Author - admin

НАЦРТ ОДЛУКЕ о оснивању МЗ Мачковац

Скупштина општине Градишка на 4. редовној сједници одржаној 16.02.2017. године прихватила је иницијативу Начелника општине за оснивање МЗ Мачковац (преузмите текст закључка), те утврдила нацрт Одлуке о оснивању Мјесне заједнице  Мачковац (преузмите текст иницијативе и нацрта Одлуке).

Нацрт Одлуке упућен је на јавну расправу до 16.03.2017. године.

Приједлози, примједбе, мишљења и сугестије на утврђени  нацрт могу се доставити на адресу:
Виши стручни сарадник за мјесне заједнице – Видовданска 1/А или на e-mail zlatko.trninic@opstina-gradiska.com

ОДРЖАН „САСТАНАК СА НАЧЕЛНИКОМ“

23feb2017_ssan_naslovna
У оквиру имплементације Пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ данас је у Културном центру Градишка одржан „Састанак са начелником“ коме су присуствовали представници мјесних заједница са подручја општине Градишка, као и представници НВО сектора.
Основна тема „Састанка са начелником“ била је разговор o плановима развоја Општине кроз призму грађанске партиципације, са наглашеном улогом мјесних заједница.
23feb2017_ssan_2
Начелник општине Градишка Зоран Аџић, истакао је да је „Састанак са начелником“ организован у оквиру заједничког пројекта Развојног програма Уједињених нација – UNDP-а, који се односи на јачање улоге и позиције мјесних зејдница у раду локалних самоуправа. Први човјек општине, рекао је да представници савјета мјесних заједница, за разлику од претходног периода, морају имати осјећај да су дио локалне управе, те да је потребно стимулисати грађане да учествују у њиховом раду, како би се идеје и стварне потребе тих простора по питању инфраструктурног и привредног развоја објединиле на једном мјесту у локалној управи. На овај начин би, по његовим ријечима, локална управа, у складу са приоритетима, критеријумима и Стратегијом развоја општине, кроз буџет за сваку годину уврштавала реализацију пројеката мјесних заједница.
На данашњем састанку поред тема везаних за рад и функционисање мјесних заједница, разговарано је о учешћу грађана у планирању и креирању буџета Општине, о комуналним и привредним темама, о побољшању коминикације са грађанима и друго.

Састанак са начелником“ организовала је Фондација за развој и демократију која је вањски сарадник Пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“. Општина Градишка је, подсјећамо, једна од 23 општине/града у БиХ које су ушле у овај заједнички пројекат Владе Швицарске и Шведске, а чији је имплементатор Развојни програм Уједињених нација UNDP.
23feb2017_ssan_3
23feb2017_ssan_4

Одржан “састанак са начелником”

У оквиру имплементације Пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ данас је у Културном центру Градишка одржан „Састанак са начелником“ коме су присуствовали представници мјесних заједница са подручја општине Градишка, као и представници НВО сектора.
Основна тема „Састанка са начелником“ била је разговор o плановима развоја Општине кроз призму грађанске партиципације, са наглашеном улогом мјесних заједница.

Начелник општине Градишка Зоран Аџић, истакао је да је „Састанак са начелником“ организован у оквиру заједничког пројекта Развојног програма Уједињених нација – UNDP-а, који се односи на јачање улоге и позиције мјесних зејдница у раду локалних самоуправа. Први човјек општине, рекао је да представници савјета мјесних заједница, за разлику од претходног периода, морају имати осјећај да су дио локалне управе, те да је потребно стимулисати грађане да учествују у њиховом раду, како би се идеје и стварне потребе тих простора по питању инфраструктурног и привредног развоја објединиле на једном мјесту у локалној управи. На овај начин би, по његовим ријечима, локална управа, у складу са приоритетима, критеријумима и Стратегијом развоја општине, кроз буџет за сваку годину уврштавала реализацију пројеката мјесних заједница.
На данашњем састанку поред тема везаних за рад и функционисање мјесних заједница, разговарано је о учешћу грађана у планирању и креирању буџета Општине, о комуналним и привредним темама, о побољшању коминикације са грађанима и друго.
„Састанак са начелником“ организовала је Фондација за развој и демократију која је вањски сарадник Пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“. Општина Градишка је, подсјећамо, једна од 23 општине/града у БиХ које су ушле у овај заједнички пројекат Владе Швицарске и Шведске, а чији је имплементатор Развојни програм Уједињених нација UNDP.

Министар Златан Клокић разговарао са начелником општине

Министар за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске Златан Клокић посјетио је данас Општину Градишка гдје је са начелником Зораном Аџићем разговарао о могућностима привредног развоја наше локалне заједнице.
Том приликом, министар Клокић је истакао да је са начелником Аџићем, између осталог, разговарао о пројекту инвестиционе подршке коју проводи Министарство за економске односе и регионалну сарадњу РС, а у који ће од ове године бити укључена и Општина Градишка. Министар Клокић је рекао да је Општина Градишка укључена у BFC пројекат сертификације јединица локалне самоуправе са позитивним пословим окружењем, те да се у овом министарству, у складу са споразумом Владе Српске и Свјетске банке, тренутно спороводи регулаторна реформа на локалном нивоу која се реализује и на подручју општине Градишка.
Према његовим ријечима, разговарано је и о сарадњи Општине Градишка и локалних заједница из Републике Хрватске путем пројеката прекограничне сарадње, и усаглашено да ово министарство и Општину Градишка укључи у процес обуке о прекограничној сарадњи. Министар Клокић је додао да располаже са подацима о могућностима улагања у општину Градишка, те да ће исте представити потенцијалним инвеститорима.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић, истакао је да је са министром Клокићем разговарао о бројним темама које имају за циљ стварање претпоставки за привредни развој општине и привлачење домаћих и страних инвеститора. Аџић је рекао да Градишка која се налази на вратима Републике Српске и БиХ и на граници са Европском унијом, уз подршку Владе Републике Српске и Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, мора да искористи све погодности како би привукла домаће и стране инвеститоре. Први човјек општине је истакао да је разговарано о могућностима даљег комуналног и инфраструктурног развоја “Агро-индустријске зоне” Нова Топола и привлачења нових привредних партнера, како би иста била препознатљива на само на простору општине и регије, него и читаве Републике Српске и БиХ. Према његовим ријечима, разматрана је и могућност да се крене у израду просторно-планске документације за изградњу привредне зоне “Лиман” која би због своје локације у зони будућег моста, односно граничног прелаза представљала велики привредни потенцијал од интереса не само за општину него и Републику Српску. Аџић је захвалио министру Клокићу на указаној подршци и увјеравању да, заједно са Владом Републике Српске и Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, Градишка може, у наредном периоду, заузети позицију која јој припада и искористити шансу за велики привредни развој.

Одржана четврта сједница скупштине општине

У сали за сједнице Скупштине општине данас је одржана четврта редовна сједница Скупштине општине Градишка на којој је разматрано 36 тачака дневног реда.
На овом скупштинском засједању одборници су усвојили Извјештај о извршењу Програма рада Скупштине општине и раду радних тијела Скупштине општине у 2016. години, као и Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе Градишка за 2016. годину.
Одборници Скупштине општине усвојили су и приједлог Програма подршке развоју пољопривреде за 2017. годину. Овим програмом за подршку развоју пољопривреде и депозите пољопривредних кредита, као и осталих инвестиција везаних за развој руралних подручја општине предвиђена су средства у износу од 200.000 КМ. Усвојен је и приједлог Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2017. годину, за чију су реализацију буџетом Општине Градишка предвиђена средства у износу од 250.000 КМ. Циљеви наведеног програма су развој предузетништва кроз обезбијеђење новчаних средстава за покретање дјелатности и набавку опреме, смањење незапослености на подручју општине, те подршка повећању обима и квалитета производње.
Усвојени су и овогодишњи приједлози Програма рада Јавних установа Културни центар, Завичајни музеј и Народна библиотека, приједлог Програма социјалне заштите, приједлог Програма развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања на подручју општине, приједлог Програма финансирања спорта на подручју општине, приједлог Програма коришћења средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине земљишта у својини РС у 2017. години, те приједлог Плана коришћења средстава остварених од накнаде по основу коришћења шуме и шумског земљишта за 2017. годину.
Одборници су усвојили извјештаје о раду општинских инспекција и Комуналне полиције за 2016. годину, а на дневном реду биле су информације о раду Пореске управе Бања Лука – Подручне јединице Градишка, o стању јавне безбједности на подручју општине Градишка и стању безбједности саобраћаја на подручју општине Градишка за 2016. годину.
Усвојен је и низ стратешких одлука за функционисање Општине Градишка а једна од њих је Одлука о покретању поступка за додјелу статуса града. Поред наведене одлуке усвојене су: Одлука о приступању измјени Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године, Одлука о усвајању Урбанистичког плана Нове Тополе 2014-2034. године, Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана Агро-индустријске зоне у Новој Тополи и Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-Стадион-Топлана“.
Такође, разматране су и усвојене одлуке о суфинасирању реконструкције локалног пута „Насип ЛЗ“ у МЗ Дубраве, Одлука о боравишној такси, Одлука о усклађивању аката о оснивању Туристичке организације општине Градишка, Одлука о оснивању, управљању, располагању и коришћењу стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања, као и одлуке о стамбеном збрињавању корисника колективних видова смјештаја кроз имплементацију пројекта „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења“ и Одлука о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ „Апотека Градишка“.
Одборници су упознати и о проведеним радњама везано за изградњу објекта Спортско-пословног центра „Servitium“ и стварању услова за наставак њене изградње.
Усвојена је и Одлука о расписивању јавног конкурса за избор предсједника Одбора за жалбе општине Градишка, иницијатива о оснивању Мјесне заједнице Мачковац, као и приједлози аката из области имовинско-правних односа.
На тачки разрјешења и именовања разијешен је в.д директора ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка Драган Матавуљ и именован Бојан Вујиновић, док је за в.д. директора ЈУ Туристичка организација Градишка именован Вељко Јовановић.

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

17feb2017SO_noseca

У сали за сједнице Скупштине општине данас је одржана четврта редовна сједница Скупштине општине Градишка на којој је разматрано 36 тачака дневног реда.
На овом скупштинском засједању одборници су усвојили
Извјештај о извршењу Програма рада Скупштине општине и раду радних тијела Скупштине општине у 2016. години, као и Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе Градишка за 2016. годину.
Одборници Скупштине општине усвојили су и приједлог Програма подршке развоју пољопривреде за 2017. годину. Овим програмом за подршку развоју пољопривреде и депозите пољопривредних кредита, као и осталих инвестиција везаних за развој руралних подручја општине предвиђена су средства у износу од 200.000 КМ. Усвојен је и приједлог Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2017. годину, за чију су реализацију буџетом Општине Градишка предвиђена средства у износу од 250.000 КМ. Циљеви наведеног програма су развој предузетништва кроз обезбијеђење новчаних средстава за покретање дјелатности и набавку опреме, смањење незапослености на подручју општине, те подршка повећању обима и квалитета производње.
Усвојени су и овогодишњи приједлози Програма рада Јавних установа Културни центар, Завичајни музеј и Народна библиотека, приједлог Програма социјалне заштите, приједлог Програма развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања на подручју општине, приједлог Програма финансирања спорта на подручју општине, приједлог Програма коришћења средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине земљишта у својини РС у 2017. години, те приједлог Плана коришћења средстава остварених од накнаде по основу коришћења шуме и шумског земљишта за 2017. годину.
Одборници су усвојили извјештаје о раду општинских инспекција и Комуналне полиције за 2016. годину, а на дневном реду биле су информације о раду Пореске управе Бања Лука – Подручне јединице Градишка, o стању јавне безбједности на подручју општине Градишка и стању безбједности саобраћаја на подручју општине Градишка за 2016. годину.
Усвојен је и низ стратешких одлука за функционисање Општине Градишка а једна од њих је Одлука о покретању поступка за додјелу статуса града. Поред наведене одлуке усвојене су: Одлука о приступању измјени Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године, Одлука о усвајању Урбанистичког плана Нове Тополе 2014-2034. године, Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана Агро-индустријске зоне у Новој Тополи и Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-Стадион-Топлана“.
Такође, разматране су и усвојене одлуке о суфинасирању реконструкције локалног пута „Насип ЛЗ“ у МЗ Дубраве, Одлука о боравишној такси, Одлука о усклађивању аката о оснивању Туристичке организације општине Градишка, Одлука о оснивању, управљању, располагању и коришћењу стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања, као и одлуке о стамбеном збрињавању корисника колективних видова смјештаја кроз имплементацију пројекта „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења“ и Одлука о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ „Апотека Градишка“.
Одборници су упознати и о проведеним радњама везано за изградњу објекта Спортско-пословног центра „Servitium“ и стварању услова за наставак њене изградње.
Усвојена је и Одлука о расписивању јавног конкурса за избор предсједника Одбора за жалбе општине Градишка, иницијатива о оснивању Мјесне заједнице Мачковац
, као и приједлози аката из области имовинско-правних односа.
На тачки разрјешења и именовања разијешен је в.д директора ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка Драган Матавуљ и именован Бојан Вујиновић, док је за в.д. директора ЈУ Туристичка организација Градишка именован Вељко Јовановић.
16feb2017_SO_2

Обиљежен дан бораца РС и 25 година борачке организације Градишка

Борачка организација општине Градишка обиљежила је јуче Дан бораца Републике Српске, Дан Борачке организације Републике Српске и 25 година од када је основана.
Служењем парастоса погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата у цркви Покрова пресвете Богородице започело је обиљежавање дана посвећеног борцима, након кога су положени вијенци на Централно спомен-обиљежје, те уприличена Свечана академија у Културном центру Градишка.

На свечаној академији, која је првенствено била посвећена обиљежавању јубилеја Борачке организације Градишка, додијељене су плакете и повеље заслужним појединцима и установама.
Плакете се уручене првом предсједнику Скупштине борачке организације, првом предсједнику Предсједништва, првим предсједницима Одбора ратних војних инвалида и Одбора породица погинулих бораца као и првом предсједнику Скупштине општине Градишка.
Повеље за посебан допринос раду и афирмацији Борачке организације општине Градишка додијељене су Општини Градишка, Архијерејском намјесништву Градишка и ЈУ „ Радио Градишка“.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић, обратио се присутнима у име добитника Повеље – Општине Градишка и у име свих награђених и изразио захвалност Борачкој организацији општине Градишка на препознавању појединаца и установа који су заслужни за оснивање и функционисање ове организације, те пружање подршке борачкој популацији.

Он је рекао да је његовање традиције и обиљежавање значајних датума обавеза цијелог друштва како бисмо исказали захвалност свим борцима на избореној слободи и са дубоким поштовањем присјетили се свих погинулих бораца који су своје животе уградили у темеље Републике Српске, коју, како каже, сви заједно морамо да чувамо зарад опстанка на овим просторима.
Начелник општине је истакао да је повеља, која је додијељена нашој локалној заједници, потврда да је Општина препознала и помогла рјешавању проблема борачке популације, те најавио да ће тако бити и у овој години у којој је издвојила 12 одсто више средстава него 2016. године.
Први човјек општине пожелио је свим борцима срећан празник, а Борачкој организацији општине Градишка успјешан рад у наредном периоду.
Предсједник Борачке организације општине Градишка Зоран Лазић, подсјетио је на велику улогу Борачке организације у пружању помоћи борачким категоријама у рату и послије рата, посебно при доношењу законских права бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца.
Према његовим ријечима приоритет Борачке организације у наредном периоду биће афирмација рада јесних борачких организација, те помоћ борцима у стању социјалне потребе кроз програме ове организације и Фондације „Солидарност“.

ОБИЉЕЖЕН ДАН БОРАЦА РС И 25 ГОДИНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДИШКА

14feb2017_naslovna
Борачка организација општине Градишка обиљежила је јуче Дан бораца Републике Српске, Дан Борачке организације Републике Српске и 25 година од када је основана.
Служењем парастоса погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата у цркви Покрова пресвете Богородице започело је обиљежавање дана посвећеног борцима, након кога су положени вијенци на Централно спомен-обиљежје, те уприличена Свечана академија у Културном центру Градишка.
14feb2017_db_2
14feb2017_db_3
На свечаној академији, која је првенствено била посвећена обиљежавању јубилеја Борачке организације Градишка, додијељене су плакете и повеље заслужним појединцима и установама.
Плакете се уручене првом предсједнику Скупштине борачке организације, првом предсједнику Предсједништва, првим предсједницима Одбора ратних војних инвалида и Одбора породица погинулих бораца као и првом предсједнику Скупштине општине Градишка.
Повеље за посебан допринос раду и афирмацији Борачке организације општине Градишка додијељене су Општини Градишка, Архијерејском намјесништву Градишка и ЈУ „ Радио Градишка“.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић, обратио се присутнима у име добитника Повеље – Општине Градишка и у име свих награђених и изразио захвалност Борачкој организацији општине Градишка на препознавању појединаца и установа који су заслужни за оснивање и функционисање ове организације, те пружање подршке борачкој популацији.
14feb2017_db_4
Он је рекао да је његовање традиције и обиљежавање значајних датума обавеза цијелог друштва како бисмо исказали захвалност свим борцима на избореној слободи и са дубоким поштовањем присјетили се свих погинулих бораца који су своје животе уградили у темеље Републике Српске, коју, како каже, сви заједно морамо да чувамо зарад опстанка на овим просторима.
Начелник општине је истакао да је повеља, која је додијељена нашој локалној заједници, потврда да је Општина препознала и помогла рјешавању проблема борачке популације, те најавио да ће тако бити и у овој години у којој је издвојила 12 одсто више средстава него 2016. године.
Први човјек општине пожелио је свим борцима срећан празник, а Борачкој организацији општине Градишка успјешан рад у наредном периоду.
Предсједник Борачке организације општине Градишка Зоран Лазић, подсјетио је на велику улогу Борачке организације у пружању помоћи борачким категоријама у рату и послије рата, посебно при доношењу законских права бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца.
Према његовим ријечима приоритет Борачке организације у наредном периоду биће афирмација рада јесних борачких организација, те помоћ борцима у стању социјалне потребе кроз програме ове организације и Фондације „Солидарност“.
14feb2017_db_5
14feb2017_db_6
14feb2017_db_7

БРИТАНСКИ АМБАСАДОР У БиХ РАЗГОВАРАО СА НАЧЕЛНИКОМ ОПШТИНЕ

14feb2017_ba_noseca
Британски амбасадор у БиХ, Едвард Фергусон
и начелник општине Градишка, Зоран Аџић, разговарали су данас у Општини Градишка о реализацији пројекта привлачења инвестиција и побољшању пословног окружења на локалном нивоу –LIFE, којег Општина Градишка спроводи у сарадњи са Међународном финансијском корпорацијом, чланицом Групације Свјетске банке уз финансијску подршку Британске амбасаде у БиХ.
Начелник општине, Зоран Аџић, рекао је да ће кроз Пројекат LIFE локална управа бити реформисана, да ће административне процедуре бити упроштене и приближене захтјевима грађана и привредних субјеката на простору општине Градишка.

Циљ је да се направи уштеда у регистрацији од 10 до 20 одсто и да се временски скрати процедура за 30 одсто што ће значајно убрзати и олакшати комуникацију грађана са локалном управом’’, рекао је начелник општине и додао да је смисао пројекта да локална управа буде на услузи грађанима и привредницима и да добију модернију и оперативнију административну управу.
Након пројекта који ће трајати годину дана, Градишка ће бити другачије организована административна управа са електронским регистром административних процедура који ће бити инсталисан на интернет страници Општине и гдје ће бити презентоване све процедуре и обрасци за грађане и привреднике како да реализују своје потребе, рекао је начелник Аџић.
Начелник општине је навео да ће Градишка на тај начин појачати инвестициону конкурентост, да ће бити представљена преко семинара Свјетске банке, а с друге стране биће подигнута конкурентност градишке привреде, садашњих и нових партнера и домаћих предузетника.
Британски амабасадор, Едвард Фергусон, истакао је да је циљ пројекта да задржи и привуче и локалне и стране инвеститоре који ће допринијети развоју општине.
Амбасадор Фергусон је рекао да је овај пројекат наставак пројекта који већ реализују у Сарајеву и Бањалуци и истакао да у Градишци очекују добре резултате.

Успјех овог пројекта зависи од сарадње и партнерства британске стране као финансијера, IFC-а и Групације Свјетске банке који посједују техничке способности и финансијска знања и с друге стране начелника и локалне администрације’’, навео је Фергусон и додао да желе чути и локалне привреднике који требају рећи шта им је потребно.
14feb2017_ba_1

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА „ПРОЦЈЕНА УЧИНКА НА ПОЉУ ДОБРЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА“

9feb2017_MEG
У оквиру имплементације Пројекта општинског еколошког и економског управљања“ –MEG данас је у сали за сједнице Скупштине општине Градишка одржана презентација„Процјена учинка на пољу добре управе Општине Градишка. MEG пројекат финансира Влада Швицарске, а за имплементацију је одабран Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у Босни и Херцеговини.
Презентацији, која је одржана од стране представника Развојног програма Уједињених нација – UNDP, присуствовали су начелник општине Зоран Аџић и предсједник Скупштине општине Миленко Павловић са сарадницима, као и шефови Клубова одборника Скупштине општине Градишка.
Процјени учинка приступило се с циљем утврђивања стања у изабраним јединицама локалне самоуправе на пољу добре управе, односно идентификовања добро развијених области у којима се могу документовати добре праксе и слабо развијених области у којима ће се кроз Пројекат MEG осигурати техничка помоћ и унапређења.

Кључне области процјене су:
лидерство, представничка улога, одлучивање и надзорна улога Скупштине општине;
транспарентност и одговорност локалних власти;
учешће јавности у процесу доношења одлука;
ефикасност и ефективност јединице локалне самоуправе.

Током прве фазе MEG пројекта, вриједне 21 милион КМ, изабраним општинама и градовима биће пружена подршка у унапређењу квалитета и доступности јавних услуга и комуналне инфраструктуре, а посебна пажња биће посвећена социјално најугроженијим категоријама становништва.
MEG пројекат реализује се као дванаестогодишња иницијатива, која ће бити имплементирана у три фазе, а прва фаза обухвата период 2016 – 2020. године.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић и представници седамнаест изабраних општина и градова из БиХ потписали су 31. јануара у Сарајеву Писмо намјере о учешћу у реализацији Пројекта општинског еколошког и економског управљања“ –MEG.