Истекла обавјештења

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА YEP ИНКУБАТОР ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА

Позивају се сви заинтересовани са подручја општине Градишка за учешће у YEP Инкубатору пословних идеја у склопу Пројекта запошљавања младих (YEP) који има за циљ јачање предузетништва. Пoслoвним пoдухвaтимa кojи дoбиjу пoзитивну oцjeну бићe пoнуђeн пaкeт пoдршкe кojи укључуje инвeстициoнa срeдствa зa пoкрeтaњe бизнисa тe мeнтoрску пoдршку у oблaстимa у кojим се зa тo идeнтификуje пoтрeбa.

Приjaвe зa учeшћe у Програму je мoгућe прeдaти дo 15.02.2018. гoдинe у прoстoриjaмa Oпштинe Градишка, у кaнцeлaриjи брoj 30, или путeм e-mail aдрeсe: danilo.sobot@opstina-gradiska.com. Јавни позив и пријавни образац можете видјети у прилогу.

Додатне информације можете добити сваки радни дан на телефон 051/810-330 (контакт особа Данило Шобот).

 

Прилози:

Јавни позив

Пријавни образац

АНКЕТА – задовољство грађана општинским услугама

Тим за квалитет Општине Градишка

ОБАВЈЕШТАВА

грађане да ће се у периоду од 14.12. до 22.12.2017. године вршити испитивање задовољства грађана општинским услугама.

Анкетирање ће се проводити у просторијама Општинске управе општине Градишка – шалтер сала, чекаоницама ЈЗУ Дома здравља и Центра за социјални рад, у зградама комуналних предузећа, јавних вртића  и на терену на подручју града.

Молимо грађане – кориснике услуга да попуне анкетни упитник и тако допринесу повећању квалитета услуга Општинске управе општине Градишка.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНИМ  ПРОИЗВОЂАЧИМА  О  НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА  ПРАВА НА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Агенција за аграрна плаћања расписала је Јавни позив за подношење захтјева за одобравање средстава за набавку опреме за наводњавање.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОБЈАВЉЕН 29.11.2017. ГОДИНЕ И ОТВОРЕН ЈЕ 60 ДАНА ОД  ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА.

Предмет набавке су искључиво улагања у покретну опрему за наводњавање (пумпе, цијеви, цријева, тифони за наводњавање и друга опрема за наводњавање) и радови на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање (бушење и изградња бунара, базена, канали, објекти пумпних станица), као и трошкови електрификације система за наводњавање (трансформатор, електрокаблови, склопке, електросат и ормар, соларни панели).

Средства за набавку опреме за наводњавање могу се додијелити једном кориснику у износу од 40% од укупне  вриједности  прихватљивих  трошкова  инвестиције и не могу  бити већа од 10.000 КМ  по  хектару.

Максималан износ додијељених средстава по једном кориснику може износити до 200.000 КМ, а минимални износ средстава по једном кориснику може износити 400 КМ.

Средства се могу додјелити физичким лицима и пословним субјектима  који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава.

Средства се не додјељују корисницима који имају пасиван статус у складу са чланом 17. Уредбе о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава.

Уз пријаву за јавни позив подноси се:

 • Захтјев за додјелу средстава сачињен на Обрасцу 1.
 • Предрачуни о планираној набавци опреме, предмјер и предрачуни радова за изградњу сталне инфраструктуре за наводњавање, не старији од 01.10.2017.године па све до трајања јавног позива.
 • Електроенергетска сагласност издата од надлежног електродистрибутивног предузећа,
 • Пословни субјекти и удружења корисника вода достављају копију пројекта за изградњу система за наводњавање израђеног од овлашћеног лица и водопривредну сагласност на достављену пројектну документацију.

Све додатне информације могу се добити  у шалтер сали Општинске управе општине Градишка на шалтеру број 8 или путем телефона 051/810-408 и  051/810-344.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Стојнић Бранко

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – у дане празника Републике Српске дужни су да раде…

О б а в ј е ш т е њ е

У складу са Наредбом о одређивању предузећа, установа и других организација које су дужне да раде у дане празника Републике Српске – Пречишћен текст („Службени гласник оштине Градишка“, број 04/09, 5/13 и 1/14), у дане празника Републике Српске: Нова година, 1. и 2. јануар, Дан Републике, 9. јануар, Међународни празник рада, 1. и 2. мај, Дан побједе над фашизмом, 9. мај и Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, 21. новембар, ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да раде:

 1. Предузећа која обављају комуналне дјелатности:
  Производња и испорука воде, топлотне енергије, јавни превоз путника, одржавање чистоће, одржавање гробља и пружање погребних услуга, одржавање улица, саобраћајница, паркова, зелених површина, одвођење атмосферских вода и других падавина и чишћење јавних површина и цивилна заштита у времену од 00,00 до 24,00 часова.
 2. Здравствена установа Дом здравља Градишка, у времену од 00,00 до 24,00 часа, те апотекарске установе, у времену од 07,30 до 21,00 час, те цвјећарске, фризерске и козметичарске радње, у времену од 08,00 до 21,00 час.
 3. Угоститељски објекти дужни су да раде у складу са Одлуком о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Градишка.
  Угоститељски објекти који су смјештени у пословно-стамбеним објектима колективног становања дозвољено је да у наведеним данима раде један сат дуже од радног времена прописаног Одлуком о радном времену угоститељских објеката на подручју општине Градишка.
 4. Предузећа и радње које обављају пекарску дјелатност од 00,00 до 24 часа.
 5. Предузуетници који обављају трговинску дјелатност, у времену од 07,00 до 12,00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТАНОВНИШТВО ВЕЗАНО ЗА НАСТУПАЈУЋУ СЕЗОНУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПРИПРЕМАЊА СВИЊСКОГ МЕСА ЗА ЗИМНИЦУ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТАНОВНИШТВО ВЕЗАНО ЗА НАСТУПАЈУЋУ СЕЗОНУ
ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПРИПРЕМАЊА СВИЊСКОГ МЕСА ЗА ЗИМНИЦУ

Будући да наступа сезона традиционалног припремања свињског меса за зимницу, а ради  заштите здравља људи и животиња од заразних и паразитских болести дајемо важна обавјештења:

ТРИХИНЕЛОЗА (Trichinellosis)

На подручју општине Градишка је у 2017. години, до почетка новембра, утврђена појава трихинелозе  код једне дивље свиње, а у току 2015. и 2016. године је утврђена појава трихинелозе код двије дивље свиње и једне домаће свиње, због чега се подручје општине сматра под повећаним ризиком од трихинелозе.
Трихинелоза или трихиноза (Trichinellosis) је заразна, паразитска болест животиња, која се са животиња преноси на људе (зооноза). Узрочник је ваљкасти, нематодни црв Trichinella spiralis.
Болест се најчешће повезује са домаћим свињама, а од ње обољевају и коњи, неке врсте дивљачи попут дивље свиње, медвједа, јазаваца и других месождера и свеждера, лисица, пацова који су значајни у ланцу ширења заразе. Животиње не показују видљиве знакове болести, а утврђује се тек прегледом меса заклане или  уловљене животиње.
Болест није изљечива и оставља трајне посљедице на здравље људи, а у тежим облицима болести може имати смртан исход. У свињогојској индустрији изазива велике економске штете, обзиром на уништавање зараженог меса.

Ради спрјечавања појаве и ширења трихинелозе животиња обавезно је извршити преглед меса на ларве трихинела:

 • у свим случајевима клања свиња ради употребе меса за људску исхрану (за јавну потрошњу на свим клаоницама под ветеринарским надзором и код клања за потребе властитог домаћинства, чије је месо намјењено потрошњи у властитом домаћинству),
 • код све уловљене дивљачи (месоједи и сваштоједи) која служи за исхрану људи,
 • у свим случајевима клања коња ради употребе меса за људску исхрану.

Ларве трихинела су ситни, спирални црви, који се у зараженом месу не виде голим оком него се могу открити само лабораторијским путем, методом вјештачке дигестије узорака мишића корјена дијафрагме, мишића језика или  жвакаћих мишића у прописаној количини.
На присуство ларви трихинела могу се прегледати и други мишићи дивљачи, комадно месо свиња и појединачно сухомеснати производи.
Преглед меса на трихинелозу је обавезан и дозвољен је само у овлаштеним ветеринарским организацијама методом вјештачке дигестије.
Све утврђене трихинелозне животиње, месо и производи од меса морају се пријавити ветеринарском инспектору.

ЕХИНОКОКОЗА ( Echinococcosis)

Након клања животиња често се налазе цисте ехинокока у јетри и плућима, које  се манифестују у виду  појединачних циста испуњених течношћу или више густо распоређених циста у облику грозда, у народу познате као “водени мјехури”.
Ехинококозу изазива мала пантљичара која живи у цријеву пса, као трајног домаћина, а ехинококозне цисте могу се утврдити код бројних различитих животињских врста и људи као прелазних домаћина.
Заражени пас излучује јајашца пантљичаре из цријева фецесом. Јајашца након тога храном или водом поједу овце, говеда, свиње и друге врсте и човјек (зооноза). Човјек се зарази и директно у контакту са зараженим псом.
Ехинококозне цисте се могу развити у сваком органу прелазног домаћина, али најчешће су захваћена јетра и плућа. Ехинококозне цисте, чак и кад су присутне у великом броју, ријетко узрокују уочљиве знакове болести код домаћих животиња, а код људи могу изазвати озбиљне посљедице по здравље.
У циљу сузбијања ехинококозе сви власници паса су дужни да прије вакцинације пса против бјеснила, спроведу чишћење пса од цријевних паразита (дехелминтизација) антипаразитским средством широког спектра које поуздано убија зреле и незреле облике пантљичаре Еchinococcus granulosus.
Ради спрјечавања ширења јајашаца у околину, обавеза власника пса је да пса, након третирања, држи најмање 48 часова у затвореном простору, а његов измет нешкодљиво уклања.
Ради спрјечавања ширења ехинококозе одбачене органе закланих животиња забрањено је давати псима, органи се нешкодљиво уништавају прокухавањем и закопавањем, односно спаљивањем.
Псима и мачкама не давати сирове животињске изнутрице и месо, а свињама обавезно прокухавати помије.
Власник животиња на паши је дужан да онемогући контакт домаћих и дивљих животиња, а економска дворишта и објекте гдје бораве животиње је дужан да обезбиједи од неконтролисаног уласка и изласка људи, животиња и возила.
Све угинуле животиње је обавезан да пријави у овлаштену ветеринарску организацију, која обавља упис животиња у регистар.

РЕГИСТРАЦИЈА И ВАКЦИНИСАЊЕ ПАСА И МАЧАКА ПРОТИВ БЈЕСНИЛА, ДЕХЕЛМИНТИЗАЦИЈА ПАСА И КОНТРОЛА РАЗМНОЖАВАЊА ПАСА И МАЧАКА

Власник пса и мачке је обавезан да пса и мачку трајно обиљежи микрочипом, има исправу о упису у Регистар паса и мачака и вакцинисању пса и мачке против бјеснила.
Против бјеснила се вакцинишу сви пси старији од три мјесеца  једном годишње, а прије вакцинисања пса против бјеснила спроводи се дехелминтизација пса у циљу сузбијања ехинококозе.
Унос у регистар, вакцинисање пса и мачке и издавање докумената врши овлаштена ветеринарска организација.
Власник пса и мачке је дужан да контролише размножавање  кућних љубимца и осигура им адекватне услове држања и његе, а начини контроле размножавања могу бити превентивно дјеловање, стерилизација или кастрација животиње.Додатне информације потражите у Вашој ветеринарској организацији.

                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Бранко Стојнић

ПОЗИВ на усмену јавну расправу по нацртима општих аката које је утврдила Скупштина општине Градишка

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Позивају се сва заинтересована лица на усмену јавну расправу по нацртима општих аката које је утврдила Скупштина општине Градишка на сједници одржаној дана, 28. јула 2017. године и то:

 1. Одлука о водоводу и канализацији
 2. Одлука о измјенама одлуке о производњи и испоруци топлотне енергије
 3. Општи услови за испоруку топлотне енергије

Усмена јавна расправа по наведеним општим актима одржаће се дана, 5. септембра (уторак) 2017. године, у Културном центру Градишка /Мала сала/ са почетком у 11.00 часова.

Обавјештење – Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења – јавна расправа

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Народна скупштина Републике Српске на сједници одржаној, 20. јула 2017. године, разматрала је Нацрт закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству и исти упутила на јавну расправу.
Расправа ће бити одржана 25.08.2017. године са почетком у 10.00 часова у Градској управи Града Бања Лука.
У расправи ће учествовати органи јединица локалне самоуправе и представници јавног и политичког живота, научне и стручне институције и грађани.
Нацрт закона објављен је на званичним интернет страницама Народне скупштине Републике Српске и Предсједника Републике Српске.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – јавна расправа о Нацрту пословника о раду Скупштине општине

Скупштина општине Градишка на сједници одржаној 01.06.2017. године утврдила је Нацрт Пословника о раду Скупштине општине Градишка и исти упутила на јавну расправу у трајању од 30 дана.

Текст Нацрта можете преузети овдје.
Приједлози, мишљења и сугестије на Нацрт Пословника могу се доставити најкасније до 30.06.2017. године, писмено на адресу Скупштина општине Градишка, Стручна служба Скупштине општине, Видовданска 1/а Градишка или на e-mail адресе:

nemanja.panic@opstina-gradiska.com. i
marinko.tesic@opstina-gradiska.com

Јавна расправа по Нацрту Пословника о раду Скупштине општине Градишка одржаће се у четвртак 22.06.2017. године у сали за сједнице Скупштине општине Градишка са почетком у 13.00 часова. Позивамо све заинтересоване да присуствују јавној расправи.

НАЦРТ ОДЛУКЕ о оснивању МЗ Мачковац

Скупштина општине Градишка на 4. редовној сједници одржаној 16.02.2017. године прихватила је иницијативу Начелника општине за оснивање МЗ Мачковац (преузмите текст закључка), те утврдила нацрт Одлуке о оснивању Мјесне заједнице  Мачковац (преузмите текст иницијативе и нацрта Одлуке).

Нацрт Одлуке упућен је на јавну расправу до 16.03.2017. године.

Приједлози, примједбе, мишљења и сугестије на утврђени  нацрт могу се доставити на адресу:
Виши стручни сарадник за мјесне заједнице – Видовданска 1/А или на e-mail zlatko.trninic@opstina-gradiska.com