Istekla obavještenja

OBILJEŽAVANJE DANA 16. KRAJIŠKE MOTORIZOVANE BRIGADE

10. septembar 2018. godine

OBILJEŽAVANJE DANA 16. KRAJIŠKE MOTORIZOVANE BRIGADE
Organizacioni odbor za obilježavanje
Dana 16. Krajiške motorizovane brigade

POZIVA

borce i porodice poginulih i nestalih boraca 16. Krajiške brigade da prisustvuju obilježavanju 27. godišnjice sjećanja na poginule borce ove brigade, koja će biti obilježena u Mjesnoj zajednici Mašići u nedjelju, 16. septembra 2018.godine sa početkom u 12.00 časova.

Programom obilježavanja predviđeno je služenje parastosa, polaganje vijenaca i susret preživjelih boraca, porodica, poginulih, nestalih i gostiju.

PREZENTACIJA KOMPANIJE LOHMANN & RAUSCHER 

PREZENTACIJA KOMPANIJE LOHMANN & RAUSCHER

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE GRADIŠKA

POZIV

Pozivaju se nezaposleni radnici (prvenstveno žene do 45 godina starosti) zainteresovani za obuku u cilju zaposlenja da prisustvuju prezentaciji kompanije Lohmann & Rauscher koja je vodeći svjetski proizvođač medicinske opreme i potrošnog medicinskog materijala.

Prezentacija će se održati 11. septembra 2018. godine u Kulturnom centru Gradiška (Mala sala) sa početkom u 19.00 časova.

OBAVJEŠTENJE – prijava štete na poljoprivrednim kulturama nastale usljed dejstva grada

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE GRADIŠKA

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se registrovani poljoprivredni proizvođači da mogu prijaviti štete na poljoprivrednim kulturama nastale usljed dejstva grada koji je, 01.09.2018. godine, pričinio štete u nekoliko mjesnih zajednica opštine Gradiška.

Štete se mogu prijaviti svakim radnim danom u periodu od 7:30 do 15:30 časova u šalter sali Opštinske uprave Gradiška (šalter broj 8).

Uz prijavu se prilaže: kopija lične karte i potvrda iz APIF-a.

Krajnji rok za prijavu nastalih šteta je 14.09.2018. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 051/810-408 ili  051/810-344.

OBAVJEŠTENJE – Javni uvid – Nacrt regulacionog plana dijela centra Gradiške

Javni uvid – Nacrt regulacionog plana dijela centra Gradiške

O G L A S

Odjeljenje za prostorno uređenje i građenje Opštine Gradiška obavještava javnost da se Nacrt Regulacionog plana dijela centra Gradiške nalazi na javnom uvidu u periodu od 17. avgusta do 17. septembra 2018 godine.

Nacrt plana je izložen u šalter sali Opštinske uprave Gradiška.

U toku trajanja javnog uvida zainteresovana lica mogu davati primjedbe, prijedloge i mišljenja na planska rješenja.

Informacije vezane za Nacrt plana mogu se dobiti u kancelarijama broj 4 i 12 ili na brojeve telefona 051/810-304 i 051/810-312.

JAVNI OGLAS za korišćenje izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi održavanja Manifestacije „Gradiška jesen 2018“

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. i 88. Statuta opštine Gradiška („Službeni glasnik opštine Gradiška“ broj 4/17), Načelnik opštine Gradiška raspisuje:

J A V N I   O G L A S
za korišćenje izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
radi održavanja Manifestacije „Gradiška jesen 2018“

1. Daje se na korišćenje izgrađeno gradsko građevinsko zemljište u daljnjem tekstu (javna površina) u ulici Dositejeva označeno kao k.č.2443 k.o.Gradiška 1, u 4 (četiri) dijela i to:

– Parcela I u površini od 1.218,00 m²,

– Parcela II u površini od 1.218,00 m²,

– Parcela III u površini od 1.134,00 m²,

– Parcela IV u površini od 1.134,00 m²,

Parcele I-IV daju se na korišćenje radi postavljanja uređaja i opreme za pružanje usluga zabavnih igara, u okviru održavanja Manifestacije „Gradiška jesen 2018“.

Period korišćenja predmetnih parcela za navedene namjene je od 14.09. do 23.09.2018.godine.

Početna visina zakupnine za korišćenje javne površine iznosi 6,00 KM/m²+PDV.

2. Pravo učešća u postupku dodjeljivanja na korišćenje imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica registrovana za djelatnost pružanja usluga zabavnih igara, koja raspolažu adekvatnom strukturom i obimom atestovanih uređaja i opreme za navedene namjene.

3. Prijava za učešće u postupku dodjele na korišćenje podnosi se u pismenoj formi. Prijava treba da sadrži:

– podatke o učesniku,

– ponuđena cijena po 1,00 m² (koja ne može biti niža od 6,00 KM/m²+PDV).,

– naznačen period korišćenja,

– identifikacioni broj poreskog obveznika (JIB),

– rješenje odobrenja za rad za pružanje usluga zabavnih igara (Sudsko rješenje o registraciji za pravna lica / opštinsko Rješenje za rad za fizička lica-preduzetnike),

– potvrdu o izmirenim finansijskim obavezama prema opštini Gradiška,

– struktura uređaja i opreme zabavnih igara sa potrebnom dokumentacijom (prateći atesti i licence).

4. Najpovoljnijim ponuđačem se smatra onaj koji je ponudio najviši iznos zakupnine po 1,00 m² uz obavezu ispunjenja ostalih uslova iz oglasa.

5. Sa najpovoljnijim ponuđačem Načelnik opštine će zaključiti ugovor o zakupu javne površine.

6. Ponuđač iz prethodne tačke dužan je uplatiti zakupninu u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja ugovora.

7. Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči opštinske uprave do 15³º sati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se u zatvorenoj koverti dostavljaju na adresu: Opština Gradiška, Organizacioni odbor za održavanje Manifestacije „Gradiška jesen 2018“, ulica Vidovdanska 1A, 78400 Gradiška.

8. Lokacije koje se daju na korišćenje moći će se pogledati u dogovoru sa kontakt osobom ispred opštinske uprave.

Za sve dodatne informacije, kontakt osobe: Nemanja Vukelić i Gordana Nikolić,tel. 051/810-325 i 051/810-322 u periodu od13ºº do 15ºº.

9. Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Opštinske uprave opštine Gradiška i internet stranici Opštine Gradiška, a obavještenje o raspisivanju oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

NAČELNIK OPŠTINE

Zoran Adžić

OBAVJEŠTENJE – Dodjela mjesta u biračkim odborima za izbornu jedinicu 010B Gradiška

Opštinska izborna komisija 010B Gradiška  na sjednici je donijela  Odluku, a kako slijedi:

        U skladu sa odredboma člana 11. a u vezi sa članovima 12. i 13.  Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:29/18), Opštinska izborna komisija 010B Gradiška  zakazuje provođenje javnog postupka dodjele mjesta u biračkim odborima za osnovnu izbornu jedinicu 010B Gradiška dana 10. augusta 2018. godine u  sali broj 47  Opštinske uprave Gradiška, sa početkom u 16,00 časova.

            Pozivaju se politički subjekti koji su ovjereni za učešće na  Opštim izborima 07. oktobra 2018. godine da prisustvuju javnom postupku dodjele mjesta u biračkim odborima.

            Javnom postupku dodjele mjesta u biračkim odborima mogu prisustvovati predstavnici nevladinih organizacija i udruženja građana koje je akreditovala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine i predstvnici medija.

                                                                      OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

                                                                                      010B GRADIŠKA

POZIV – Organizacioni odbor za obilježavanje dana odbrane Gradiške „Bokovi 1992-2018“

Organizacioni odbor za obilježavanje dana odbrane Gradiške

Bokovi 1992-2018

POZIVA

porodice poginulih boraca, borce i ostale građane da prisustvuju obilježavanju 26. godišnjice sjećanja na poginule borce Odbrambeno-otadžbinskog rata, koja će biti upriličena kod spomen-obilježja u Mjesnoj zajednici Bok Jankovac u srijedu, 8. avgusta 2018. godine sa početkom u 12.00 časova.

Program obilježavanja

  • Parastos

  • Recital „Anđeli lete u nebo“, autora Gojka Vujanovića

  • Obraćanje zvaničnika i gostiju

  • Polaganje vijenaca

ČESTITKA POVODOM RAMAZANSKOG BAJRAMA

Načelnik opštine Zoran Adžić i predsjednik Skupštine opštine Gradiška Milenko Pavlović

svim građanima islamske vjeroispovjesti

upućuju srdačne čestitke povodom Ramazanskog Bajrama,

uz želju da ovaj veliki islamski praznik provedu u dobrom zdravlju i porodičnoj sreći.