Истекла обавјештења

ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДАНА 16. КРАЈИШКЕ МОТОРИЗОВАНЕ БРИГАДЕ

10. септембар 2018. године

ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДАНА 16. КРАЈИШКЕ МОТОРИЗОВАНЕ БРИГАДЕ
Организациони одбор за обиљежавање
Дана 16. Крајишке моторизоване бригаде

ПОЗИВА

борце и породице погинулих и несталих бораца 16. Крајишке бригаде да присуствују обиљежавању 27. годишњице сјећања на погинуле борце ове бригаде, којa ће бити обиљежена у Мјесној заједници Машићи у недјељу, 16. септембра 2018.године са почетком у 12.00 часова.

Програмом обиљежавања предвиђено је служење парастоса, полагање вијенаца и сусрет преживјелих бораца, породица, погинулих, несталих и гостију.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КОМПАНИЈЕ LOHMANN & RAUSCHER 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КОМПАНИЈЕ LOHMANN & RAUSCHER

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ПОЗИВ

Позивају се незапослени радници (првенствено жене до 45 година старости) заинтересовани за обуку у циљу запослења да присуствују презентацији компаније Lohmann & Rauscher која је водећи свјетски произвођач медицинске опреме и потрошног медицинског материјала.

Презентација ће се одржати 11. септембра 2018. године у Културном центру Градишка (Мала сала) са почетком у 19.00 часова.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – пријава штете на пољопривредним културама настале усљед дејства града

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се регистровани пољопривредни произвођачи да могу пријавити штете на пољопривредним културама настале усљед дејства града који је, 01.09.2018. године, причинио штете у неколико мјесних заједница општине Градишка.

Штете се могу пријавити сваким радним даном у периоду од 7:30 до 15:30 часова у шалтер сали Општинске управе Градишка (шалтер број 8).

Уз пријаву се прилаже: копија личне карте и потврда из АПИФ-а.

Крајњи рок за пријаву насталих штета је 14.09.2018. године.

Све додатне информације могу се добити путем телефона: 051/810-408 или  051/810-344.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Јавни увид – Нацрт регулационог плана дијела центра Градишке

Јавни увид – Нацрт регулационог плана дијела центра Градишке

О Г Л А С

Одјељење за просторно уређење и грађење Општине Градишка обавјештава јавност да се Нацрт Регулационог плана дијела центра Градишке налази на јавном увиду у периоду од 17. августа до 17. септембра 2018 године.

Нацрт плана је изложен у шалтер сали Општинске управе Градишка.

У току трајања јавног увида заинтересована лица могу давати примједбе, приједлоге и мишљења на планска рјешења.

Информације везане за Нацрт плана могу се добити у канцеларијама број 4 и 12 или на бројеве телефона 051/810-304 и 051/810-312.

ЈАВНИ ОГЛАС за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта ради одржавања Манифестације „Градишка јесен 2018“

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 68. и 88. Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 4/17), Начелник општине Градишка расписује:

Ј А В Н И   О Г Л А С
за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта
ради одржавања Манифестације „Градишка јесен 2018“

1. Даје се на коришћење изграђено градско грађевинско земљиште у даљњем тексту (јавна површина) у улици Доситејева означено као к.ч.2443 к.о.Градишка 1, у 4 (четири) дијела и то:

– Парцела I у површини од 1.218,00 m²,

– Парцела II у површини од 1.218,00 m²,

– Парцела III у површини од 1.134,00 m²,

– Парцела IV у површини од 1.134,00 m²,

Парцеле I-IV дају се на коришћење ради постављања уређаја и опреме за пружање услуга забавних игара, у оквиру одржавања Манифестације „Градишка јесен 2018“.

Период коришћења предметних парцела за наведене намјене je од 14.09. до 23.09.2018.године.

Почетна висина закупнине за коришћење јавне површине износи 6,00 КМ/m²+ПДВ.

2. Право учешћа у поступку додјељивања на коришћење имају сва правна лица, предузетници и физичка лица регистрована за дјелатност пружања услуга забавних игара, која располажу адекватном структуром и обимом атестованих уређаја и опреме за наведене намјене.

3. Пријава за учешће у поступку додјеле на коришћење подноси се у писменој форми. Пријава треба да садржи:

– податке о учеснику,

– понуђена цијена по 1,00 m² (која не може бити нижа од 6,00 КМ/m²+ПДВ).,

– назначен период коришћења,

– идентификациони број пореског обвезника (ЈИБ),

– рјешење одобрења за рад за пружање услуга забавних игара (Судско рјешење о регистрацији за правна лица / општинско Рјешење за рад за физичка лица-предузетнике),

– потврду о измиреним финансијским обавезама према општини Градишка,

– структура уређаја и опреме забавних игара са потребном документацијом (пратећи атести и лиценце).

4. Најповољнијим понуђачем се сматра онај који је понудио највиши износ закупнине по 1,00 m² уз обавезу испуњења осталих услова из огласа.

5. Са најповољнијим понуђачем Начелник општине ће закључити уговор о закупу јавне површине.

6. Понуђач из претходне тачке дужан је уплатити закупнину у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора.

7. Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од објављивања огласа на огласној плочи општинске управе до 15³º сати. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са пратећом документацијом се у затвореној коверти достављају на адресу: Општина Градишка, Организациони одбор за одржавање Манифестације „Градишка јесен 2018“, улица Видовданска 1А, 78400 Градишка.

8. Локације које се дају на коришћење моћи ће се погледати у договору са контакт особом испред општинске управе.

За све додатне информације, контакт особе: Немања Вукелић и Гордана Николић,тел. 051/810-325 и 051/810-322 у периоду од13ºº до 15ºº.

9. Оглас је објављен на огласној плочи Општинске управе општине Градишка и интернет страници Општине Градишка, a обавјештење о расписивању огласа у дневном листу „Глас Српске“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Зоран Аџић

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Додјела мјеста у бирачким одборима за изборну јединицу 010Б Градишка

Општинска изборна комисија 010Б Градишка  на сједници је донијела  Одлуку, а како слиједи:

        У складу са одредбома члана 11. а у вези са члановима 12. и 13.  Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број:29/18), Општинска изборна комисија 010Б Градишка  заказује провођење јавног поступка додјеле мјеста у бирачким одборима за основну изборну јединицу 010Б Градишка дана 10. аугуста 2018. године у  сали број 47  Општинске управе Градишка, са почетком у 16,00 часова.

            Позивају се политички субјекти који су овјерени за учешће на  Општим изборима 07. октобра 2018. године да присуствују јавном поступку додјеле мјеста у бирачким одборима.

            Јавном поступку додјеле мјеста у бирачким одборима могу присуствовати представници невладиних организација и удружења грађана које је акредитовала Централна изборна комисија Босне и Херцеговине и предствници медија.

                                                                      ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

                                                                                      010Б ГРАДИШКА

ПОЗИВ – Организациони одбор за обиљежавање дана одбране Градишке „Бокови 1992-2018“

Организациони одбор за обиљежавање дана одбране Градишке

Бокови 1992-2018

ПОЗИВА

породице погинулих бораца, борце и остале грађане да присуствују обиљежавању 26. годишњице сјећања на погинуле борце Одбрамбено-отаџбинског рата, која ће бити уприличена код спомен-обиљежја у Мјесној заједници Бок Јанковац у сриједу, 8. августа 2018. године са почетком у 12.00 часова.

Програм обиљежавања

  • Парастос

  • Рецитал „Анђели лете у небо“, аутора Гојка Вујановића

  • Обраћање званичника и гостију

  • Полагање вијенаца

ЧЕСТИТКА ПОВОДОМ РАМАЗАНСКОГ БАЈРАМА

Начелник општине Зоран Аџић и предсједник Скупштине општине Градишка Миленко Павловић

свим грађанима исламске вјероисповјести

упућују срдачне честитке поводом Рамазанског Бајрама,

уз жељу да овај велики исламски празник проведу у добром здрављу и породичној срећи.