OBAVJEŠTENJE KOMPANIJE LOHMANN & RAUSCHER

OBAVJEŠTENJE KOMPANIJE LOHMANN & RAUSCHER

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE GRADIŠKA

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se zainteresovani za obuku u cilju zaposlenja u kompaniji „Lohmann & Rauscher da je rok za podnošenje prijava 15.10.2018. godine. Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

Više informacija možete dobiti u prostorijama Opštine Gradiška (kancelarija 41), putem telefona broj: 051/810-341 ili putem e-pošte: danilo.sobot@opstina-gradiska.com (kontakt osoba: Danilo Šobot).

BIRAČKA MJESTA ZA OPŠTINU GRADIŠKA

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA GRADIŠKA, NA OSNOVU ČLANA 2.13. STAV (1) TAČKA 2 I ČLANA 5.1. STAV (2) I (5) IZBORNOG ZAKONA BIH („SLUŽBENI GLASNIK BIH“ BROJ 23/01, 7/02, 9/02, 29/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 24/06, 32/07, 33/08 , 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 I 31/16) UTVRĐUJE I

 OGLAŠAVA

DA SU ZA OPŠTE  IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI DANA 07.10.2018. GODINE (U VREMENU OD 7:00 DO 19:00 ČASOVA) UTVRĐENA SLEDEĆA BIRAČKA MJESTA ZA OPŠTINU GRADIŠKA

PREUZMITE OVDE

OIK – OBAVJEŠTENJE za birače koji glasaju putem pošte

Opštinska izborna komisija obavještava birače koji su se registrovali da glasaju putem pošte da mogu u Centru za birački spisak u zgradi opštinske uprave, kancelarija broj 32, provjeriti da li se nalaze na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za opštinu Gradiška.

Zaključak Centralne izborne komisije možete preuzeti ovdje.

OBUSTAVA SAOBRAĆAJA – ODRŽAVANJE MANIFESTACIJE „DAN BEZ AUTOMOBILA“

Obavještavaju se građani da će zbog održavanja manifestacije – Evropska inicijativa ”U grad bez automobila” koja je planirana za 22.09.2018.god. (SUBOTA) biti privremeno obustavljen saobraćaj na dijelu ulice Vidovdanska  u periodu od 0700 do  1300 časova.

Saobraćaj vozila prema centru grada biće omogućen ulicama Ruđera Boškovića i Nikole Tesle za vrijeme privremene obustave. Građani se mole za razumijevanje i poštovanje mjera privremene obustave saobraćaja.

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju

1. Predmet

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju („Službeni glasnik opštine Gradiška“, broj 11/17).

2. Uslovi

Pravo prijave na ovaj javni poziv imaju privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici) koji:

 1. imaju sjedište na području opštine Gradiška;
 2. su registrovani kod nadležnog organa u 2017. godini;
 3. imaju registrovanu proizvodnu djelatnost iz oblasti drvoprerade, metaloprerade, tekstilne ili prehrambene industrije;
 4. nemaju dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza zaključno sa 31.12.2017. godine;
 5. su ostvarili pozitivan poslovni rezultat na kraju 2017. godine;
 6. učestvuju sa minimalno 20% vlastitih finansijskih sredstava u aktivnosti (ulaganju) koja se podstiče Programom;
 7. su priložili original ili ovjerenu kopiju predračuna (profakture, ponude) po kojoj se izvršava planirana aktivnost (ulaganje);
 8. nisu u tekućoj godini ostvarili bespovratna sredstva iz drugih izvora po istom osnovu.

3. Finansijska sredstva

Sredstva iz ovog javnog poziva se dodjeljuju kao podsticaji za sljedeće aktivnosti:

 1. nabavka graćevinskog materijala za dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju već postojećeg proizvodnog prostora. Za planirane građevinske radove korisnik mora imati svu odgovarajuću potrebnu dokumentaciju u momentu prijavljivanja. Troškove građevinskih radova snosi korisnik.
 2. nabavka nove opreme.

Ukupna vrijednost predložene aktivnosti, koja uključuje sredstva iz Programa i vlastita sredstva korisnika, ne može biti veća od 40.000,00 KM. Maksimalan iznos odobrenih sredstava po korisniku je 20.000,00 KM.

Sredstva iz ovog javnog poziva se ne dodjeljuju za:

 1. aktivnosti već finansirane u sklopu nekog drugog programa ili projekta;
 2. kupovinu i iznajmljivanje zemljišta ili objekata;
 3. troškove lizinga;
 4. kupovinu korišćene opreme;
 5. građevinske radove (usluge izvođača radova);
 6. kupovinu vozila.

4. Postupak dodjele i isplate sredstava

Postupak dodjele i isplate sredstava sprovodi Komisija za dodjelu i isplatu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje Načelnik opštine.

Sve prijave koje zadovolje uslove za dodjelu sredstava biće ocjenjene u skladu sa kriterijima definisanim Programom.

Iznos odobrenih sredstava po korisniku se određuje na osnovu broja bodova na način da korisnici sa najviše bodova imaju prioritet u dodjeli sredstava.

Broj korisnika podsticaja kojima će se odobriti sredstva je ograničen ukupnim iznosom sredstava predviđenih Programom.

Sredstva će korisnicima biti uplaćena na račun dobavljača u skladu sa uslovima ugovora koji će biti sklopljen sa korisnikom.

5. Obrasci prijave i prateća dokumentacija

Prijava se podnosi na propisanom obrascu, koji se nalazi u Prilogu 1 ovog javnog poziva, koji čini njegov sastavni dio. Obrazac prijave sadrži spisak prateće dokumentacije. Obrazac će biti dostupan u šalter sali (šalter broj 7) i na internet stranici Opštine Gradiška www.opstina-gradiska.com.

6. Način i rok za podnošenje prijava

Obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će se dodijeliti podnosiocu prijave koji lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Opštinska uprava Gradiška
Vidovdanska 1a
78400 Gradiška

Na koverti je potrebno naznačiti ,,Poziv za podsticaj ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju“ i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti ,,NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijave dostavljene drugim putem, kao i neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati. Svi učesnici u javnom pozivu biće pismeno obavješteni o rezultatima poziva.

Datum objave: 10.09.2018. godine.
Krajnji rok za dostavu prijava: 25.09.2018. godine.

7. Ostale napomene

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Opštine Gradiška (kancelarija 41), na telefon 051/810-341, ili na internet stranici www.opstina-gradiska.com.

Info radionica za potencijalne korisnike će se održati 17.09.2018. godine, u 10 časova, u prostorijama Opštine Gradiška (sala 47).

8. Dokumenti za preuzimanje

Obrazac za prijavu

Javni poziv

Broj: 02-3-6/18
Datum: 10.09.2018.

NAČELNIK OPŠTINE
Zoran Adžić s.r.