OBAVJEŠTENJE – Tim za kvalitet Opštine Gradiška

Tim za kvalitet Opštine Gradiška

 OBAVJEŠTAVA

 građane da će se u periodu od 07.12. do 21.12.2018. godine vršiti ispitivanje zadovoljstva građana opštinskim uslugama.

 Anketiranje će se provoditi u prostorijama Opštinske uprave opštine Gradiška – šalter sala, čekaonicama JZU Doma zdravlja i Centra za socijalni rad, u zgradama komunalnih preduzeća, javnih vrtića i na terenu na području grada.

 Molimo građane – korisnike usluga da popune anketni upitnik i tako doprinesu povećanju kvaliteta usluga Opštinske uprave opštine Gradiška.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Broj: 02-012-1-729/18
Datum: 30.11.2018. godine

Skupština opštine Gradiška na 19. redovnoj sjednici, koja je održana  dana 29. 11. 2018. godine, utvrdila je nacrte sljedećih akata i iste uputila u javnu raspravu u trajanju od 15 dana od dana utvrđivanja istih:

  1. Nacrt Programa rada Skupštine opštine Gradiška za 2019. godinu.
  2. Nacrt rebalansa Budžeta opštine Gradiška za 2018. godinu.
   1. Nacrt Odluke o izmjenama Programa podrške razvoju poljoprivrede za 2018. godinu.
   2. Nacrt Odluke o izmjenama Programa podrške razvoju preduzetništva u opštini Gradiška za 2018. godinu.
   3. Nacrt Odluke o izmjenama Programa korišćenja sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i sredstava od zakupnine zemljišta u svojini Republike Srpske za 2018. godinu.
   4. Nacrt Odluke o izmjenama Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu.
   5. Nacrt Odluke o izmjenama Programa komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
   6. Nacrt Odluke o izmjenama Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva za 2018. godinu.
   7. Nacrt Odluke o izmjenama Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije hidromelioracionog sistema za 2018. godinu.
   8. Nacrt Odluke o izmjenama Plana korištenja sredstava ostvarenih od koncesione naknade na  za 2018. godinu.
   9. Nacrt Odluke o izmjenama Plana utroška sredstava ostvarenih od naknade po   osnovu korištenja šuma i šumskog zemljišta na prostoru opštine Gradiška za 2018. godinu.
   10. Nacrt Odluke o izmjenama Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2018.   godinu.
   11. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne zaštite za 2018. godinu.
   12. Nacrt Odluke o izmjenama Programa finansiranja sporta na području opštine Gradiška za 2018. godinu.
   13. Nacrt Odluke o izmjenama Programa boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata za 2018. godinu.
   14. Nacrt Odluke o izmjenama Programa zaštite od požara u opštini Gradiška za 2018. godinu.
 1. Nacrt Strategije razvoja opštine Gradiška za period 2019 – 2027. godina.
 2. Nacrt Budžeta opštine Gradiška za 2019. godinu.
 3. Nacrt Programa podrške razvoju poljoprivrede u opštini Gradiška za 2019. godinu.
 4. Nacrt Programa korišćenja sredstava po osnovu naknada ostvarenih od poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini.
 5. Nacrt Programa podrške razvoju preduzetništva u opštini Gradiška za 2019. godinu.
 6. Nacrt Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju.
 7. Nacrt Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu.
 8. Nacrt Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva za 2019. godinu.
 9. Nacrt Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije hidromelioracionog sistema za 2019. godinu.
 10. Nacrt Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu.
 11. Nacrt Plana utroška sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šuma i šumskog zemljišta na prostoru opštine Gradiška za 2019. godinu.
 12. Nacrt Plana korištenja sredstava ostvarenih od koncesione naknade za 2019. godinu.
 13. Nacrt Programa socijalne zaštite za 2019. godinu.
 14. Nacrt Programa boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata za godinu.
 15. Nacrt Programa finansiranja sporta na području opštine Gradiška 2019. godinu.
 16. Nacrt Programa zaštite od požara u opštini Gradiška za 2019. godinu.

Na osnovu čl. 68. i 133. Statuta opštine Gradiška (”Službeni glasnik opštine Gradiška”, broj 4/17) Načelnik opštine Gradiška utvrđuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Nacrti akata su dostupni na:

 • zvaničnoj internet stranici Opštine Gradiška, www.opstina-gradiska.com
 • Info-pultu Opštinske uprave Gradiška, u pisanom obliku.

Svi zainteresovni građani, korisnici budžetskih sredstava, privrednici, udruženja i dr., mogu svoje sugestije i prijedloge vezane za utvrđene nacrte dostaviti u pisanom obliku na adresu:  Opština Gradiška, Vidovdanska 1A  ili na  e-mail: nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com  u periodu do 14. decembra 2018. godine.

Usmena javna rasprava sa  predstavnicima  javnih ustanova korisnika budžetskih sredstava   (Centar za socijalni rad, JPU „Lepa Radić“, Zavičajni muzej, Kulturni centar, Narodna biblioteka, Turistička organizacija, Razvojna agencija i srednje škole)  će se obaviti u petak 7.12. 2018. godine u prostorijama Opštinske uprave Gradiška (sala 47) sa početkom u 10,00 časova.

Usmena javna rasprava sa predstavnicima ostalih korisnika budžetskih sredstava (korisnici grantova iz oblasti boračko-invalidske zaštite, društvenih djelatnosti i privrede i poljoprivrede) će se obaviti u petak  7.12.2018. godine u prostorijama Opštinske uprave Gradiška (sala za sjednice Skupštine opštine) sa početkom u 13,00 časova.

Usmena javna rasprava sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i zainteresovanim građanima sa područja gradskih i prigradskih mjesnih zajednica (Bok Jankovac, Mačkovac, Brestovčina, Dubrave, Žeravica, Kozinci, Kruškik, Liskovac, Novo Selo, Dolina, Obradovac, Senjak, Tekija, Centar, Cerovljani, i Čatrnja) će se obaviti u ponedjeljak  10.12.2018. godine u sali za sjednice Skupštine opštine Gradiška, sa početkom u 18,00 časova.

Usmena javna rasprava sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i zainteresovanim građanima sa područja Lijevča (Berek, Vakuf, Vilusi, Gornji Karajzovci, Gornja Jurkovica, Donji Karajzovci, Elezagići, Jurkovica, Kočićevo, Krajišnik, Laminci Brezici, Laminci, Mašići, Miljevići, Nova Topola, Stara Topola, Petrovo Selo, Rovine, Rogolji, Romanovci, Seferovci i Trošelji) će se obaviti u utorak 11.12. 2018. godine u prostoru Osnovne škole „Petar Kočić“ u Novoj Topoli sa početkom u 18,00 časova.

Usmena javna rasprava sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i zainteresovanim građanima sa područja Potkozarja (Bistrica, Vrbaška, Gašnica, Gornji Podrgadci, Grbavci, Donji Podgradci, Dragelji, Jablanica, Jazovac, Kijevci, Lužani, Miloševo Brdo, Orahova, Sovjak, Trebovljani, Turjak, Mičije  i Cimiroti) će se obaviti u srijedu  12.12.2018. godine u prostoru Doma kulture u Gornjim Podgradcima sa početkom u 18,00 časova.

Pozivaju se korisnici budžetskih sredstava, predstavnici savjeta mjesnih zajednica i zainteresovani građani da, prema utvrđenom rasporedu,  prisustvuju usmenim javnim raspravama.

Organizatori i nosioci aktivnosti oko javne rasprave po utvrđenim nacrtima su: Stručna služba Skupštine opštine, Služba načelnika opštine  i resorna odjeljenja Opštinske uprave  Gradiška.

NAČELNIK OPŠTINE

Zoran Adžić

OBAVJEŠTENJE – ORGANIZACIONI ODBOR ZA IZBOR SPORTISTE OPŠTINE GRADIŠKA

ORGANIZACIONI ODBOR ZA IZBOR SPORTISTE OPŠTINE GRADIŠKA

OBAVJEŠTENJE

Izbor sportiste opštine Gradiška za 2018. godinu održaće se 21. decembra 2018. godine (petak) u Kulturnom centru Gradiška u 20.00 časova.

Priznanja i nagrade dodjeliće se u sljedećim kategorijama:

1. Troje najboljih sportista,
2. Najbolja sportska ekipa,
3. Najbolji trener,
4. Najperspektivniji sportista,
5. Najbolji sportista u konkurenciji lica sa invaliditetom i
6. Najbolji sportski radnik.

Priznanja će biti dodijeljena klubu i pojedincima iz sportskih organizacija koje imaju sjedište na području opštine Gradiška, a pokrovitelj ove manifestacije je Načelnik Opštine.

Molimo sportske organizacije, nevladine organizacije, ustanove i pojedince da svoje prijedloge, sa obrazloženjem, dostave najkasnije do 12. decembra 2018. godine (srijeda) u 12.00 časova u Odjeljenje za društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Gradiška (šalter broj 12), na faks broj: 051/814-689 ili na e-mail adresu: dusko.ivetic@opstina-gradiska.com.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti na telefon broj: 051/810-364 (Duško Ivetić, viši stručni saradnik za sport).

Predsjednik Organizacionog odbora
Davor Glišić

ANKETA-GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

OBAVJEŠTENJE

ANKETA-GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

U periodu od 1. do 15. decembra 2018. godine na teritoriji opštine Gradiška, kao i cijele Republike Srpske,  provodiće se  anketa „Godišnje istraživanje poljoprivrednih gazdinstava“.

Anketiranje će vršiti anketari koji će nositi akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

OBAVJEŠTENJE O OBILASKU MJESNIH ZAJEDNICA OD STRANE ODBORNIKA ZA PERIOD 3.–11.12.2018. GOD.

U skladu sa Planom komunikacije odbornika Skupštine opštine Gradiška sa građanima u 2018. godini („Službeni glasnik opštine Gradiška“ broj 11/17) odbornici Skupštine opštine Gradiška, prema utvrđenom rasporedu, održaće sastanke u mjesnim zajednicama prema dolje navedenoj dinamici

Ponedjeljak, 03.12. 2018. god.

 1. Laminci- 19,00 h, Jezero Laminci
 2. Liskovac- 17,00 h, Društveni dom
 3. Mičije- 17,00 h, Društveni dom

 Utorak, 04.12. 2018.god.

 1. Lužani -17,00 h, društveni dom
 2. Miloševo Brdo- 17,00 h, Društveni dom
 3. Miljevići- 17,00 h, škola

Srijeda, 05.12. 2018. god.

 1. Novo Selo- 17,00 h, škola
 2. Obradovac- 17,00 h, kanc. M.Z kod vrtića „ Pčelica“
 3. Orahova- 17,00 h, škola

Četvrtak, 06.12. 2018.god.

 1. Petrovo Selo- 17,00 h, Društveni dom
 2. Seferovci -17,00 h, Društveni dom
 3. Rogolji – 17,00 h, Društveni dom

Petak, 07.12.2018.god.

 1. Rovine- 17,00 h, Društveni dom
 2. Sovjak -17,00 h, Društveni dom
 3. Topola – 17,00 h, Društveni dom

Ponedjeljak, 10.12.2018. god.

 1. Trebovljani- 17,00 h-, prostorije F.K „ Kalemi“
 2. Tekija-17,00 h, kanc. M.Z kod vrtića „ Pčelica“
 3. Turjak- 17,00 h, kanc. Mjesnog ureda

Utorak, 11.12.2018.god.

 1. Cimiroti- 17,00 h, Društveni dom
 2. Mačkovac -17,00 h, Društveni dom

Obavještenje o pojavi bruceloze kod ovaca na području opštine Gradiška

Obavještavamo stanovništvo da je na području opštine u jednom domaćinstvu  tokom oktobra 2018. godine utvrđena bruceloza kod ovaca.

Bruceloza (Brucellosis) je zarazna bolest različitih vrsta domaćih i divljih  životinja, koja se sa životinja prenosi na ljude, zoonoza, a izazivaju je bakterije iz roda Brucella.

U periodu januar – oktobar 2018. godine Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Gradiška je prijavila dva oboljela lica od bruceloze u dva domaćinstva na području opštine Gradiška.

Po prijavi oboljenja ljudi od bruceloze sprovedeno je dijagnostičko ispitivanje zatečenih prijemljivih životinja na brucelozu u domaćinstvima oboljelih lica.

U kliničkoj dijagnostici nisu utvrđeni vidljivi znakovi oboljenja kod zatečenih prijemljivih životinja na brucelozu.

U jednom domaćinstvu je laboratorijskom dijagnostikom kod jedne ovce  utvrđena bruceloza, a jedna ovca je i u ponovljenom ispitivanju utvrđena suspektna (sumnjiva) na brucelozu.

U skladu sa važećim veterinarskim propisima i uz saglasnost vlasnika životinja, ovca kod koje je utvrđena bruceloza i suspektna ovca su proglašene zaražene brucelozom i neškodljivo su uklonjene.

Bruceloza kod životinja se ne liječi, oboljele životinje se moraju eliminisati iz uzgoja.

Bruceloza ljudi se najbolje sprječava kontrolom infekcije kod životinja.

Mjere koje se sprovode, u skladu sa veterinarskim propisima na snazi, vezano za kontrolu i sprječavanje bruceloze životinja obuhvataju sljedeće:

 • sva goveda starija od godinu dana se moraju jednom godišnje serološki testirati na brucelozu, a period od prethodnog ispitivanja ne smije biti kraći od tri mjeseca ni duži od godinu dana,
 • sve ovce i koze, osim janjadi i jaradi namjenjenih klanju, starosti do šest mjeseci moraju biti vakcinisane REV1 Ocurev vakcinom. U slučaju da vlasnik posjeduje  životinje starije od 6 mjeseci – vakcinacija se vrši nakon sprovedenog serološkog ispitivanja i utvrđenog negativnog rezultata na brucelozu,
 • kod svinja se  u slučaju diferencijalno dijagnostički postavljene sumnje na prisustvo bruceloze sprovodi kliničko, bakteriološko i ako je potrebno serološko ispitivanje pod službenim nadzorom,
 • životinje  čije se mlijeko koristi u javnoj potrošnji, prije stavljanja mlijeka u promet moraju da imaju negativna dijagnostička ispitivanja na brucelozu,
 • u slučaju pobačaja, prijevremenog rođenja ili rođenja slabo vitalne mladunčadi vlasnik životinja je dužan obavijestiti veterinarsku organizaciju, kao i svaku drugu promjenu zdravstvenog stanja, i dostaviti podatke o zdravstvenoj zaštiti i kretanju  životinja,
 • kod svakog prijavljenog pobačaja goveda, ovaca, koza, svinja i kobila  ovlaštena veterinarska organizacija je dužna da dostavi na laboratorijsku pretragu krv životinje koja je pobacila, a po mogućnosti i pobačeni fetus sa plodovim ovojnicama radi pretrage na brucelozu i druge uzročnike pobačaja,
 • svaku životinju u prometu mora da prati propisana veterinarska dokumentacija, odnosno identifikacioni dokument i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinje, a ako životinje napuštaju područje epizootiološke jedinice (opštine) i potvrda o zdravstvenom stanju pošiljke,
 • promet ovaca i koza dopušta se pod veterinarskim nadzorom, a u promet se mogu staviti samo one ovce i koze koje su vakcinisane najmanje četiri sedmice prije stavljanja u promet, sa izuzetkom nevakcinisane janjadi i jaradi koja su namjenjena klanju kada se otpremaju na klaonicu pod uslovom da su sve životinje označene ušnim markicama sa brojčanom oznakom i ugraviranim tekstom „VETERINARSKA SLUŽBA REPUBLIKE SRPSKE“,
 • vlasnik životinja je dužan da prijavi ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svako kretanje životinja i promjenu brojnog stanja životinja na imanju, a  dolazak ili odlazak životinja koje se obavezno obilježavaju prijavi u roku 24  časa od nastalog događaja,
 • vlasnik životinja je dužan da ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijavi uginuće životinje na imanju.

Više informacija potražite u Vašoj veterinarskoj organizaciji

NAČELNIK ODJELJENJA
Branko Stojnić

OBAVJEŠTENJE O OBILASKU MJESNIH  ZAJEDNICA OD  STRANE ODBORNIKA ZA PERIOD 12. – 16.11.2018. GOD.

U skladu sa Planom komunikacije odbornika Skupštine opštine Gradiška sa građanima u 2018. godini („Službeni glasnik opštine Gradiška“, broj 11/17) odbornici Skupštine opštine Gradiška, prema utvrđenom rasporedu, održaće sastanke u mjesnim zajednicama prema dole navedenoj dinamici

Ponedjeljak, 12.11.2018. godine

 1. Berek – 18 časova – stara škola
 2. Bistrica – 18 časova – Društveni dom
 3. Vakuf – 18 časova – škola

Utorak, 13.11.2018. godine

 1. Vrbaška – 19 časova – škola
 2. Gašnica – 18 časova – Društveni dom
 3. Gornji Karajzovci – 19 časova – škola

Srijeda, 14.11.2018. godine

 1. Gornja Jurkovica – 18 časova – Društveni dom
 2. Donji Karajzovci – 19 časova – škola
 3. Kruškik – 18 časova – objekat S. Ljoljića

Četvrtak, 15.11.2018. godine

 1. Dragelji – 19 časova – Društveni dom
 2. Dolina – 19 časova – Društveni dom u Gornjoj Dolini
 3. Elezagići – 19 časova – škola

Petak, 16.11.2018. godine

 1. Žeravica – 19 časova – stadion FK „Žeravica“
 2. Jazovac – 18 časova – škola
 3. Kočićevo – 18 časova – Društveni dom