ОБАВЈЕШТЕЊЕ за власнике и држаоце свиња о опасности од појаве афричке куге свиња на нашим просторима

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је на својој интернет страници дало обавјештење о ширењу афричке куге свиња у Европи и високом ризику од уноса и појаве ове болести на подручју Босне и Херцеговине и Републике Српске. (more…)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА YEP ИНКУБАТОР ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА

Позивају се сви заинтересовани са подручја општине Градишка за учешће у YEP Инкубатору пословних идеја у склопу Пројекта запошљавања младих (YEP) који има за циљ јачање предузетништва. Пoслoвним пoдухвaтимa кojи дoбиjу пoзитивну oцjeну бићe пoнуђeн пaкeт пoдршкe кojи укључуje инвeстициoнa срeдствa зa пoкрeтaњe бизнисa тe мeнтoрску пoдршку у oблaстимa у кojим се зa тo идeнтификуje пoтрeбa.

Приjaвe зa учeшћe у Програму je мoгућe прeдaти дo 15.02.2018. гoдинe у прoстoриjaмa Oпштинe Градишка, у кaнцeлaриjи брoj 30, или путeм e-mail aдрeсe: danilo.sobot@opstina-gradiska.com. Јавни позив и пријавни образац можете видјети у прилогу.

Додатне информације можете добити сваки радни дан на телефон 051/810-330 (контакт особа Данило Шобот).

 

Прилози:

Јавни позив

Пријавни образац