обавјештење за пчеларе

Обавјештавају се пчелари да су обавезни на својим пчелињацима током прољећа (март/април) да спроведу клинички преглед пчелињих заједница и дијагностичко узорковање ради испитивања на болест америчку кугу пчелињег легла.

Превентивне дијагностичке мјере се спроводе у складу са Програмом мјера здравствене заштите животиња у Републици Српској у 2018. години. Програм је објављен на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске www.vladars.net у документима Ресора за ветеринарство.

Клинички преглед пчелињих заједница, дијагностичко узорковање и доставу узорака у овлаштену дијагностичку лабораторију на испитивање спроводи ветеринарска организација на чијем се епизоотиолошком подручју налази пчелињак.

У складу са Законом о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 75/17) власник животиња је дужан да омогући спровођење Програма мјера и доказ о спроведеним мјерама чува најмање двије године.

Пчеле у унутрашњем промету морају обавезно бити праћене са увјерењем о здравственом стању животиња које се издаје на захтјев власника пчела, а издаје га овлаштена ветеринарска организација на чијем се епизоотиолошком подручју налази пчелињак ако су испуњени сви услови за издавање.

Више информација потражите у Вашој епизоотиолошки надлежној ветеринарској организацији.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ДИЗЕЛ – ГОРИВА ЗА ПРОЉЕЋНЕ И ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ У 2018. ГОДИНИ

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНИМ  ПРОИЗВОЂАЧИМА  О  НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА  ПРАВА  НА  РЕГРЕСИРАЊЕ  ДИЗЕЛ – ГОРИВА ЗА  ПРОЉЕЋНЕ И ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ  У 2018. ГОДИНИ

Под­сти­цај­на сред­ства за регресирање дизел-горива или еуродизел – горива утвр­ђу­ју се у изно­су од 0,60 КМ/l и одо­бра­ва­ју се за повр­ши­не које су реги­стро­ва­не као обра­ди­ве у РПГ, за извршене прољећне и јесење радове у 2018. години.

Корисници регресирано дизел гориво купују по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литри.

Право на подстицајна средства за регресирање дизел-горива остварују регистрована пољопривредна газдинства, која по хектару регистроване површине у периоду од 30. марта до 30. новембра текуће године, изврше куповину дизел-горива  у количини од 100 литара  по хектару – за  њива/ораница, башта/врт, воћњак и виноград и до 30 литара за ливаде уписане као начин коришћења у РПГ-у, са минималном површином од једног хектара.

Корисници који су преузели регресирано минерално ђубриво у 2012. години и према евиденцији ЈП „Робне резерве Републике Српске“ а. д. Бања Лука извршили уплату прије отписа обавеза, имају право на додатне количине регресираног дизел-горива, у висини регреса који одговара половини износа уплате.

Током назначеног периода извршиће се два обрачуна припадајућих количина дизел горива:

1)  први обрачун се врши прије почетка продаје регресираног дизел-горива.

2) други корективни обрачун врши се само за газдинства која су извршила обавезу ажурирања података у РПГ-у, након почетка продаје регресираног дизел-горива закључно са 15.05.2018.године.

Куповина дизел-горива може се извршити код следећих овлаштених дистрибутера:

 1. „НЕСТРО ПЕТРОЛ” – у Градишци и Новој Тополи,
 2. „КРАЈИНА ПЕТРОЛ” – у Градишци на транзиту и Горњим Подградцима,
 3. „МАЏАР” – Ламинци Брезици,
 4. „НЕШКОВИЋ” –  у Градишци, Брестовчини и Новој Тополи,
 5. „БРЧКО ГАС” – у Градишци на транзиту,
 6. „СУПЕР ПЕТРОЛ” – у Градишци и
 7. „ВЕСТ ПЕТРОЛ “ – у Градишци.

Захтјев за остваривање права на регрес за дизел-гориво пољопривредни произвођачи преузимају у зависности од мјеста становања на следећим локацијама:

МЈЕСНИ УРЕД  У НОВОЈ ТОПОЛИ :

БЕРЕК, ВАКУФ, ВИЛУСИ, ГОРЊА ЈУРКОВИЦА, ГОРЊИ КАРАЈЗОВЦИ, ДОЊА ЈУРКОВИЦА, ДОЊИ КАРАЈЗОВЦИ, ЕЛЕЗАГИЋИ, ЈАЗОВАЦ, КОЧИЋЕВО, КРАЈИШНИК, МАШИЋИ, МИЉЕВИЋИ, НОВА ТОПОЛА, ПЕТРОВО СЕЛО, РОВИНЕ, РОГОЉИ, РОМАНОВЦИ, СЕФЕРОВЦИ, СРЕДЊА  ЈУРКОВИЦА, ТРОШЕЉИ, ЦЕРОВЉАНИ И ШАШКИНОВЦИ.

ОПШТИНСКА УПРАВА ГРАДИШКА, ШАЛТЕР  Бр. 8:

БИСТРИЦА, БОК ЈАНКОВАЦ, БРЕСТОВЧИНА, БУКОВАЦ, ВРБАШКА, ГАШНИЦА, ГОРЊА  ДОЛИНА, ГРАДИШКА ГРАД, ГРБАВЦИ, ГРЕДА, ДОЊА ДОЛИНА, ДРАГЕЉИ, ДУБРАВЕ, ЖЕРАВИЦА, КИЈЕВЦИ, КОЗАРА, КОЗИНЦИ, КРУШКИК, ЛАМИНЦИ БРЕЗИЦИ, ЛАМИНЦИ ДУБРАВЕ, ЛАМИНЦИ ЈАРУЖАНИ, ЛАМИНЦИ СРЕЂАНИ, ЛИПОВАЧА, ЛИСКОВАЦ, ЛУЖАНИ, МАЧКОВАЦ, МИЧИЈЕ, НОВО СЕЛО, ОРАХОВА, ОРУБИЦА, САМАРЏИЈЕ, ТРНОВАЦ, ТУРЈАК, ЧАТРЊА, ЧИКУЛЕ, ЦИМИРОТИ, ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, ДОЊИ ПОДГРАДЦИ, ЈАБЛАНИЦА, МИЛОШЕВО БРДО, СОВЈАК  И ТРЕБОВЉАНИ.

Приликом куповине захтјев се подноси овлаштеном дистрибутеру, уз приложену (неовјерену) копију личне карте или копије ЈИБ-а (правна лица). Укупно одобрене количине могу се реализовати у неколико одвојених куповина, али само  на истој бензинској станици, односно тамо гдје је поднешен захтјев приликом прве куповине.

РЕГРЕСИРАНО ДИЗЕЛ ГОРИВО ЋЕ СЕ МОЋИ  КУПОВАТИ  БЕЗ ПРЕКИДА ДО 30.новембра.2018.године.

Све додатне информације могу се добити  у шалтер сали Општинске управе општине Градишка  на  шалтеру број 8  или  путем  телефона  051/810-408  и  051/810-344.

ЈАВНИ ПОЗИВ ВЕЗАНО ЗА КУЋНЕ БРОЈЕВЕ И ПРИЈАВУ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА

На подручју општине Градишка уведен је адресни регистар 2011. године, те је на подручју града, у приградским насељима и у насељеним мјестима Нова Топола, Горњи Подградци и Орахова уведен улични систем.

Одјељење за комуналне и стамбене послове свим носиоцима домаћинства издало је рјешење о одређивању кућног броја.

Провјером у бирачким списковима утврђено је да грађани, у великом броју случајева, нису код Полицијске управе Градишка пријавили адресу становања по рјешењу о кућном броју у којем се наводи назив насељеног мјеста, улица и кућни број.

Да би се избјегле неугодности код одређивања гласачког мјеста, односно да би се бирачки спискови за бирачко мјесто израдили према стварном мјесту становања одређеном у рјешењу о одређивању кућног броја потребно је:

 1. Да носилац домаћинства, односно лице на које гласи Рјешење о кућном броју,  који није извршио промјену пребивалишта у Полицијској управи у складу са предметним рјешењем, без одлагања, изврши промјену пребивалишта.
 2. Уколико пребивалиште није пријављено по Рјешењу о кућном броју, а носилац домаћинства није добио или не посједује раније издато рјешење о кућном броју, потребно је да копију рјешења преузме на шалтеру број 10 у шалтер сали Општинске управе којом приликом ће добити сва потребна упутства како пријавити пребивалиште.
 3. За случајеве када је у периоду од издавања рјешења о одређивању кућног броја до данас дошло до промјене носиоца домаћинства, а претходно није промјена пребивалишта пријављена у Полицијској управи, потребно је поднијети захтјев за издавање кућног броја на насљедника – носиоца домаћинства.
 4. За све додатне информације везано за пријаву пребивалишта по Рјешењу о одређивању кућног броја, односно по стварном мјесту становања грађани могу у времену од 7,30 до 15, 30 часова информације добити у Општинској управи Градишка на телефон број: 051/ 810 -410.
 5. Наведене активности везано за пријаву пребивалишта у Полицијској управи потребно је завршити најкасније до 31. маја 2018. године, прије штампања привермених бирачких спискова за Опште изборе у октобру 2018. године.
 6. Грађани који су уредно пријавили своје пребивалиште по Рјешењу о кућном броју, а након те пријаве није било промјена немају обавеза по овом јавном позиву.

„ЗДРАВОФЕСТ 2018“

ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА
Козарских бригада 9, Градишка
Тел: 051 492-157 ; факс: 051 492-760
е-mail: to.gradiska@gmail.com
Датум: 26.03.2018.

ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВУ ЗА УЧЕСНИКЕ ОВДЕ

„ЗДРАВОФЕСТ 2018

Једанаести Фестивал традиционалне гастрономије и културне баштине општине Градишка и окружења

            ЈУ ”Туристичка организација општине Градишка“обавјештава вас да ће се у Градишци, поводом Дана Општине, 24. априла, под покровитељством Начелника Општине одржати 11. Фестивал традиционалне гастрономије и културне баштине општине Градишка и окружења,„ЗДРАВОФЕСТ 2018“. 

             Здравофест 2018. ће се одржати у два дана, први дан у Градском парку, на обали ријеке Саве,23. априла, понедељак,  у термину од 09 до 15 часова. Свечано обраћање званица и додјела награда и признања тога дана заказано је у 13:30 часова. Други дан манифестације,  24. априла, уторак, биће у Свадбеном салону Такси бар у 12:00 часова.

Програм Здравофеста:

Први дан манифестације у Градском парку

 • гастро такмичење ловаца и риболоваца, Златни котлић Градишке,
 • промоција угоститељских, привредних, трговинских субјеката,
 • изложба етно радова и сувенира,
 • промоција меда и других пчеларских и еко производа,
 • смотра културне баштине, изворне групе, фолклорне и плесне групе,
 • планинарске и спортске активности,
 • изложба цвијећа и цвијетних аранжмана,
 • промоција кочија, бродица и младих кајакаша,
 • изложба у Завичајном музеју,
 • додјела награда и признања
 • едукативни дио Здравофеста одржава се на неку од тема еколошка и органска производња, здрава храна, традиционална кухиња, културно наслијеђе и сеоски туризам

Други дан манифестације у свадбеном салону „Такси бар“

 • гастро изложба здраве хране и традиционалне кухиње,
 • изложба, оцјењивање и промоција домаћих ракија,
 • промоција домаћих вина из региона,
 • пригодан музички програм и етно изложба

 

           Позивамо све заинтересоване субјекте, ловачка и риболовачка удружења, приозвођаче домаћих ракија, вина и других пића, угоститеље, месаре, пекаре, пчеларе, цвјећаре, удружења жена, невладине организације и појединце, као и представнике привреде и трговачке центре из општине Градишка и окружења, посебно сусједе из прекограничних општина да се пријаве у ЈУ ”Туристичка организација општине Градишка“.

            Такође позивамо све грађане, љубитеље природе и здраве хране, дружења, умјетности, поклонике добре музике, пјесме и игре да се придруже и постану дио ове манифестације симболичног назива фестивал здравља, Здравофест 2018 у Градишци, који већ годинама афирмише гостољубивост, културну баштину, традиционалну  гастрономију, здраву храну, здрав живот и суживот на овом простору. Цјелокупан догађај биће покривен путем бројних медија као што су Радио Градишка, Радио Козара, Инфо канал, јавни сервис РТРС и други.  

            За све додатне информације, пријаве или договоре можете се обратити на број телефона  ЈУ ”Туристичка организација општине Градишка“ 051/492-760, или  попуните  пријаву која  се  налази на wеб страници www.опстина-градиска.цом, пошаљите на е-маил to.gradiska@gmail.com или доставите лично у просторије ЈУ ”Туристичка организација општине Градишка“улица Козарских бригада 9, Градишка.

            С поштовањем                                                                                                    Директор

                                                                                                                                      Јовановић Вељко      

Погледајте репортажу “Здравофеста” одржаног 2012. године