ИЗВЈЕШТАЈ o стању дуга и гаранцијама општине Градишка на дан 31.12.2018. године

Стање обавеза по дугорочним кредитима (главница) код пословних банака износи  26.837.541,43 КМ.

Стање обавеза по дугорочним кредитима (камата и провизија) код пословних банака износи 5.621.205,58 КМ.

Укупно стање обавеза по задужењу износи    32.458.747,01 КМ.

Стање обавеза по издатим гаранцијама износи 325.198,00 КМ.

 

 

Број: 02-40- 1/19                                                                    ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 15.04.2019. године                                                        Зоран Аџић

Градишка

КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Број: 02-022-126/19
Дана: 28.03.2019. године

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 88. Статута општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17), члана 2. Правилника о расподјели средстава невладиним организацијама по јавном позиву у складу са ЛОД методологијом (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/13) и члана 3. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (“Службени гласник општине Градишка”, број 1/06 и 4/13), Начелник општине Градишка расписује

К О Н К У Р С

за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

 1. Пројекти требају да гласе на сљедеће области  друштвених активности:
 • социјална инклузија,
 • здрави животни стилови младих и
 • континуирани програми и активности засновани на методама и принципима неформалног образовања младих.

Износ средстава који је предвиђен за расподјелу путем конкурса је 18.000,00 КМ за омладинске невладине организације и 14.000,00 КМ за остале невладине организације.

 1. Право учешћа

Право учешћа на конкурсу имају невладине организације,омладинске организације, односно удружења грађана чији су циљеви у складу са предметом пројекта  и имају сједиште на подручију општине Градишка, осим удружења и невладиних организација за које се средства редовно обезбјеђују у буџету општине.

 1. Садржај пројекта

пројектни приједлог,
буџет и план потрошње,
логички оквир рада – логичка матрица,
план активности и промоције,
административни подаци о подносиоцу пројекта,
финансијски идентификацијски формулар,
изјава о подобности и
листа за провјеру.

 1. Прилог пројекту

Фотокопије: рјешење из судског регистра, статут организације, завршни рачун за претходну годину (документ Биланс стања и биланс успјеха) и извјештај о раду за претходну годину.

 1. Подношење пројекта

У обзир ће се узимати пројекти који се заприме најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања.

Конкурс ће бити објављен у  дневном листу “Глас Српске” Бањалука, веб сајту општине и огласној табли општине Градишка.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Пројекти се достављају запечаћени лично или препоручено поштом на адресу: Општина Градишка, ул. Видивданска 1а, 78400 Градишка, шалтер број 12, са назнаком “Конкурсна документација” НЕ ОТВАРАЈ.

НАПОМЕНА: Обрасци за попуњавање пројекта у складу са ЛОД методологијом и смјернице за апликанте, могу се пронаћи и попунити  на веб сајту општине Градишка  www.opstina-gradiska.com, Одјељење за друштвене дјелатности.

 1. Остале одредбе

О резултатима конкурса за избор најповољнијих пројеката  сви учесници ће бити обавјештени путем веб сајту општине Градишка www.opstina-gradiska.com, Одјељење за друштвене дјелатности.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Aџић

Конкурс

Конкурс за додјелу помоћи из буџета Општине Градишка за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске можете преузети овде.

Обавјештење за власнике свиња и кориснике ловишта о повећаној опасности од појаве aфричке куге свиња

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

Обавјештење за власнике свиња и кориснике ловишта о повећаној опасности од појаве aфричке куге свиња

Афричка куга свиња је утврђена у подручјима Африке, Европе и Азије, а од почетка 2019. године се шири у блиском окружењу у Мађарској, Бугарској и Румунији и пријети да се прошири у сусједне земље Србију и Хрватску. Надлежни органи Србије и Хрватске су предузели мјере смањења популације дивљих свиња да би спрјечили појаву и ширење афричке куге свиња на својој територији.

Дивље свиње као дивље животиње не познају границе и кретањем шире болест, па постоји повећана опасност да се појави и на подручју БиХ и Републике Српске.

Афричка куга свиња је на листи заразних и паразитских болести Свјетске организације за здравље животиња (OIE) и њена појава се мора пријавити и сузбијати по закону.

Не постоји вакцина, а обољеле животиње се не лијече. На мјесту избијања болести све свиње морају бити без одгађања еутаназиране (усмрћене).

Једина сигурна заштита се састоји у спрјечавању уноса вируса афричке куге свиња у земљу или подручје односно узгоје слободне од ове болести.

Афричка куга свиња (Pestis suum Africana) је високо заразна вирусна болест домаћих и дивљих свиња. Манифестује се као хеморагијска грозница. Карактеристично је врло брзо ширење код домаћих свиња и морталитет који може достићи и 100 %.

Не обољевају друге животиње, нити се преноси на људе, али изазива огромне економске штете у свињарству. Међутим због сличности са другим заразним болестима које се могу јавити код свиња, а које су зоонозе односно преносе се са животиња на људе, као што су антракс и врбанац, потребне су мјере опреза док се не спроведе дијагностика.

Извор вируса афричке куге свиња су крв, ткива, исцједак из носа и очију, фецес, урин инфицираних болесних и угинулих животиња.

Вирус је стабилан и може дуго преживјети изван животиње у излучевинама заражених свиња, у крви, у труповима и свјежем месу, а посебно је значајно за ширење заразе да може преживјети и у производима поријеклом од инфицираних свиња који нису или су недовољно термички обрађени. У термички необрађеним производима може преживјети 3 до 6 мјесеци.

У замрзнутом месу може преживјети 1000 дана, а у лешевима од 3 до 5 недјеља.

Главни природни пут заразе свиња је ороназални, односно преко уста и дишних путева.

Преноси се директним контактом заражене животиње и здраве и индиректно храњењем контаминираном храном, водом, те векторима у подручјима у којима постоје (крпељи из рода Оrnithodoros).

Механички се вирус може ширити и контаминираном стељом, опремом, одјећом и обућом, превозним средствима, путем инсеката, штакора, мишева и птица.

Могућа је зараза и путем сјемена заражених нерастова.

Период инкубације, односно период од уноса вируса до појаве знакова болести је од 4 до 19 дана, а код слабије вирулентног соја вируса тај период је дужи, као и развијање клиничких знакова болести који су блажи.

Ток болест може бити перакутан, акутан, субакутан и хроничан.

У перакутном току се јављају нагла угинућа.

У акутном току болести први клинички знак је обично повећана тјелесна температура преко 40 степени, праћена депресијом, губитаком апетита, брзим и тешким дисањем и исцједком из очију и носа.

Заражене свиње се групишу, стискају се један уз другу, некоординирано се крећу, постају видљива поткожна подручја крварења нарочито на екстремитетима и ушима, неке животиње повраћају и имају затвор, а неке имају крвави прољев.

Обољевају животиња свих старости. Гравидне крмаче могу да побаце у било ком стадију гравидности.

Субакутни ток болести је учесталији у ендемским подручјима, а хронични ток болести се јавља ријетко.

О појави обољења или сумње на обољење животиња без одгађања обавијестити  епизоотиолошки овлаштену ветеринарску организацију.

Ако се појави болест све животиње на фарми морају бити еутаназиране у складу са законом.

За власнике свиња у циљу заштите домаћих свиња од афричке куге свиња препоручује се да:

– Уреде и ограде економска дворишта и на улазу поставе и одржавају дезинфекцијске баријере за возила и људе;

– Спрјечавају неконтролисан улазак и излазак људи и возила на посјед, а радницима и посјетиоцима обезбиједе заштитну одјећу и обућу;

– Спрјечавају кретање других животиња у околини и у сточним објектима, као што су мачке, пси, кокоши, патке, гуске, ћурке;

– Обезбиједе здравствено исправну храну и воду за животиње и спрјечавају њихову контаминацију;

– Хигијенски одржавају простор око сточних објеката, да простор постане видљив и прегледан, да нема отпадних и стајаћих вода;

– Спроводе дезинсекцију и системску дератизацију на посједу,

– Не давају помије и отпатке свињама,

– Сваку сумњу на болест одмах пријаве у епизоотиолошки овлаштену ветеринарску организацију,

– Све угинуле животиње и све побачаје животиња, као и рађање слабо виталне младунчади пријаве у епизоотиолошки овлаштену ветеринарску организацију;

– Спрјече било какав контакт домаћих и дивљих животиња.

У ловишту ради раног откривања појаве афричке куге свиња и класичне куге свиња обавеза корисника ловишта је да:

– Обезбиједи достављање узорака крви, слезене и бубрега од сваке уловљене или нађене јединке дивље свиње у овлаштену лабораторију, односно у Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања Лука,

Ради спрјечавања ширења болести препоручује се корисницима ловишта да:

– Манипулацију са труповима уловљених и нађених јединки дивљих свиња обављају на једном мјесту,

– Примјењују биосигурносне мјере у току манипулације са труповима уловљених и угинулих животиња и мјере нешкодљивог уклањања отпада животињског поријекла,

– Обезбиједе хлађени простор за чување трупова уловљених дивљих свиња до добивања резултата испитивања.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

Обавјештавају се пчелари да су обавезни на својим пчелињацима током прољећа (март/април) да спроведу клинички преглед пчелињих заједница и у случају сумње дијагностичко узорковање ради испитивања на болест америчку кугу пчелињег легла.

Клинички преглед пчелињих заједница, дијагностичко узорковање и доставу узорака у овлаштену дијагностичку лабораторију на испитивање спроводи ветеринарска организација на чијем се епизоотиолошком подручју налази пчелињак.

Епизоотиолошки овлаштене ветеринарске организације на подручју општине Градишка су:

 1. Ветеринарска станица „Zoizo Company” д.о.о. Светозара Марковића 4, епизоотиолошки је надлежна за насељена мјеста: Орубица, Горња Долина, Доња Долина, Греда, Мачковац, Козинци, Бок Јанковац, Градишка, Крушкик, Лужани, Драгељи, Цимироти, Жеравица и Липовачa;
 2. Ветеринарска станица „Трговет“ д.о.о. Дубраве број 79, Дубраве, епизоотиолошки је надлежна за насељена мјеста: Ламинци Дубраве, Ламинци Брезици, Ламинци Јаружани, Ламинци Сређани, Брестовчина, Лисковац, Чикуле, Дубраве, Ровине, Шашкиновци, Доња Јурковица, Средња Јурковица, Горња Јурковица, Ново Село, Миљевићи, Машићи и Кочићево;
 3. Ветеринарска станица „Ветерина-систем Сладојевић” д.о.о. Нова Топола, Поткозарска број 9, епизоотиолошки је надлежна за насељена мјеста: Доњи Карајзовци, Петрово Село, Трошељи, Крајишник, Нова Топола, Елезагићи, Берек и Рогољи;
 4. Ветеринарска амбуланта „Самарџија“ д.о.о. Чатрња број 81 А, епизоотиолошки је надлежна за насељена мјеста: Чатрња, Буковац, Бистрица, Гашница, Орахова, Врбашка и Доњи Подградци;
 5. Ветеринарска амбуланта „Суботић“д.о.о. Војводе Бојовића број 21, епизоотиолошки је надлежна за насељена мјеста: Јабланица, Милошево Брдо, Совјак, Горњи Подградци, Требовљани, Козара, Ћелиновац, Турјак, Трновац, Грбавци, Кијевци, Церовљани, Јазовац, Мичије и
 6. Ветеринарска амбуланта „Николесић“д.о.о. Душаново, епизоотиолошки је надлежна за насељена мјеста: Вилуси, Романовци, Сеферовци, Вакуф, Горњи Карајзовци, Трновац и Аџићи.

У складу са Законом о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 75/17) власник животиња је дужан да омогући спровођење Програма мјера и доказ о спроведеним мјерама чува најмање двије године.

Пчеле у унутрашњем промету морају обавезно бити праћене са увјерењем о здравственом стању животиња које се издаје на захтјев власника пчела, а издаје га овлаштена ветеринарска организација на чијем се епизоотиолошком подручју налази пчелињак ако су испуњени сви услови за издавање.

Више информација потражите у Вашој епизоотиолошки надлежној ветеринарској организацији.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЛОВИШТА

Oбавјештавају се корисници ловишта да је министар пољопривреде, шумарства  и водопривреде Републике Српске донио Наредбу о ванредном одстрелу дивље свиње у ловиштима због мониторинга заразне болести афричке куге свиња.

Наредба је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 19/19, а можете  је погледати овдје.