Обавјештење о обиљежавању Свјетског дана бјеснила и обавезама власника паса и мачака

У свијету се 28. септембар обиљежава као Свјетски дан бјеснила.

Група научника и стручњака је 2006. године основала Глобални савез за контролу  бјеснила и покренула иницијативу за обиљежавање Свјетског дана бјеснила. (more…)

ОБАВЈЕШТЕЊЕ КОМПАНИЈЕ LOHMANN & RAUSCHER

ОБАВЈЕШТЕЊЕ КОМПАНИЈЕ LOHMANN & RAUSCHER

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се заинтересовани за обуку у циљу запослења у компанији „Lohmann & Rauscher да је рок за подношење пријава 15.10.2018. године. Образац пријаве можете преузети овдје.

Више информација можете добити у просторијама Општине Градишка (канцеларија 41), путем телефона број: 051/810-341 или путем е-поште: danilo.sobot@opstina-gradiska.com (контакт особа: Данило Шобот).

БИРАЧКА МЈЕСТА ЗА ОПШТИНУ ГРАДИШКА

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДИШКА, НА ОСНОВУ ЧЛАНА 2.13. СТАВ (1) ТАЧКА 2 И ЧЛАНА 5.1. СТАВ (2) И (5) ИЗБОРНОГ ЗАКОНА БИХ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ“ БРОЈ 23/01, 7/02, 9/02, 29/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 24/06, 32/07, 33/08 , 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 И 31/16) УТВРЂУЈЕ И

 ОГЛАШАВА

ДА СУ ЗА ОПШТЕ  ИЗБОРЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 07.10.2018. ГОДИНЕ (У ВРЕМЕНУ ОД 7:00 ДО 19:00 ЧАСОВА) УТВРЂЕНА СЛЕДЕЋА БИРАЧКА МЈЕСТА ЗА ОПШТИНУ ГРАДИШКА

ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

ОИК – ОБАВЈЕШТЕЊЕ за бираче који гласају путем поште

Општинска изборна комисија обавјештава бираче који су се регистровали да гласају путем поште да могу у Центру за бирачки списак у згради општинске управе, канцеларија број 32, провјерити да ли се налазе на изводу из Централног бирачког списка за општину Градишка.

Закључак Централне изборне комисије можете преузети овдје.

ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА – ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ДАН БЕЗ АУТОМОБИЛА“

Обавјештавају се грађани да ће због одржавања манифестације – Европска иницијатива ”У град без аутомобила” која је планирана за 22.09.2018.год. (СУБОТА) бити привремено обустављен саобраћај на дијелу улице Видовданска  у периоду од 0700 до  1300 часова.

Саобраћај возила према центру града биће омогућен улицама Руђера Бошковића и Николе Тесле за вријеме привремене обуставе. Грађани се моле за разумијевање и поштовање мјера привремене обуставе саобраћаја.

Јавни позив за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

1. Предмет

Предмет овог јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17).

2. Услови

Право пријаве на овај јавни позив имају привредна друштва и предузетници (у даљем тексту: корисници) који:

 1. имају сједиште на подручју општине Градишка;
 2. су регистровани код надлежног органа у 2017. години;
 3. имају регистровану производну дјелатност из области дрвопрераде, металопрераде, текстилне или прехрамбене индустрије;
 4. немају доспјелих а неизмирених пореских обавеза закључно са 31.12.2017. године;
 5. су остварили позитиван пословни резултат на крају 2017. године;
 6. учествују са минимално 20% властитих финансијских средстава у активности (улагању) која се подстиче Програмом;
 7. су приложили оригинал или овјерену копију предрачуна (профактуре, понуде) по којој се извршава планирана активност (улагање);
 8. нису у текућој години остварили бесповратна средства из других извора по истом основу.

3. Финансијска средства

Средства из овог јавног позива се додјељују као подстицаји за сљедеће активности:

 1. набавка граћевинског материјала за доградњу, реконструкцију или адаптацију већ постојећег производног простора. За планиране грађевинске радове корисник мора имати сву одговарајућу потребну документацију у моменту пријављивања. Трошкове грађевинских радова сноси корисник.
 2. набавка нове опреме.

Укупна вриједност предложене активности, која укључује средства из Програма и властита средства корисника, не може бити већа од 40.000,00 КМ. Максималан износ одобрених средстава по кориснику је 20.000,00 КМ.

Средства из овог јавног позива се не додјељују за:

 1. активности већ финансиране у склопу неког другог програма или пројекта;
 2. куповину и изнајмљивање земљишта или објеката;
 3. трошкове лизинга;
 4. куповину коришћене опреме;
 5. грађевинске радове (услуге извођача радова);
 6. куповину возила.

4. Поступак додјеле и исплате средстава

Поступак додјеле и исплате средстава спроводи Комисија за додјелу и исплату средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању (у даљем тексту: Комисија), коју именује Начелник општине.

Све пријаве које задовоље услове за додјелу средстава биће оцјењене у складу са критеријима дефинисаним Програмом.

Износ одобрених средстава по кориснику се одређује на основу броја бодова на начин да корисници са највише бодова имају приоритет у додјели средстава.

Број корисника подстицаја којима ће се одобрити средства је ограничен укупним износом средстава предвиђених Програмом.

Средства ће корисницима бити уплаћена на рачун добављача у складу са условима уговора који ће бити склопљен са корисником.

5. Обрасци пријаве и пратећа документација

Пријава се подноси на прописаном обрасцу, који се налази у Прилогу 1 овог јавног позива, који чини његов саставни дио. Образац пријаве садржи списак пратеће документације. Образац ће бити доступан у шалтер сали (шалтер број 7) и на интернет страници Општине Градишка www.opstina-gradiska.com.

6. Начин и рок за подношење пријава

Образац пријаве са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти препорученом поштом или лично (потписана и датирана потврда ће се додијелити подносиоцу пријаве који лично достави пријаву) на сљедећу адресу:

Општинска управа Градишка
Видовданска 1а
78400 Градишка

На коверти је потребно назначити ,,Позив за подстицај економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању“ и пуни назив и адресу подносиоца пријаве, те нагласити ,,НЕ ОТВАРАТИ ПРИЈЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА“.

Пријаве достављене другим путем, као и неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати. Сви учесници у јавном позиву биће писмено обавјештени о резултатима позива.

Датум објаве: 10.09.2018. године.
Крајњи рок за доставу пријава: 25.09.2018. године.

7. Остале напомене

Додатне информације заинтересовани могу добити у просторијама Општине Градишка (канцеларија 41), на телефон 051/810-341, или на интернет страници www.opstina-gradiska.com.

Инфо радионица за потенцијалне кориснике ће се одржати 17.09.2018. године, у 10 часова, у просторијама Општине Градишка (сала 47).

8. Документи за преузимање

Образац за пријаву

Јавни позив

Број: 02-3-6/18
Датум: 10.09.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.