ЈАВНИ ПОЗИВ ВЕЗАНО ЗА КУЋНЕ БРОЈЕВЕ И ПРИЈАВУ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА

На подручју општине Градишка уведен је адресни регистар 2011. године, те је на подручју града, у приградским насељима и у насељеним мјестима Нова Топола, Горњи Подградци и Орахова уведен улични систем.

Одјељење за комуналне и стамбене послове свим носиоцима домаћинства издало је рјешење о одређивању кућног броја.

Провјером у бирачким списковима утврђено је да грађани, у великом броју случајева, нису код Полицијске управе Градишка пријавили адресу становања по рјешењу о кућном броју у којем се наводи назив насељеног мјеста, улица и кућни број.

Да би се избјегле неугодности код одређивања гласачког мјеста, односно да би се бирачки спискови за бирачко мјесто израдили према стварном мјесту становања одређеном у рјешењу о одређивању кућног броја потребно је:

 1. Да носилац домаћинства, односно лице на које гласи Рјешење о кућном броју,  који није извршио промјену пребивалишта у Полицијској управи у складу са предметним рјешењем, без одлагања, изврши промјену пребивалишта.
 2. Уколико пребивалиште није пријављено по Рјешењу о кућном броју, а носилац домаћинства није добио или не посједује раније издато рјешење о кућном броју, потребно је да копију рјешења преузме на шалтеру број 10 у шалтер сали Општинске управе којом приликом ће добити сва потребна упутства како пријавити пребивалиште.
 3. За случајеве када је у периоду од издавања рјешења о одређивању кућног броја до данас дошло до промјене носиоца домаћинства, а претходно није промјена пребивалишта пријављена у Полицијској управи, потребно је поднијети захтјев за издавање кућног броја на насљедника – носиоца домаћинства.
 4. За све додатне информације везано за пријаву пребивалишта по Рјешењу о одређивању кућног броја, односно по стварном мјесту становања грађани могу у времену од 7,30 до 15, 30 часова информације добити у Општинској управи Градишка на телефон број: 051/ 810 -410.
 5. Наведене активности везано за пријаву пребивалишта у Полицијској управи потребно је завршити најкасније до 31. маја 2018. године, прије штампања привермених бирачких спискова за Опште изборе у октобру 2018. године.
 6. Грађани који су уредно пријавили своје пребивалиште по Рјешењу о кућном броју, а након те пријаве није било промјена немају обавеза по овом јавном позиву.

„ЗДРАВОФЕСТ 2018“

ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА
Козарских бригада 9, Градишка
Тел: 051 492-157 ; факс: 051 492-760
е-mail: to.gradiska@gmail.com
Датум: 26.03.2018.

ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВУ ЗА УЧЕСНИКЕ ОВДЕ

„ЗДРАВОФЕСТ 2018

Једанаести Фестивал традиционалне гастрономије и културне баштине општине Градишка и окружења

            ЈУ ”Туристичка организација општине Градишка“обавјештава вас да ће се у Градишци, поводом Дана Општине, 24. априла, под покровитељством Начелника Општине одржати 11. Фестивал традиционалне гастрономије и културне баштине општине Градишка и окружења,„ЗДРАВОФЕСТ 2018“. 

             Здравофест 2018. ће се одржати у два дана, први дан у Градском парку, на обали ријеке Саве,23. априла, понедељак,  у термину од 09 до 15 часова. Свечано обраћање званица и додјела награда и признања тога дана заказано је у 13:30 часова. Други дан манифестације,  24. априла, уторак, биће у Свадбеном салону Такси бар у 12:00 часова.

Програм Здравофеста:

Први дан манифестације у Градском парку

 • гастро такмичење ловаца и риболоваца, Златни котлић Градишке,
 • промоција угоститељских, привредних, трговинских субјеката,
 • изложба етно радова и сувенира,
 • промоција меда и других пчеларских и еко производа,
 • смотра културне баштине, изворне групе, фолклорне и плесне групе,
 • планинарске и спортске активности,
 • изложба цвијећа и цвијетних аранжмана,
 • промоција кочија, бродица и младих кајакаша,
 • изложба у Завичајном музеју,
 • додјела награда и признања
 • едукативни дио Здравофеста одржава се на неку од тема еколошка и органска производња, здрава храна, традиционална кухиња, културно наслијеђе и сеоски туризам

Други дан манифестације у свадбеном салону „Такси бар“

 • гастро изложба здраве хране и традиционалне кухиње,
 • изложба, оцјењивање и промоција домаћих ракија,
 • промоција домаћих вина из региона,
 • пригодан музички програм и етно изложба

 

           Позивамо све заинтересоване субјекте, ловачка и риболовачка удружења, приозвођаче домаћих ракија, вина и других пића, угоститеље, месаре, пекаре, пчеларе, цвјећаре, удружења жена, невладине организације и појединце, као и представнике привреде и трговачке центре из општине Градишка и окружења, посебно сусједе из прекограничних општина да се пријаве у ЈУ ”Туристичка организација општине Градишка“.

            Такође позивамо све грађане, љубитеље природе и здраве хране, дружења, умјетности, поклонике добре музике, пјесме и игре да се придруже и постану дио ове манифестације симболичног назива фестивал здравља, Здравофест 2018 у Градишци, који већ годинама афирмише гостољубивост, културну баштину, традиционалну  гастрономију, здраву храну, здрав живот и суживот на овом простору. Цјелокупан догађај биће покривен путем бројних медија као што су Радио Градишка, Радио Козара, Инфо канал, јавни сервис РТРС и други.  

            За све додатне информације, пријаве или договоре можете се обратити на број телефона  ЈУ ”Туристичка организација општине Градишка“ 051/492-760, или  попуните  пријаву која  се  налази на wеб страници www.опстина-градиска.цом, пошаљите на е-маил to.gradiska@gmail.com или доставите лично у просторије ЈУ ”Туристичка организација општине Градишка“улица Козарских бригада 9, Градишка.

            С поштовањем                                                                                                    Директор

                                                                                                                                      Јовановић Вељко      

Погледајте репортажу “Здравофеста” одржаног 2012. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА О САНАЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦА

29.март 2018. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА
САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

Обавјештавају се учесници у саобраћају да су у току активности на санацији саобраћајница са асфалтним коловозом.

Замољавају се грађани да своје понашање у саобраћају прилагоде провођењу наведених активности како исте не би утицале на безбједност одвијања саобраћаја и како би се омогућило несметано извођење радова.

YEP ИНКУБАТОР ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА – ЗАВРШЕТАК ПРВЕ ФАЗЕ

Успјешно је завршена прва фаза Програма подршке предузетништву кроз YEP Инкубатор пословних идеја на подручју општине Градишка. Прва фаза је подразумијавала активности везане за информисање, мотивисање и селекцију кандидата у оквиру Јавног позива, који је трајао од 15.01.2018. године до 15.02.2018. године.
Укупан број пријава на Јавни позив на подручју општине Градишка износио је 34, од чега је прихваћено 16 пријава, док је 18 одбачено. Вредновање и селекцију пријава обавила је кoмисиjа, кojу су чинили прeдстaвници Прojeктa зaпoшљaвaњa млaдих (YEP), Општине Градишка и Завода за запошљавање Републике Српске.
У наредним фазама Програма, кандидатима који су остварили прaвo учeшћa у YEP Инкубaтoру пoслoвних идeja биће осигурана пoдршка у jaчaњу личних прeдузeтничких кaпaцитeтa, рaзвojу мoдeлa и пoслoвнoг плaнa зa свoj пoдухвaт, тeхничкoj имплeмeнтaциjи прoизвoдa и/или услуга, тe мeнтoрствo у рeгистрaциjи и рaзвojу бизнисa. Нa крajу прoцeсa инкубaциje, пoлaзници ћe свoje бизнисe прeдстaвити стручнoj кoмисиjи. Пoслoвним пoдухвaтимa кojи дoбиjу пoзитивну oцjeну бићe пoнуђeн пaкeт пoдршкe кojи укључуje инвeстициoнa срeдствa зa пoкрeтaњe бизнисa тe мeнтoрску пoдршку у oблaстимa у кojим се зa тo идeнтификуje пoтрeбa.