ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Тим за квалитет Општине Градишка

Тим за квалитет Општине Градишка

 ОБАВЈЕШТАВА

 грађане да ће се у периоду од 07.12. до 21.12.2018. године вршити испитивање задовољства грађана општинским услугама.

 Анкетирање ће се проводити у просторијама Општинске управе општине Градишка – шалтер сала, чекаоницама ЈЗУ Дома здравља и Центра за социјални рад, у зградама комуналних предузећа, јавних вртића и на терену на подручју града.

 Молимо грађане – кориснике услуга да попуне анкетни упитник и тако допринесу повећању квалитета услуга Општинске управе општине Градишка.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Број: 02-012-1-729/18
Датум: 30.11.2018. године

Скупштина општине Градишка на 19. редовној сједници, која је одржана  дана 29. 11. 2018. године, утврдила је нацрте сљедећих аката и исте упутила у јавну расправу у трајању од 15 дана од дана утврђивања истих:

  1. Нацрт Програма рада Скупштине општине Градишка за 2019. годину.
  2. Нацрт ребаланса Буџета општине Градишка за 2018. годину.
   1. Нацрт Одлуке о измјенама Програма подршке развоју пољопривреде за 2018. годину.
   2. Нацрт Одлуке о измјенама Програма подршке развоју предузетништвa у општини Градишка за 2018. годину.
   3. Нацрт Одлуке о измјенама Програма коришћења средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине земљишта у својини Републике Српске за 2018. годину.
   4. Нацрт Одлуке о измјенама Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину.
   5. Нацрт Одлуке о измјенама Програма комуналне инфраструктуре за 2018. годину.
   6. Нацрт Одлуке о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2018. годину.
   7. Нацрт Одлуке о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2018. годину.
   8. Нацрт Одлуке о измјенама Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде на  за 2018. годину.
   9. Нацрт Одлуке о измјенама Плана утрошка средстава остварених од накнаде по   основу кориштења шума и шумског земљишта на простору општине Градишка за 2018. годину.
   10. Нацрт Одлуке о измјенама Програма уређења грађевинског земљишта за 2018.   годину.
   11. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Програма социјалне заштите за 2018. годину.
   12. Нацрт Одлуке о измјенама Програма финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2018. годину.
   13. Нацрт Одлуке о измјенама Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2018. годину.
   14. Нацрт Одлуке о измјенама Програма заштите од пожара у општини Градишка за 2018. годину.
 1. Нацрт Стратегије развоја општине Градишка за период 2019 – 2027. година.
 2. Нацрт Буџета општине Градишка за 2019. годину.
 3. Нацрт Програма подршке развоју пољопривреде у општини Градишка за 2019. годину.
 4. Нацрт Програма коришћења средстава по основу накнада остварених од пољопривредног земљишта у 2019. години.
 5. Нацрт Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2019. годину.
 6. Нацрт Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању.
 7. Нацрт Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину.
 8. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину.
 9. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2019. годину.
 10. Нацрт Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину.
 11. Нацрт Плана утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на простору општине Градишка за 2019. годину.
 12. Нацрт Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2019. годину.
 13. Нацрт Програма социјалне заштите за 2019. годину.
 14. Нацрт Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за годину.
 15. Нацрт Програма финансирања спорта на подручју општине Градишка 2019. годину.
 16. Нацрт Програма заштите од пожара у општини Градишка за 2019. годину.

На основу чл. 68. и 133. Статута општине Градишка (”Службени гласник општине Градишка”, број 4/17) Начелник општине Градишка утврђује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Нацрти аката су доступни на:

 • званичној интернет страници Општине Градишка, www.opstina-gradiska.com
 • Инфо-пулту Општинске управе Градишка, у писаном облику.

Сви заинтересовни грађани, корисници буџетских средстава, привредници, удружења и др., могу своје сугестије и приједлоге везане за утврђене нацрте доставити у писаном облику на адресу:  Општина Градишка, Видовданска 1А  или на  е-mail: nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com  у периоду до 14. децембра 2018. године.

Усмена јавна расправа са  представницима  јавних установа корисника буџетских средстава   (Центар за социјални рад, ЈПУ „Лепа Радић“, Завичајни музеј, Културни центар, Народна библиотека, Туристичка организација, Развојна агенција и средње школе)  ће се обавити у петак 7.12. 2018. године у просторијама Општинске управе Градишка (сала 47) са почетком у 10,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима осталих корисника буџетских средстава (корисници грантова из области борачко-инвалидске заштите, друштвених дјелатности и привреде и пољопривреде) ће се обавити у петак  7.12.2018. године у просторијама Општинске управе Градишка (сала за сједнице Скупштине општине) са почетком у 13,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја градских и приградских мјесних заједница (Бок Јанковац, Мачковац, Брестовчина, Дубраве, Жеравица, Козинци, Крушкик, Лисковац, Ново Село, Долина, Обрадовац, Сењак, Текија, Центар, Церовљани, и Чатрња) ће се обавити у понедјељак  10.12.2018. године у сали за сједнице Скупштине општине Градишка, са почетком у 18,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја Лијевча (Берек, Вакуф, Вилуси, Горњи Карајзовци, Горња Јурковица, Доњи Карајзовци, Елезагићи, Јурковица, Кочићево, Крајишник, Ламинци Брезици, Ламинци, Машићи, Миљевићи, Нова Топола, Стара Топола, Петрово Село, Ровине, Рогољи, Романовци, Сеферовци и Трошељи) ће се обавити у уторак 11.12. 2018. године у простору Основне школе „Петар Кочић“ у Новој Тополи са почетком у 18,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја Поткозарја (Бистрица, Врбашка, Гашница, Горњи Подргадци, Грбавци, Доњи Подградци, Драгељи, Јабланица, Јазовац, Кијевци, Лужани, Милошево Брдо, Орахова, Совјак, Требовљани, Турјак, Мичије  и Цимироти) ће се обавити у сриједу  12.12.2018. године у простору Дома културе у Горњим Подградцима са почетком у 18,00 часова.

Позивају се корисници буџетских средстава, представници савјета мјесних заједница и заинтересовани грађани да, према утврђеном распореду,  присуствују усменим јавним расправама.

Организатори и носиоци активности око јавне расправе по утврђеним нацртима су: Стручна служба Скупштине општине, Служба начелника општине  и ресорна одјељења Општинске управе  Градишка.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Зоран Аџић

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ЗА ИЗБОР СПОРТИСТЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ЗА ИЗБОР СПОРТИСТЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Избор спортисте општине Градишка за 2018. годину одржаће се 21. децембра 2018. године (петак) у Културном центру Градишка у 20.00 часова.

Признања и награде додјелиће се у сљедећим категоријама:

1. Троје најбољих спортиста,
2. Најбоља спортска екипа,
3. Најбољи тренер,
4. Најперспективнији спортиста,
5. Најбољи спортиста у конкуренцији лица са инвалидитетом и
6. Најбољи спортски радник.

Признања ће бити додијељена клубу и појединцима из спортских организација које имају сједиште на подручју општине Градишка, а покровитељ ове манифестације је Начелник Општине.

Молимо спортске организације, невладине организације, установе и појединце да своје приједлоге, са образложењем, доставе најкасније до 12. децембра 2018. године (сриједа) у 12.00 часова у Одјељење за друштвене дјелатности Општинске управе општине Градишка (шалтер број 12), на факс број: 051/814-689 или на e-mail адресу: dusko.ivetic@opstina-gradiska.com.

За све детаљније информације можете се обратити на телефон број: 051/810-364 (Душко Иветић, виши стручни сарадник за спорт).

Предсједник Организационог одбора
Давор Глишић

АНКЕТА-ГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

АНКЕТА-ГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

У периоду од 1. до 15. децембра 2018. године на територији општине Градишка, као и цијеле Републике Српске,  проводиће се  анкета „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава“.

Анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.

OБАВЈЕШТЕЊЕ О ОБИЛАСКУ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОД СТРАНЕ ОДБОРНИКА ЗА ПЕРИОД 3.–11.12.2018. ГОД.

У складу са Планом комуникације одборника Скупштине општине Градишка са грађанима у 2018. години („Службени гласник општине Градишка“ број 11/17) одборници Скупштине општине Градишка, према утврђеном распореду, одржаће састанке у мјесним заједницама према доље наведеној динамици

Понедјељак, 03.12. 2018. год.

 1. Ламинци- 19,00 h, Језеро Ламинци
 2. Лисковац- 17,00 h, Друштвени дом
 3. Мичије- 17,00 h, Друштвени дом

 Уторак, 04.12. 2018.год.

 1. Лужани -17,00 h, друштвени дом
 2. Милошево Брдо- 17,00 h, Друштвени дом
 3. Миљевићи- 17,00 h, школа

Сриједа, 05.12. 2018. год.

 1. Ново Село- 17,00 h, школа
 2. Обрадовац- 17,00 h, канц. М.З код вртића „ Пчелица“
 3. Орахова- 17,00 h, школа

Четвртак, 06.12. 2018.год.

 1. Петрово Село- 17,00 h, Друштвени дом
 2. Сеферовци -17,00 h, Друштвени дом
 3. Рогољи – 17,00 h, Друштвени дом

Петак, 07.12.2018.год.

 1. Ровине- 17,00 h, Друштвени дом
 2. Совјак -17,00 h, Друштвени дом
 3. Топола – 17,00 h, Друштвени дом

Понедјељак, 10.12.2018. год.

 1. Требовљани- 17,00 h-, просторије Ф.К „ Калеми“
 2. Текија-17,00 h, канц. М.З код вртића „ Пчелица“
 3. Турјак- 17,00 h, канц. Мјесног уреда

Уторак, 11.12.2018.год.

 1. Цимироти- 17,00 h, Друштвени дом
 2. Мачковац -17,00 h, Друштвени дом

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о провођењу Анкете о приватним и пословним путовањима становништва у Републици Српској

23. новембар 2018. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

У периоду од 22. новембра до 02. децембра на територији општине Градишка проводиће се  Анкета о приватним и пословним путовањима становништва у Републици Српској.

Анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.

Обавјештење о појави бруцелозе код оваца на подручју општине Градишка

Обавјештавамо становништво да је на подручју општине у једном домаћинству  током октобра 2018. године утврђена бруцелоза код оваца.

Бруцелоза (Brucellosis) је заразна болест различитих врста домаћих и дивљих  животиња, која се са животиња преноси на људе, зооноза, а изазивају је бактерије из рода Brucella.

У периоду јануар – октобар 2018. године Хигијенско-епидемиолошка служба Дома здравља Градишка је пријавила два обољела лица од бруцелозе у два домаћинства на подручју општине Градишка.

По пријави обољења људи од бруцелозе спроведено је дијагностичко испитивање затечених пријемљивих животиња на бруцелозу у домаћинствима обољелих лица.

У клиничкој дијагностици нису утврђени видљиви знакови обољења код затечених пријемљивих животиња на бруцелозу.

У једном домаћинству је лабораторијском дијагностиком код једне овце  утврђена бруцелоза, а једна овца је и у поновљеном испитивању утврђена суспектна (сумњива) на бруцелозу.

У складу са важећим ветеринарским прописима и уз сагласност власника животиња, овца код које је утврђена бруцелоза и суспектна овца су проглашене заражене бруцелозом и нешкодљиво су уклоњене.

Бруцелоза код животиња се не лијечи, обољеле животиње се морају елиминисати из узгоја.

Бруцелоза људи се најбоље спрјечава контролом инфекције код животиња.

Мјере које се спроводе, у складу са ветеринарским прописима на снази, везано за контролу и спрјечавање бруцелозе животиња обухватају сљедеће:

 • сва говеда старија од годину дана се морају једном годишње серолошки тестирати на бруцелозу, а период од претходног испитивања не смије бити краћи од три мјесеца ни дужи од годину дана,
 • све овце и козе, осим јањади и јаради намјењених клању, старости до шест мјесеци морају бити вакцинисане REV1 Ocurev вакцином. У случају да власник посједује  животиње старије од 6 мјесеци – вакцинација се врши након спроведеног серолошког испитивања и утврђеног негативног резултата на бруцелозу,
 • код свиња се  у случају диференцијално дијагностички постављене сумње на присуство бруцелозе спроводи клиничко, бактериолошко и ако је потребно серолошко испитивање под службеним надзором,
 • животиње  чије се млијеко користи у јавној потрошњи, прије стављања млијека у промет морају да имају негативна дијагностичка испитивања на бруцелозу,
 • у случају побачаја, пријевременог рођења или рођења слабо виталне младунчади власник животиња је дужан обавијестити ветеринарску организацију, као и сваку другу промјену здравственог стања, и доставити податке о здравственој заштити и кретању  животиња,
 • код сваког пријављеног побачаја говеда, оваца, коза, свиња и кобила  овлаштена ветеринарска организација је дужна да достави на лабораторијску претрагу крв животиње која је побацила, а по могућности и побачени фетус са плодовим овојницама ради претраге на бруцелозу и друге узрочнике побачаја,
 • сваку животињу у промету мора да прати прописана ветеринарска документација, односно идентификациони документ и увјерење о здравственом стању животиње, а ако животиње напуштају подручје епизоотиолошке јединице (општине) и потврда о здравственом стању пошиљке,
 • промет оваца и коза допушта се под ветеринарским надзором, а у промет се могу ставити само оне овце и козе које су вакцинисане најмање четири седмице прије стављања у промет, са изузетком невакцинисане јањади и јаради која су намјењена клању када се отпремају на клаоницу под условом да су све животиње означене ушним маркицама са бројчаном ознаком и угравираним текстом „ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“,
 • власник животиња је дужан да пријави овлаштеној ветеринарској организацији свако кретање животиња и промјену бројног стања животиња на имању, а  долазак или одлазак животиња које се обавезно обиљежавају пријави у року 24  часа од насталог догађаја,
 • власник животиња је дужан да овлаштеној ветеринарској организацији пријави угинуће животиње на имању.

Више информација потражите у Вашој ветеринарској организацији

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бранко Стојнић

OБАВЈЕШТЕЊЕ О ОБИЛАСКУ МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА ОД  СТРАНЕ ОДБОРНИКА ЗА ПЕРИОД 12. – 16.11.2018. ГОД.

У складу са Планом комуникације одборника Скупштине општине Градишка са грађанима у 2018. години („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17) одборници Скупштине општине Градишка, према утврђеном распореду, одржаће састанке у мјесним заједницама према доле наведеној динамици

Понедјељак, 12.11.2018. године

 1. Берек – 18 часова – стара школа
 2. Бистрица – 18 часова – Друштвени дом
 3. Вакуф – 18 часова – школа

Уторак, 13.11.2018. године

 1. Врбашка – 19 часова – школа
 2. Гашница – 18 часова – Друштвени дом
 3. Горњи Карајзовци – 19 часова – школа

Сриједа, 14.11.2018. године

 1. Горња Јурковица – 18 часова – Друштвени дом
 2. Доњи Карајзовци – 19 часова – школа
 3. Крушкик – 18 часова – објекат С. Љољића

Четвртак, 15.11.2018. године

 1. Драгељи – 19 часова – Друштвени дом
 2. Долина – 19 часова – Друштвени дом у Горњој Долини
 3. Елезагићи – 19 часова – школа

Петак, 16.11.2018. године

 1. Жеравица – 19 часова – стадион ФК „Жеравица“
 2. Јазовац – 18 часова – школа
 3. Кочићево – 18 часова – Друштвени дом