JAVNI POZIV VEZANO ZA KUĆNE BROJEVE I PRIJAVU ADRESE STANOVANJA

Na području opštine Gradiška uveden je adresni registar 2011. godine, te je na području grada, u prigradskim naseljima i u naseljenim mjestima Nova Topola, Gornji Podgradci i Orahova uveden ulični sistem.

Odjeljenje za komunalne i stambene poslove svim nosiocima domaćinstva izdalo je rješenje o određivanju kućnog broja.

Provjerom u biračkim spiskovima utvrđeno je da građani, u velikom broju slučajeva, nisu kod Policijske uprave Gradiška prijavili adresu stanovanja po rješenju o kućnom broju u kojem se navodi naziv naseljenog mjesta, ulica i kućni broj.

Da bi se izbjegle neugodnosti kod određivanja glasačkog mjesta, odnosno da bi se birački spiskovi za biračko mjesto izradili prema stvarnom mjestu stanovanja određenom u rješenju o određivanju kućnog broja potrebno je:

  1. Da nosilac domaćinstva, odnosno lice na koje glasi Rješenje o kućnom broju,  koji nije izvršio promjenu prebivališta u Policijskoj upravi u skladu sa predmetnim rješenjem, bez odlaganja, izvrši promjenu prebivališta.
  2. Ukoliko prebivalište nije prijavljeno po Rješenju o kućnom broju, a nosilac domaćinstva nije dobio ili ne posjeduje ranije izdato rješenje o kućnom broju, potrebno je da kopiju rješenja preuzme na šalteru broj 10 u šalter sali Opštinske uprave kojom prilikom će dobiti sva potrebna uputstva kako prijaviti prebivalište.
  3. Za slučajeve kada je u periodu od izdavanja rješenja o određivanju kućnog broja do danas došlo do promjene nosioca domaćinstva, a prethodno nije promjena prebivališta prijavljena u Policijskoj upravi, potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje kućnog broja na nasljednika – nosioca domaćinstva.
  4. Za sve dodatne informacije vezano za prijavu prebivališta po Rješenju o određivanju kućnog broja, odnosno po stvarnom mjestu stanovanja građani mogu u vremenu od 7,30 do 15, 30 časova informacije dobiti u Opštinskoj upravi Gradiška na telefon broj: 051/ 810 -410.
  5. Navedene aktivnosti vezano za prijavu prebivališta u Policijskoj upravi potrebno je završiti najkasnije do 31. maja 2018. godine, prije štampanja privermenih biračkih spiskova za Opšte izbore u oktobru 2018. godine.
  6. Građani koji su uredno prijavili svoje prebivalište po Rješenju o kućnom broju, a nakon te prijave nije bilo promjena nemaju obaveza po ovom javnom pozivu.