OBAVJEŠTENJE – Pravilno objedinjavanje rezultata na biračkim mjestima

OIK Gradiška obavještava političke subjekte da će objedinjavanje izbornih rezultata (otvaranje vreća sa glasačkim materijalom i brojanje glasačkih listića) u skladu sa naredbom CIK BiH broj 05-01-07-1-1131-29/18 od 9.10.2018. godine za odobrena biračka mjesta i odobrene nivoe na biračkim mjestima biti održano dana 10.10.2018. godine u prostorijama OIK Gradiška, Kozarskih brigada bb (zgrada “Vodovoda”) sa početkom u 9.00 časova.

OIK Gradiška

OBAVJEŠTENJE – Pravilno objedinjavanje rezultata na biračkim mjestima

Obavještavamo zainteresovane da je OIK Gradiška odložila početak objedinjavanja rezultata po biračkim mjestima predviđeno 9.10. u 11.00 časova jer CIK nije donijela odluku o odobrenju navedene aktivnosti.

OIK Gradiška će po dobijanju odluke CIK-a na ovoj stranici obavijestiti političke subjekte i druge zainteresovane o terminu početka prebrojavanja, ostavljajući jedan sat za organizovanje posmatranja objedinjavanja rezultata na biračkim mjestima od strane političkih subjekata i udruženja građana koji su akreditovani za posmatranje Opštih izbora 2018. godine.

BIRAČKA MJESTA ZA OPŠTINU GRADIŠKA

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA GRADIŠKA, NA OSNOVU ČLANA 2.13. STAV (1) TAČKA 2 I ČLANA 5.1. STAV (2) I (5) IZBORNOG ZAKONA BIH („SLUŽBENI GLASNIK BIH“ BROJ 23/01, 7/02, 9/02, 29/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 24/06, 32/07, 33/08 , 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 I 31/16) UTVRĐUJE I

 OGLAŠAVA

DA SU ZA OPŠTE  IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI DANA 07.10.2018. GODINE (U VREMENU OD 7:00 DO 19:00 ČASOVA) UTVRĐENA SLEDEĆA BIRAČKA MJESTA ZA OPŠTINU GRADIŠKA

PREUZMITE OVDE

OIK – OBAVJEŠTENJE za birače koji glasaju putem pošte

Opštinska izborna komisija obavještava birače koji su se registrovali da glasaju putem pošte da mogu u Centru za birački spisak u zgradi opštinske uprave, kancelarija broj 32, provjeriti da li se nalaze na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za opštinu Gradiška.

Zaključak Centralne izborne komisije možete preuzeti ovdje.