ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи, носиоци пољопривредних газдинстава регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава, по Закону о доприносима Републике Српске, обавезни су пријавити доприносе за 2018. годину, а што је услов за остваривање подстицаја за 2019. годину.

Детаљније информације се погледајте овде.

АНКЕТИРАЊЕ КОРИСНИКА УСЛУГА

Тим за квалитет Општине Градишка

ОБАВЈЕШТАВА

грађане да ће се у периоду од 11.03. до 25.03.2019. године вршити испитивање задовољства корисника услуга Општинске управе општине Градишка.

Анкетирање ће се проводити у просторијама Општинске управе општине Градишка – шалтер сала и у мјесним канцеларијама на подручју општине.

Молимо грађане – кориснике услуга да попуне анкетни упитник и тако допринесу повећању квалитета услуга Општинске управе општине Градишка.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОПШТИНА ГРАДИШКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
– КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА –

о б ј а в љ у ј е
Ј А В Н И    П О З И В

ЗА ДОДЈЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

Позивамо сва заинтересована предузећа, установе, мјесне заједнице, политичке организације и удружења грађана са подручја општине Градишка да доставе своје приједлоге за додјелу јавних признања општине Градишка поводом 24. априла, Дана општине Градишка.

Одлуком о установљењу јавних признања општине Градишка установљена су сљедећа признања:

* Повеља
* Захвалница

Основни критерији за додјелу једног од наведених признања су:

  • изузетна остварења и остварени врхунски резултати у области образовања, науке, културе, умјетности, спорта и физичке културе,
  • изузетан допринос на пољу хуманитарних, добротворних акција и донаторства,
  • испољена храброст у ванредним ситуацијама на спашавању људских живота и спречавање материјалних штета,
  • изузетан допринос развоју општине радом и заслугама у изградњи, стварању, развијању и његовању односа са другим локалним заједницама и широм заједницом, укључујући и друге државе и међународне субјекте,
  • постигнути изузетни резултати у развоју и изградњи општине у привређивању, освајању нових технологија, техничких унапређења, новаторства и рационализације.

Признања се могу додјељивати појединцима, предузећима, установама и другим субјектима.

Приједлог за додјелу јавног признања за физичка лица треба да садржи образложење и биографију предложеног кандидата, односно образложење и статусне податке за правно лице које се предлаже.

Приједлози се достављају Комисији за јавна признања Скупштине општине Градишка, Видовданска 1A, најкасније до 15.03.2019. године.

Број: 01-013-16/19
Датум: 26.2.2019. године
Градишка

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Томислав Ковачевић с.р.

Обавјештење за власнике малих преживара

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

Обавјештење за власнике малих преживара

Обавјештавамо власнике малих преживара да је Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине донијела Упутство о организовању спровођења вакцинације против бруцелозе малих преживара у 2019. години.

Обавезна вакцинација вакцином OCUREV Rev 1 припремљеном за коњуктивалну апликацију спроводи се код малих преживара старосне доби од три до шест мјесеци.

Поред малих преживара старосне доби од три до шест мјесеци, извршиће се вакцинација свих малих преживара старијих од 6 мјесеци који нису обухваћени вакцинацијом због гравидности, здравствених или других разлога у претходним годинама, уз обавезно обиљежавање идентификацијском и вакциналном ушном маркицоми уколико нису претходно означени идентификацијском ушном маркицом.

У 2019. години, у  стадима у којима никад није спроведена вакцинација или је спроведена на мање од 50% животиња у стаду, на трошак власника ће се на свим малим преживарима старијим од 12 мјесеци спровести превакцинална дијагностика.

За више информација о начину спровођења вакцинације против бруцелозе малих преживара у 2019. години контактирајте Вашу епизоотиолошки надлежну ветеринарску организацију.

 

                                                                                           НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                                                                Бранко Стојнић