Obavještenja

Obavještenje za pčelare

Obavještavaju se pčelari da su obavezni na svojim pčelinjacima tokom proljeća (mart/april) da sprovedu klinički pregled pčelinjih zajednica i dijagnostičko uzorkovanje radi ispitivanja na bolest američku kugu pčelinjeg legla.

Preventivne dijagnostičke mjere se sprovode u skladu sa Programom mjera zdravstvene zaštite životinja u Republici Srpskoj u 2018. godini. Program je objavljen na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske www.vladars.net u dokumentima Resora za veterinarstvo.

Klinički pregled pčelinjih zajednica, dijagnostičko uzorkovanje i dostavu uzoraka u ovlaštenu dijagnostičku laboratoriju na ispitivanje sprovodi veterinarska organizacija na čijem se epizootiološkom području nalazi pčelinjak.

U skladu sa Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/17) vlasnik životinja je dužan da omogući sprovođenje Programa mjera i dokaz o sprovedenim mjerama čuva najmanje dvije godine.

Pčele u unutrašnjem prometu moraju obavezno biti praćene sa uvjerenjem o zdravstvenom stanju životinja koje se izdaje na zahtjev vlasnika pčela, a izdaje ga ovlaštena veterinarska organizacija na čijem se epizootiološkom području nalazi pčelinjak ako su ispunjeni svi uslovi za izdavanje.

Više informacija potražite u Vašoj epizootiološki nadležnoj veterinarskoj organizaciji.

ENERGETSKI DANI OPŠTINE GRADIŠKA 2018.

18.04.2018. godine

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE GRADIŠKA

Opština Gradiška poziva sve zainteresovane da 19. i 20. aprila 2018. godine u periodu od 12:00 do 16:00 časova na ljetnoj sceni Kulturnog centra posjete „Izložbu čistih tehnologija i modernih energetskih rješenja“ na kojoj će lokalni i gostujući privrednici upoznati javnost sa opremom i proizvodima koji su u skladu sa čistim energetskim rješenjima. Izlaganje usmenih saopštenja vršiće učenici Tehničke škole. Manifestaciju će u 12:00 časova otvoriti načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić.

Drugi dan manifestacije 20. aprila u 13:00 časova održaće se stručna konferencija na temu „Dobra praksa u upravljanju energijom sa regionalnog i državnih nivoa’’ gdje će se stručnjaci iz oblasti energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije sa područja Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Slovenije i Češke Republike svojim prezentacijama osvrnuti na primjere dobre prakse u upravljanju energijom u privredi. Konferenciju će u 13:00 časova otvoriti Načelnik opštine.

Oba dana manifestacije i 19. i 20. aprila u intervalu od 10:00 do 14:00 biće organizovani i dani otvorenih vrata u preduzeću za proizvodnju namještaja Nikolić Gradiška (ul. Jevanđeoska 8, Brestovčina), što predstavlja mogućnost za građane, učenike, pravna lica da obilaskom steknu uvid u rad preduzeća koje pored recikliranja drvnog otpada iz proizvodnje, hlađenje proizvodnog pogona vrši sistemom toplotne pumpe.

Obavještavaju se porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi od 1. do 10. kategorije, da je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisalo Javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove

17.04.2018. godine

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE GRADIŠKA

Obavještavaju se porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi od 1. do 10. kategorije, da je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisalo Javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.

Javni poziv traje od 17.04. do 03.05.2018. godine.

Zahtjevi se predaju na šalteru broj 9. u šalter sali Opštinske uprave.

Više informacija, građani mogu saznati iz Javnog poziva koji je istaknut na Oglasnoj tabli Opštine Gradišja i na sajtu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.

OBAVJEŠTENJE – Proljećna akcija uređenja grada

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE GRADIŠKA

OBAVJEŠTENJE

U cilju podržavanja „PROLJEĆNE AKCIJE UREĐENJA GRADA“, koja se održava od 11. do 24. aprila, svake godine tako i ove, Odjeljenje za prostorno uređenje i građenje i Odjeljenje za komunalne i stambene poslove organizuje više akcija na uređenju grada, odnosno zaštiti i unapređenju životne sredine u aprilu i maju mjesecu (obilježavanje 1. maja – praznika rada).

U akciju su uključeni: KP „Gradska čistoća“, osnovne i srednje škole (gradske i područne), Privredno društvo „Green Tank d.o.o. Gradiška, Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“, Ribolovno društvo „Amur“, volonteri, studenti, ekološke sekcije, kao i svi drugi koji se bave pitanjem životne sredine.

Aktivnosti uključuju: sakupljanje i odvožnju sitnog i krupnog otpada, kabastog otpada, elektronskog i električnog otpada, pojačano pranje ulica, obilježavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, krpanje udarnih rupa, uređenje zelenih površina i drugo.

Otvaranje akcije predviđeno je za 11. april 2018. godine u 10.00 časova u Vidovdanskoj ulici, plato između JU „Apoteka“ Gradiška i Robne kuće.

Zainteresovani se mogu uključiti u akciju.

OBAVJEŠTENJE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA REGRESIRANJE DIZEL – GORIVA ZA PROLJEĆNE I JESENJE RADOVE U 2018. GODINI

OPŠTINSKA UPRAVA

OBAVJEŠTENJE  POLJOPRIVREDNIM  PROIZVOĐAČIMA  O  NAČINU OSTVARIVANJA  PRAVA  NA  REGRESIRANJE  DIZEL – GORIVA ZA  PROLJEĆNE I JESENJE RADOVE  U 2018. GODINI

Pod­sti­caj­na sred­stva za regresiranje dizel-goriva ili eurodizel – goriva utvr­đu­ju se u izno­su od 0,60 KM/l i odo­bra­va­ju se za povr­ši­ne koje su regi­stro­va­ne kao obra­di­ve u RPG, za izvršene proljećne i jesenje radove u 2018. godini.

Korisnici regresirano dizel gorivo kupuju po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za iznos regresa od 0,60 KM/litri.

Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje dizel-goriva ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdinstva, koja po hektaru registrovane površine u periodu od 30. marta do 30. novembra tekuće godine, izvrše kupovinu dizel-goriva  u količini od 100 litara  po hektaru – za  njiva/oranica, bašta/vrt, voćnjak i vinograd i do 30 litara za livade upisane kao način korišćenja u RPG-u, sa minimalnom površinom od jednog hektara.

Korisnici koji su preuzeli regresirano mineralno đubrivo u 2012. godini i prema evidenciji JP „Robne rezerve Republike Srpske“ a. d. Banja Luka izvršili uplatu prije otpisa obaveza, imaju pravo na dodatne količine regresiranog dizel-goriva, u visini regresa koji odgovara polovini iznosa uplate.

Tokom naznačenog perioda izvršiće se dva obračuna pripadajućih količina dizel goriva:

1)  prvi obračun se vrši prije početka prodaje regresiranog dizel-goriva.

2) drugi korektivni obračun vrši se samo za gazdinstva koja su izvršila obavezu ažuriranja podataka u RPG-u, nakon početka prodaje regresiranog dizel-goriva zaključno sa 15.05.2018.godine.

Kupovina dizel-goriva može se izvršiti kod sledećih ovlaštenih distributera:

 1. „NESTRO PETROL” – u Gradišci i Novoj Topoli,
 2. „KRAJINA PETROL” – u Gradišci na tranzitu i Gornjim Podgradcima,
 3. „MADŽAR” – Laminci Brezici,
 4. „NEŠKOVIĆ” –  u Gradišci, Brestovčini i Novoj Topoli,
 5. „BRČKO GAS” – u Gradišci na tranzitu,
 6. „SUPER PETROL” – u Gradišci i
 7. „VEST PETROL “ – u Gradišci.

Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel-gorivo poljoprivredni proizvođači preuzimaju u zavisnosti od mjesta stanovanja na sledećim lokacijama:

MJESNI URED  U NOVOJ TOPOLI :

BEREK, VAKUF, VILUSI, GORNJA JURKOVICA, GORNJI KARAJZOVCI, DONJA JURKOVICA, DONJI KARAJZOVCI, ELEZAGIĆI, JAZOVAC, KOČIĆEVO, KRAJIŠNIK, MAŠIĆI, MILJEVIĆI, NOVA TOPOLA, PETROVO SELO, ROVINE, ROGOLJI, ROMANOVCI, SEFEROVCI, SREDNJA  JURKOVICA, TROŠELJI, CEROVLJANI I ŠAŠKINOVCI.

OPŠTINSKA UPRAVA GRADIŠKA, ŠALTER  Br. 8:

BISTRICA, BOK JANKOVAC, BRESTOVČINA, BUKOVAC, VRBAŠKA, GAŠNICA, GORNJA  DOLINA, GRADIŠKA GRAD, GRBAVCI, GREDA, DONJA DOLINA, DRAGELJI, DUBRAVE, ŽERAVICA, KIJEVCI, KOZARA, KOZINCI, KRUŠKIK, LAMINCI BREZICI, LAMINCI DUBRAVE, LAMINCI JARUŽANI, LAMINCI SREĐANI, LIPOVAČA, LISKOVAC, LUŽANI, MAČKOVAC, MIČIJE, NOVO SELO, ORAHOVA, ORUBICA, SAMARDŽIJE, TRNOVAC, TURJAK, ČATRNJA, ČIKULE, CIMIROTI, GORNJI PODGRADCI, DONJI PODGRADCI, JABLANICA, MILOŠEVO BRDO, SOVJAK  I TREBOVLJANI.

Prilikom kupovine zahtjev se podnosi ovlaštenom distributeru, uz priloženu (neovjerenu) kopiju lične karte ili kopije JIB-a (pravna lica). Ukupno odobrene količine mogu se realizovati u nekoliko odvojenih kupovina, ali samo  na istoj benzinskoj stanici, odnosno tamo gdje je podnešen zahtjev prilikom prve kupovine.

REGRESIRANO DIZEL GORIVO ĆE SE MOĆI  KUPOVATI  BEZ PREKIDA DO 30.novembra.2018.godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  u šalter sali Opštinske uprave opštine Gradiška  na  šalteru broj 8  ili  putem  telefona  051/810-408  i  051/810-344.

JAVNI POZIV VEZANO ZA KUĆNE BROJEVE I PRIJAVU ADRESE STANOVANJA

Na području opštine Gradiška uveden je adresni registar 2011. godine, te je na području grada, u prigradskim naseljima i u naseljenim mjestima Nova Topola, Gornji Podgradci i Orahova uveden ulični sistem.

Odjeljenje za komunalne i stambene poslove svim nosiocima domaćinstva izdalo je rješenje o određivanju kućnog broja.

Provjerom u biračkim spiskovima utvrđeno je da građani, u velikom broju slučajeva, nisu kod Policijske uprave Gradiška prijavili adresu stanovanja po rješenju o kućnom broju u kojem se navodi naziv naseljenog mjesta, ulica i kućni broj.

Da bi se izbjegle neugodnosti kod određivanja glasačkog mjesta, odnosno da bi se birački spiskovi za biračko mjesto izradili prema stvarnom mjestu stanovanja određenom u rješenju o određivanju kućnog broja potrebno je:

 1. Da nosilac domaćinstva, odnosno lice na koje glasi Rješenje o kućnom broju,  koji nije izvršio promjenu prebivališta u Policijskoj upravi u skladu sa predmetnim rješenjem, bez odlaganja, izvrši promjenu prebivališta.
 2. Ukoliko prebivalište nije prijavljeno po Rješenju o kućnom broju, a nosilac domaćinstva nije dobio ili ne posjeduje ranije izdato rješenje o kućnom broju, potrebno je da kopiju rješenja preuzme na šalteru broj 10 u šalter sali Opštinske uprave kojom prilikom će dobiti sva potrebna uputstva kako prijaviti prebivalište.
 3. Za slučajeve kada je u periodu od izdavanja rješenja o određivanju kućnog broja do danas došlo do promjene nosioca domaćinstva, a prethodno nije promjena prebivališta prijavljena u Policijskoj upravi, potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje kućnog broja na nasljednika – nosioca domaćinstva.
 4. Za sve dodatne informacije vezano za prijavu prebivališta po Rješenju o određivanju kućnog broja, odnosno po stvarnom mjestu stanovanja građani mogu u vremenu od 7,30 do 15, 30 časova informacije dobiti u Opštinskoj upravi Gradiška na telefon broj: 051/ 810 -410.
 5. Navedene aktivnosti vezano za prijavu prebivališta u Policijskoj upravi potrebno je završiti najkasnije do 31. maja 2018. godine, prije štampanja privermenih biračkih spiskova za Opšte izbore u oktobru 2018. godine.
 6. Građani koji su uredno prijavili svoje prebivalište po Rješenju o kućnom broju, a nakon te prijave nije bilo promjena nemaju obaveza po ovom javnom pozivu.

„ZDRAVOFEST 2018“

JU „TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE GRADIŠKA
Kozarskih brigada 9, Gradiška
Tel: 051 492-157 ; faks: 051 492-760
e-mail: to.gradiska@gmail.com
Datum: 26.03.2018.

PREUZMITE PRIJAVU ZA UČESNIKE OVDE

„ZDRAVOFEST 2018

Jedanaesti Festival tradicionalne gastronomije i kulturne baštine opštine Gradiška i okruženja

            JU ”Turistička organizacija opštine Gradiška“obavještava vas da će se u Gradišci, povodom Dana Opštine, 24. aprila, pod pokroviteljstvom Načelnika Opštine održati 11. Festival tradicionalne gastronomije i kulturne baštine opštine Gradiška i okruženja,„ZDRAVOFEST 2018“. 

             Zdravofest 2018. će se održati u dva dana, prvi dan u Gradskom parku, na obali rijeke Save,23. aprila, ponedeljak,  u terminu od 09 do 15 časova. Svečano obraćanje zvanica i dodjela nagrada i priznanja toga dana zakazano je u 13:30 časova. Drugi dan manifestacije,  24. aprila, utorak, biće u Svadbenom salonu Taksi bar u 12:00 časova.

Program Zdravofesta:

Prvi dan manifestacije u Gradskom parku

 • gastro takmičenje lovaca i ribolovaca, Zlatni kotlić Gradiške,
 • promocija ugostiteljskih, privrednih, trgovinskih subjekata,
 • izložba etno radova i suvenira,
 • promocija meda i drugih pčelarskih i eko proizvoda,
 • smotra kulturne baštine, izvorne grupe, folklorne i plesne grupe,
 • planinarske i sportske aktivnosti,
 • izložba cvijeća i cvijetnih aranžmana,
 • promocija kočija, brodica i mladih kajakaša,
 • izložba u Zavičajnom muzeju,
 • dodjela nagrada i priznanja
 • edukativni dio Zdravofesta održava se na neku od tema ekološka i organska proizvodnja, zdrava hrana, tradicionalna kuhinja, kulturno naslijeđe i seoski turizam

Drugi dan manifestacije u svadbenom salonu „Taksi bar“

 • gastro izložba zdrave hrane i tradicionalne kuhinje,
 • izložba, ocjenjivanje i promocija domaćih rakija,
 • promocija domaćih vina iz regiona,
 • prigodan muzički program i etno izložba

 

           Pozivamo sve zainteresovane subjekte, lovačka i ribolovačka udruženja, priozvođače domaćih rakija, vina i drugih pića, ugostitelje, mesare, pekare, pčelare, cvjećare, udruženja žena, nevladine organizacije i pojedince, kao i predstavnike privrede i trgovačke centre iz opštine Gradiška i okruženja, posebno susjede iz prekograničnih opština da se prijave u JU ”Turistička organizacija opštine Gradiška“.

            Takođe pozivamo sve građane, ljubitelje prirode i zdrave hrane, druženja, umjetnosti, poklonike dobre muzike, pjesme i igre da se pridruže i postanu dio ove manifestacije simboličnog naziva festival zdravlja, Zdravofest 2018 u Gradišci, koji već godinama afirmiše gostoljubivost, kulturnu baštinu, tradicionalnu  gastronomiju, zdravu hranu, zdrav život i suživot na ovom prostoru. Cjelokupan događaj biće pokriven putem brojnih medija kao što su Radio Gradiška, Radio Kozara, Info kanal, javni servis RTRS i drugi.  

            Za sve dodatne informacije, prijave ili dogovore možete se obratiti na broj telefona  JU ”Turistička organizacija opštine Gradiška“ 051/492-760, ili  popunite  prijavu koja  se  nalazi na web stranici www.opstina-gradiska.com, pošaljite na e-mail to.gradiska@gmail.com ili dostavite lično u prostorije JU ”Turistička organizacija opštine Gradiška“ulica Kozarskih brigada 9, Gradiška.

            S poštovanjem                                                                                                    Direktor

                                                                                                                                      Jovanović Veljko      

Pogledajte reportažu “Zdravofesta” održanog 2012. godine