ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОБИЛАСКУ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОД СТРАНЕ ОДБОРНИКА

У складу са Планом комуникације одборника Скупштине општине Градишка са грађанима у 2018. години („Службени гласник општине Градишка“ број 11/17) одборници Скупштине општине Градишка, према утврђеном распореду, одржаће састанке у мјесним заједницама према доле наведеној динамици

Понедјељак, 21.05. у 20/00 ч.

 1. Г. Подградци дом м.з
 2. Дубраве дом м.з
 3. Драгељи дом м.з

Уторак, 22.05. у 20/00 ч

 1. Долина дом м.з
 2. Елезагићи дом м.з
 3. Јабланица дом м.з

Сриједа, 23.05. у 20/00 ч.

 1. Јазовац стара школа
 2. Д. и Ср. Јурковица дом м.з
 3. Кијевци дом м.з

Четвртак, 24.05. у 20 ч.

 1. Кочићево дом м.з
 2. Крушкик накнадно ће предсједник Савјета м.з одредити мјесто састанка
 3. Лисковац дом м.з . у 19/00 ч.

Петак, 25.05. у 20/00 ч.

 1. Лужани дом м.з
 2. Машићи дом м.з
 3. Мичије дом м.з.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ЗАОСТАЛОГ ДУГОВАЊА ВЕЗАНОГ ЗА ПОТРЕБЕ СЈЕТВЕ У 2009. И 2011. ГОДИНИ

16. мај 2018. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ
ПЛАЋАЊА ЗАОСТАЛОГ ДУГОВАЊА ВЕЗАНОГ ЗА ПОТРЕБЕ СЈЕТВЕ У 2009. И 2011. ГОДИНИ

Јавно предузеће “Робне резерве Републике Српске“ А.Д. – у стечају, на Скупштини повјерилаца донијело је Одлуку о следећем:

1. Да се омогући свим корисницима подстицајних средстава по основу преузетог регресираног горива и минералног НПК ђубрива дистрибуираног за потребе сјетве у 2009. и 2011. години (физичка лица), а који нису били у могућности да благовремено измире свој дуг, да своја дуговања измире најкасније до 30.09.2018. године и то само износ главног дуга уз отпис камате.

2. Да се пролонгира покретање поступака извршења правоснажних пресуда за физичка лица, пресуђена по основу дуга за подстицајна средства из 2009. и 2011. године и да се истим омогући да измире своје обавезе по основу главног дуга и судских трошкова до 30.09.2018. године у ком случају би им се отписала камата, а у случају не поступања по истом, да се покрену извршни поступци пред надлежним судовима за наплату главног дуга, законских затезних камата и судских трошкова.

3. Корисницима подстицајних средстава који измире своја дуговања са даном јавног позива (до 30.09.2018. године), повјерилац ће одмах по измирењу коначног дуга издати потврду о измиреним обавезама, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Агенција за аграрна плаћања, ће исте брисати са листе дужника.

4. Све накнадне уплате закључно са даном јавног позива ће се сматрати текућим дуговањем и повјерилац ће предузети све законом предвиђене мјере.

5. Информацију о висини дуга и упуству о начину плаћања, корисници могу добити од повјериоца ЈП “Робне резерве Републике Српске” а.д. – у стечају Бања Лука на телефон: 051/ 326 – 332 или у Општинској управи општине Градишка путем телефона 051/810-408.

АКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ДЈЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА

16. мај 2018. године

ОПШТИНСКА УПРАВА

АКЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ДЈЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА

Недостатак рекреативних садржаја за наше најмлађе суграђане проблем је који можемо ријешити заједничким снагама због чега позивамо друштвено –одговорне компаније да подрже ову акцију како би градишким малишанима обезбиједили што угодније дјетињство.
Општина је обезбиједила више локација у граду и општинском подручју, а обезбиједила би и све потребне дозволе за реализацију овог пројекта, а друштвено –одговорне компаније се позивају да изграде игралишта и изврше њихово опремање неопходним реквизитима по утврђеним критеријумима и просторним могућностима.

Уколико сте заинтересовани да се придружите овим активностима можете контактирати Тим за изградњу дјечијих игралишта на телефон 051/ 810-353, који ће Вам бити на рсаполагању за све додатне информације.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОБИЛАСКУ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОД СТРАНЕ ОДБОРНИКА

У складу са Планом комуникације одборника Скупштине општине Градишка са грађанима у 2018. години („Службени гласник општине Градишка“ број 11/17) одборници Скупштине општине Градишка, према утврђеном распореду, одржаће састанке у мјесним заједницама према доле наведеној динамици

Понедјељак, 14.05.

 1. Берек – 20 часова – стара школа.
 2. Бок Јанковац- 20 часова- Друштвени дом.
 3. Жеравица – 20 часова- стадион Ф.К Жеравица.

Уторак, 15.05.

 1. Бистрица – 20 часова- Друштвени дом.
 2. Вакуф – 20 часова- Основна школа.
 3. Текија- 20 часова – просторије МЗ.

Сриједа, 16.05.

 1. Врбашка – 20 часова- Друштвени дом.
 2. Горњи Карајзовци- 20 часова – Основна школа.
 3. Вилуси – 20 часова – Друштвени дом.

Четвртак, 17.05.

 1. Гашница – 20 часова – Друштвени дом.
 2. Брестовчина – 20 часова – стадион Ф.К Брестовчина.
 3. Горња Јурковица – 20 часова- Друштвени дом.

Петак, 18.05.

 1. Доњи Крајзовци – 20 часова- Основна школа.
 2. Грбавци – 20 часова – Друштвени дом.
 3. Доњи Подградци- 20 часова- Друштвени дом.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА

Привредна комора Републике Српске, уз финансијску подршку USAID WHAM пројекта, Владе Републике Српске, те BFC SЕЕ градова и општина (Бања Лука, Добој, Требиње, Котор Варош, Теслић, Градишка и Лакташи), објавила је јавни позив за подршку малим и средњим предузећима.

Путем Јавног позива пружиће се подршка привредним друштвима из сектора дрвопрераде, металопрераде и текстила/обуће суфинансирањем сљедећих активности:

 • обука радне снаге,
 • унапређење приступа тржиштима и
 • увођење, сертификација и ресертификација стандарда квалитета.

Више информација о овом јавном позиву, роковима за достављање пријава, те условима за привредна друштва, може се наћи овде.

 

ПОЛАГАЊЕ ВИЈЕНАЦА ПОВОДОМ ДАНА ПОБЈЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТАВА

грађане да ће поводом обиљежавања Дана побједе над фашизмом у уторак, 8. маја у 11.00 часова, бити уприличено полагање цвијећа и вијенаца на спомен-обиљежја у централном спомен-парку у Градишци и на споменике у Горњим Подградцима и Новој Тополи.

ОГЛАС (Нацрт измјене дијела Регулационог плана – „Градишка – исток“)

Обавјештава се јавност да ће Нацрт измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке – „Градишка – исток“  бити на јавном увиду у периоду од 11. маја до 11. јуна 2018 године.

Нацрт Плана ће бити  изложен у просторијама Општинске управе општине Градишка (шалтер сала).

Јавни увид ће се вршити увидом у текстуални и графички дио Нацрта Плана. Увид у Нацрт Плана се може извршити сваким радним даном од 7,30 до 15,30 часова.

У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрт Плана излаже) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми.

Приједлози, примједбе и мишљења на Нацрт Плана се могу дати или послати најкасније до 11. јуна 2018. године.

Све информације везано за јавни увид могу се добити у канцеларији бр. 4 или на тел. бр. 051/ 810-304.