Author - admin

Министар Златан Клокић разговарао са начелником општине

Министар за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске Златан Клокић посјетио је данас Општину Градишка гдје је са начелником Зораном Аџићем разговарао о могућностима привредног развоја наше локалне заједнице.
Том приликом, министар Клокић је истакао да је са начелником Аџићем, између осталог, разговарао о пројекту инвестиционе подршке коју проводи Министарство за економске односе и регионалну сарадњу РС, а у који ће од ове године бити укључена и Општина Градишка. Министар Клокић је рекао да је Општина Градишка укључена у BFC пројекат сертификације јединица локалне самоуправе са позитивним пословим окружењем, те да се у овом министарству, у складу са споразумом Владе Српске и Свјетске банке, тренутно спороводи регулаторна реформа на локалном нивоу која се реализује и на подручју општине Градишка.
Према његовим ријечима, разговарано је и о сарадњи Општине Градишка и локалних заједница из Републике Хрватске путем пројеката прекограничне сарадње, и усаглашено да ово министарство и Општину Градишка укључи у процес обуке о прекограничној сарадњи. Министар Клокић је додао да располаже са подацима о могућностима улагања у општину Градишка, те да ће исте представити потенцијалним инвеститорима.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић, истакао је да је са министром Клокићем разговарао о бројним темама које имају за циљ стварање претпоставки за привредни развој општине и привлачење домаћих и страних инвеститора. Аџић је рекао да Градишка која се налази на вратима Републике Српске и БиХ и на граници са Европском унијом, уз подршку Владе Републике Српске и Министарства за економске односе и регионалну сарадњу, мора да искористи све погодности како би привукла домаће и стране инвеститоре. Први човјек општине је истакао да је разговарано о могућностима даљег комуналног и инфраструктурног развоја “Агро-индустријске зоне” Нова Топола и привлачења нових привредних партнера, како би иста била препознатљива на само на простору општине и регије, него и читаве Републике Српске и БиХ. Према његовим ријечима, разматрана је и могућност да се крене у израду просторно-планске документације за изградњу привредне зоне “Лиман” која би због своје локације у зони будућег моста, односно граничног прелаза представљала велики привредни потенцијал од интереса не само за општину него и Републику Српску. Аџић је захвалио министру Клокићу на указаној подршци и увјеравању да, заједно са Владом Републике Српске и Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, Градишка може, у наредном периоду, заузети позицију која јој припада и искористити шансу за велики привредни развој.

Одржана четврта сједница скупштине општине

У сали за сједнице Скупштине општине данас је одржана четврта редовна сједница Скупштине општине Градишка на којој је разматрано 36 тачака дневног реда.
На овом скупштинском засједању одборници су усвојили Извјештај о извршењу Програма рада Скупштине општине и раду радних тијела Скупштине општине у 2016. години, као и Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе Градишка за 2016. годину.
Одборници Скупштине општине усвојили су и приједлог Програма подршке развоју пољопривреде за 2017. годину. Овим програмом за подршку развоју пољопривреде и депозите пољопривредних кредита, као и осталих инвестиција везаних за развој руралних подручја општине предвиђена су средства у износу од 200.000 КМ. Усвојен је и приједлог Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2017. годину, за чију су реализацију буџетом Општине Градишка предвиђена средства у износу од 250.000 КМ. Циљеви наведеног програма су развој предузетништва кроз обезбијеђење новчаних средстава за покретање дјелатности и набавку опреме, смањење незапослености на подручју општине, те подршка повећању обима и квалитета производње.
Усвојени су и овогодишњи приједлози Програма рада Јавних установа Културни центар, Завичајни музеј и Народна библиотека, приједлог Програма социјалне заштите, приједлог Програма развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања на подручју општине, приједлог Програма финансирања спорта на подручју општине, приједлог Програма коришћења средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине земљишта у својини РС у 2017. години, те приједлог Плана коришћења средстава остварених од накнаде по основу коришћења шуме и шумског земљишта за 2017. годину.
Одборници су усвојили извјештаје о раду општинских инспекција и Комуналне полиције за 2016. годину, а на дневном реду биле су информације о раду Пореске управе Бања Лука – Подручне јединице Градишка, o стању јавне безбједности на подручју општине Градишка и стању безбједности саобраћаја на подручју општине Градишка за 2016. годину.
Усвојен је и низ стратешких одлука за функционисање Општине Градишка а једна од њих је Одлука о покретању поступка за додјелу статуса града. Поред наведене одлуке усвојене су: Одлука о приступању измјени Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године, Одлука о усвајању Урбанистичког плана Нове Тополе 2014-2034. године, Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана Агро-индустријске зоне у Новој Тополи и Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-Стадион-Топлана“.
Такође, разматране су и усвојене одлуке о суфинасирању реконструкције локалног пута „Насип ЛЗ“ у МЗ Дубраве, Одлука о боравишној такси, Одлука о усклађивању аката о оснивању Туристичке организације општине Градишка, Одлука о оснивању, управљању, располагању и коришћењу стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања, као и одлуке о стамбеном збрињавању корисника колективних видова смјештаја кроз имплементацију пројекта „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења“ и Одлука о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ „Апотека Градишка“.
Одборници су упознати и о проведеним радњама везано за изградњу објекта Спортско-пословног центра „Servitium“ и стварању услова за наставак њене изградње.
Усвојена је и Одлука о расписивању јавног конкурса за избор предсједника Одбора за жалбе општине Градишка, иницијатива о оснивању Мјесне заједнице Мачковац, као и приједлози аката из области имовинско-правних односа.
На тачки разрјешења и именовања разијешен је в.д директора ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка Драган Матавуљ и именован Бојан Вујиновић, док је за в.д. директора ЈУ Туристичка организација Градишка именован Вељко Јовановић.

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

17feb2017SO_noseca

У сали за сједнице Скупштине општине данас је одржана четврта редовна сједница Скупштине општине Градишка на којој је разматрано 36 тачака дневног реда.
На овом скупштинском засједању одборници су усвојили
Извјештај о извршењу Програма рада Скупштине општине и раду радних тијела Скупштине општине у 2016. години, као и Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе Градишка за 2016. годину.
Одборници Скупштине општине усвојили су и приједлог Програма подршке развоју пољопривреде за 2017. годину. Овим програмом за подршку развоју пољопривреде и депозите пољопривредних кредита, као и осталих инвестиција везаних за развој руралних подручја општине предвиђена су средства у износу од 200.000 КМ. Усвојен је и приједлог Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2017. годину, за чију су реализацију буџетом Општине Градишка предвиђена средства у износу од 250.000 КМ. Циљеви наведеног програма су развој предузетништва кроз обезбијеђење новчаних средстава за покретање дјелатности и набавку опреме, смањење незапослености на подручју општине, те подршка повећању обима и квалитета производње.
Усвојени су и овогодишњи приједлози Програма рада Јавних установа Културни центар, Завичајни музеј и Народна библиотека, приједлог Програма социјалне заштите, приједлог Програма развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања на подручју општине, приједлог Програма финансирања спорта на подручју општине, приједлог Програма коришћења средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине земљишта у својини РС у 2017. години, те приједлог Плана коришћења средстава остварених од накнаде по основу коришћења шуме и шумског земљишта за 2017. годину.
Одборници су усвојили извјештаје о раду општинских инспекција и Комуналне полиције за 2016. годину, а на дневном реду биле су информације о раду Пореске управе Бања Лука – Подручне јединице Градишка, o стању јавне безбједности на подручју општине Градишка и стању безбједности саобраћаја на подручју општине Градишка за 2016. годину.
Усвојен је и низ стратешких одлука за функционисање Општине Градишка а једна од њих је Одлука о покретању поступка за додјелу статуса града. Поред наведене одлуке усвојене су: Одлука о приступању измјени Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године, Одлука о усвајању Урбанистичког плана Нове Тополе 2014-2034. године, Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана Агро-индустријске зоне у Новој Тополи и Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-Стадион-Топлана“.
Такође, разматране су и усвојене одлуке о суфинасирању реконструкције локалног пута „Насип ЛЗ“ у МЗ Дубраве, Одлука о боравишној такси, Одлука о усклађивању аката о оснивању Туристичке организације општине Градишка, Одлука о оснивању, управљању, располагању и коришћењу стамбеног фонда уз примјену принципа социјалног становања, као и одлуке о стамбеном збрињавању корисника колективних видова смјештаја кроз имплементацију пројекта „Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења“ и Одлука о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ „Апотека Градишка“.
Одборници су упознати и о проведеним радњама везано за изградњу објекта Спортско-пословног центра „Servitium“ и стварању услова за наставак њене изградње.
Усвојена је и Одлука о расписивању јавног конкурса за избор предсједника Одбора за жалбе општине Градишка, иницијатива о оснивању Мјесне заједнице Мачковац
, као и приједлози аката из области имовинско-правних односа.
На тачки разрјешења и именовања разијешен је в.д директора ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка Драган Матавуљ и именован Бојан Вујиновић, док је за в.д. директора ЈУ Туристичка организација Градишка именован Вељко Јовановић.
16feb2017_SO_2

Обиљежен дан бораца РС и 25 година борачке организације Градишка

Борачка организација општине Градишка обиљежила је јуче Дан бораца Републике Српске, Дан Борачке организације Републике Српске и 25 година од када је основана.
Служењем парастоса погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата у цркви Покрова пресвете Богородице започело је обиљежавање дана посвећеног борцима, након кога су положени вијенци на Централно спомен-обиљежје, те уприличена Свечана академија у Културном центру Градишка.

На свечаној академији, која је првенствено била посвећена обиљежавању јубилеја Борачке организације Градишка, додијељене су плакете и повеље заслужним појединцима и установама.
Плакете се уручене првом предсједнику Скупштине борачке организације, првом предсједнику Предсједништва, првим предсједницима Одбора ратних војних инвалида и Одбора породица погинулих бораца као и првом предсједнику Скупштине општине Градишка.
Повеље за посебан допринос раду и афирмацији Борачке организације општине Градишка додијељене су Општини Градишка, Архијерејском намјесништву Градишка и ЈУ „ Радио Градишка“.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић, обратио се присутнима у име добитника Повеље – Општине Градишка и у име свих награђених и изразио захвалност Борачкој организацији општине Градишка на препознавању појединаца и установа који су заслужни за оснивање и функционисање ове организације, те пружање подршке борачкој популацији.

Он је рекао да је његовање традиције и обиљежавање значајних датума обавеза цијелог друштва како бисмо исказали захвалност свим борцима на избореној слободи и са дубоким поштовањем присјетили се свих погинулих бораца који су своје животе уградили у темеље Републике Српске, коју, како каже, сви заједно морамо да чувамо зарад опстанка на овим просторима.
Начелник општине је истакао да је повеља, која је додијељена нашој локалној заједници, потврда да је Општина препознала и помогла рјешавању проблема борачке популације, те најавио да ће тако бити и у овој години у којој је издвојила 12 одсто више средстава него 2016. године.
Први човјек општине пожелио је свим борцима срећан празник, а Борачкој организацији општине Градишка успјешан рад у наредном периоду.
Предсједник Борачке организације општине Градишка Зоран Лазић, подсјетио је на велику улогу Борачке организације у пружању помоћи борачким категоријама у рату и послије рата, посебно при доношењу законских права бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца.
Према његовим ријечима приоритет Борачке организације у наредном периоду биће афирмација рада јесних борачких организација, те помоћ борцима у стању социјалне потребе кроз програме ове организације и Фондације „Солидарност“.

ОБИЉЕЖЕН ДАН БОРАЦА РС И 25 ГОДИНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДИШКА

14feb2017_naslovna
Борачка организација општине Градишка обиљежила је јуче Дан бораца Републике Српске, Дан Борачке организације Републике Српске и 25 година од када је основана.
Служењем парастоса погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата у цркви Покрова пресвете Богородице започело је обиљежавање дана посвећеног борцима, након кога су положени вијенци на Централно спомен-обиљежје, те уприличена Свечана академија у Културном центру Градишка.
14feb2017_db_2
14feb2017_db_3
На свечаној академији, која је првенствено била посвећена обиљежавању јубилеја Борачке организације Градишка, додијељене су плакете и повеље заслужним појединцима и установама.
Плакете се уручене првом предсједнику Скупштине борачке организације, првом предсједнику Предсједништва, првим предсједницима Одбора ратних војних инвалида и Одбора породица погинулих бораца као и првом предсједнику Скупштине општине Градишка.
Повеље за посебан допринос раду и афирмацији Борачке организације општине Градишка додијељене су Општини Градишка, Архијерејском намјесништву Градишка и ЈУ „ Радио Градишка“.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић, обратио се присутнима у име добитника Повеље – Општине Градишка и у име свих награђених и изразио захвалност Борачкој организацији општине Градишка на препознавању појединаца и установа који су заслужни за оснивање и функционисање ове организације, те пружање подршке борачкој популацији.
14feb2017_db_4
Он је рекао да је његовање традиције и обиљежавање значајних датума обавеза цијелог друштва како бисмо исказали захвалност свим борцима на избореној слободи и са дубоким поштовањем присјетили се свих погинулих бораца који су своје животе уградили у темеље Републике Српске, коју, како каже, сви заједно морамо да чувамо зарад опстанка на овим просторима.
Начелник општине је истакао да је повеља, која је додијељена нашој локалној заједници, потврда да је Општина препознала и помогла рјешавању проблема борачке популације, те најавио да ће тако бити и у овој години у којој је издвојила 12 одсто више средстава него 2016. године.
Први човјек општине пожелио је свим борцима срећан празник, а Борачкој организацији општине Градишка успјешан рад у наредном периоду.
Предсједник Борачке организације општине Градишка Зоран Лазић, подсјетио је на велику улогу Борачке организације у пружању помоћи борачким категоријама у рату и послије рата, посебно при доношењу законских права бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца.
Према његовим ријечима приоритет Борачке организације у наредном периоду биће афирмација рада јесних борачких организација, те помоћ борцима у стању социјалне потребе кроз програме ове организације и Фондације „Солидарност“.
14feb2017_db_5
14feb2017_db_6
14feb2017_db_7

БРИТАНСКИ АМБАСАДОР У БиХ РАЗГОВАРАО СА НАЧЕЛНИКОМ ОПШТИНЕ

14feb2017_ba_noseca
Британски амбасадор у БиХ, Едвард Фергусон
и начелник општине Градишка, Зоран Аџић, разговарали су данас у Општини Градишка о реализацији пројекта привлачења инвестиција и побољшању пословног окружења на локалном нивоу –LIFE, којег Општина Градишка спроводи у сарадњи са Међународном финансијском корпорацијом, чланицом Групације Свјетске банке уз финансијску подршку Британске амбасаде у БиХ.
Начелник општине, Зоран Аџић, рекао је да ће кроз Пројекат LIFE локална управа бити реформисана, да ће административне процедуре бити упроштене и приближене захтјевима грађана и привредних субјеката на простору општине Градишка.

Циљ је да се направи уштеда у регистрацији од 10 до 20 одсто и да се временски скрати процедура за 30 одсто што ће значајно убрзати и олакшати комуникацију грађана са локалном управом’’, рекао је начелник општине и додао да је смисао пројекта да локална управа буде на услузи грађанима и привредницима и да добију модернију и оперативнију административну управу.
Након пројекта који ће трајати годину дана, Градишка ће бити другачије организована административна управа са електронским регистром административних процедура који ће бити инсталисан на интернет страници Општине и гдје ће бити презентоване све процедуре и обрасци за грађане и привреднике како да реализују своје потребе, рекао је начелник Аџић.
Начелник општине је навео да ће Градишка на тај начин појачати инвестициону конкурентост, да ће бити представљена преко семинара Свјетске банке, а с друге стране биће подигнута конкурентност градишке привреде, садашњих и нових партнера и домаћих предузетника.
Британски амабасадор, Едвард Фергусон, истакао је да је циљ пројекта да задржи и привуче и локалне и стране инвеститоре који ће допринијети развоју општине.
Амбасадор Фергусон је рекао да је овај пројекат наставак пројекта који већ реализују у Сарајеву и Бањалуци и истакао да у Градишци очекују добре резултате.

Успјех овог пројекта зависи од сарадње и партнерства британске стране као финансијера, IFC-а и Групације Свјетске банке који посједују техничке способности и финансијска знања и с друге стране начелника и локалне администрације’’, навео је Фергусон и додао да желе чути и локалне привреднике који требају рећи шта им је потребно.
14feb2017_ba_1

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА „ПРОЦЈЕНА УЧИНКА НА ПОЉУ ДОБРЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА“

9feb2017_MEG
У оквиру имплементације Пројекта општинског еколошког и економског управљања“ –MEG данас је у сали за сједнице Скупштине општине Градишка одржана презентација„Процјена учинка на пољу добре управе Општине Градишка. MEG пројекат финансира Влада Швицарске, а за имплементацију је одабран Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у Босни и Херцеговини.
Презентацији, која је одржана од стране представника Развојног програма Уједињених нација – UNDP, присуствовали су начелник општине Зоран Аџић и предсједник Скупштине општине Миленко Павловић са сарадницима, као и шефови Клубова одборника Скупштине општине Градишка.
Процјени учинка приступило се с циљем утврђивања стања у изабраним јединицама локалне самоуправе на пољу добре управе, односно идентификовања добро развијених области у којима се могу документовати добре праксе и слабо развијених области у којима ће се кроз Пројекат MEG осигурати техничка помоћ и унапређења.

Кључне области процјене су:
лидерство, представничка улога, одлучивање и надзорна улога Скупштине општине;
транспарентност и одговорност локалних власти;
учешће јавности у процесу доношења одлука;
ефикасност и ефективност јединице локалне самоуправе.

Током прве фазе MEG пројекта, вриједне 21 милион КМ, изабраним општинама и градовима биће пружена подршка у унапређењу квалитета и доступности јавних услуга и комуналне инфраструктуре, а посебна пажња биће посвећена социјално најугроженијим категоријама становништва.
MEG пројекат реализује се као дванаестогодишња иницијатива, која ће бити имплементирана у три фазе, а прва фаза обухвата период 2016 – 2020. године.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић и представници седамнаест изабраних општина и градова из БиХ потписали су 31. јануара у Сарајеву Писмо намјере о учешћу у реализацији Пројекта општинског еколошког и економског управљања“ –MEG.

МИНИСТАР ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА РС ПОСЈЕТИО ГРАДИШКУ

1feb2017_mpd_noseca
Министар индустрије, енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић посјетио је данас Општину Градишка гдје је разговарао са начелником општине Зораном Аџићем и његовим сарадницима, а након састанка реализована је и посјета Фабрици тапацираног намјештаја „Прима ИСГ“ Градишка. Састанку су присуствовали и предсједници Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић и Синдиката шумарства и прераде дрвета Владо Павловић.
1feb2017_mpd_2
Овом приликом, министар Ђокић је истакао да ће Влада Републике Српске пружити помоћ у развоју привредних зона на подручју општине Градишка и директно помагати привреднике, посебно у области дрвопрерађивачке индустрије. Он је рекао да ће Влада у току ове године реализовати Стратегију запошљавања кроз поврат доприноса за запослене раднике, те да ће кроз овај пројекат, који се спроводи у сарадњи са Свјетском банком, бити пласирано од 20 до 25 милиона конвертибилних марака. Министар Ђокић је казао да је препознао намјеру начелника Аџића да у наредном периоду у сарадњи са Владом Републике Српске интензивно ради на развоју привреде општине Градишка.
1feb2017_mpd_3
Након разговора са менаџментом и обиласком Фабрике тапацираног намјештаја „Прима ИСГ“ Градишка, министар Ђокић је истакао да је ово предузеће, једно од извозно орјентисаних предузећа, која могу очекивати подршку у области запошљавања, али и директну подршку уколико се реализује план продаје акција у појединим државним предузећима. Ђокић је додао да Градишка има преко 20 активних предузећа у области дрвопрераде која запошљавају око 900 радника, а најбољи вид подршке дрвопрерађивачима је квалитетно снабдијевање дрвним сортиментима од предузећа Шуме Републике Српске. Министар Ђокић је закључио да данашња радна посјета са предсједницом Савеза синдиката Републике Српске Ранком Мишић, показује да је Влада Српске опредјељена да брани и штити раднике и бори се за побољшање услова рада и повећање плата радника.
1feb2017_mpd_4
Начелник општине Градишка Зоран Аџић, истакао је да је на састанку са министром индустрије, енергетике и рударства Републике Српске Петром Ђокићем разговарано о погодностима и предностима општине Градишка по питању њеног привредног развоја. Он је рекао да је било ријечи о привођењу крају инфраструктурне изградње Агро-индустријске зоне Нова Топола као најбитније пословне могућности привредног развоја општине, као и о почетку изградње нове привредне зоне „Лиман“ која се налази у близини будућег моста на ријеци Сави и Царинског терминала, и која би, како каже, требала бити од интереса не само за Градишку већ и Републику Српску. На састанку је, по Аџићевим ријечима, разговарано и о ревитализацији, односно активирању привредних субјеката чије је пословање запало у кризу или су престали са радом. У том дијелу Аџић је посебно навео Месну индустрију „Левита“ која би, како каже, требала бити лидер у прерађивачкој индустрији у читавом региону, нагласивши да је Влада Републике Српске изразила спремност да подржи овај пројекат с циљем стварања нових радних мјеста и запошљавањa. Први човјек општине, рекао је да је предузеће „Прима ИСГ“ од самог оснивања показало озбиљне пословне и развојне намјере, те да у прилог овој констатацији иде и чињеница да је у њему тренутно запослено 280 радника. Он је додао да општина Градишка, осим овог предузећа, има десетак дрвопрерађивачких предузећа која готово сву производњу пласирају на инострано тржиште, нагласивши да ће овај сектор, уз подршку Владе, сигурно имати подршку локалне управе.
1feb2017_mpd_5
Предсједник Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић, истакла је да је посјета предузећу „Прима ИСГ“ реализована на захтјев менаџмента и синдиката овог предузећа. Мишићева је рекла да је посјета организована из разлога што је предузеће „Прима ИСГ“ у овој години планирало повећање плата радника за 10 одсто и запошљавање још око стотину радника и додала да је ово предузеће примјер како треба да сарађују синдикат и пословодство фирме.
Директор предузећа „Прима ИСГ“ Горан Марчета, рекао је да ово предузеће годишње произведе тапацираног намјештаја у вриједности 11 милиона евра, те да се исти пласира на тржишта Хрватске, Словеније, Аустрије, Њемачке, Швајцарске, Чешке, Словачке и Велике Британије.
Марчета је истакао да „Прима ИСГ“, која у Градишци послује 13 година, сваке године биљежи раст производње и запошљава нове раднике, те да у овој години планирају повећање производње за 40 одсто и запошљавање око 100 нових радника. Он је додао да је за реализацију тог плана потребно обезбиједити довољно квалитетних сировина.
1feb2017_mpd_6
1feb2017_mpd_7

ОПШТИНА ГРАДИШКА ЗВАНИЧНО ПРИСТУПИЛА РЕАЛИЗАЦИЈИ MEG ПРОЈЕКТА

31jan2017_MEG_noseca
Начелник општине Градишка Зоран Аџић и представници седамнаест изабраних општина и градова из БиХ потписали су данас у Сарајеву Писмо намјере о учешћу у реализацији Пројекта општинског еколошког и економског управљања“ –MEG.
Потписивањем Писма намјере Општина Градишка званично је потврдила интерес и спремност да буде партнер и активно учествује у реализацији прве фазе MEG пројекта, кога имплементира Развојни програм Уједињених нација UNDP у партнерству са јединицама локалне самоуправе, те релевантним државним и ентитетским институцијама, а финансира Влада Швицарске.
Први човјек општине, истакао је да ће током прве фазе MEG пројекта, вриједне 21 милион КМ, изабраним општинама и градовима бити пружена подршка у унапређењу квлитета и доступности јавних услуга и комуналне инфраструктуре, те да ће посебна пажња бити посвећена социјално најугроженијим категоријама становништва.
Начелник општине, информисао је да се MEG пројекат реализује као дванаестогодишња иницијатива, која ће бити имплементирана у три фазе, а прва фаза обухвата период 2016 – 2020. године.
Потписивање Писма намјере извршено је на конференцији одржаној данас у Сарајеву, а исту су организовале Амбасада Швицарске и Развојни програм Уједињених нација UNDP.
31jan2017_MEG_2
На конференцији су представљена и два пројекта која значајно доприносе развоју локалне самоуправе у БиХ, Пројекат интегрисаног локалног развоја /ILDP/ и Пројекат општинског еколошког и економског управљања /MEG/.
Циљ пројекта је подржати локалну самоуправу у БиХ и унаприједити одрживо и транспарентно пружање локалних услуга у три компоненте. Прва компонента обухвата демократске јавне политике и добре процесе управљања у јединицама локалне самоуправе, друга се односи на пружање квалитетних јавних услуга у сектору привреде и природне средине, док би имплементација треће компоненте, која се односи на ширење могућности економског развоја, требала допринијети стварању повољног пословног окружења и потицању привредног раста у пројектом обухваћеним локалним заједницама.
31jan2017_MEG_3

ОДРЖАНА СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА

27jan2017_svsak_naslovna
Поводом обиљежавања празника посвећеног првом српском архиепископу, просветитељу и светитељу Светом Сави, 27. јануара у градишком Културном центру одржана је Свечана академија под називом „Свети Сава-принц и просветитељ“.
Предсједник Скупштине општине Градишка Миленко Павловић, истакао је да је Светосавска академија увијек прилика да се подсјетимо на неисцрпно стваралаштво Светог Саве, који представља вјечито надахнуће српском народу.
Овом приликом, предсједник Скупштине општине, честитао је школску славу свим ученицима и просвјетним радницима и пожелио им много успјеха, нагласивши да Општина Градишка, већ традиционално подржава одржавање Светосавске академије и да ће тако бити и убудуће.
27jan2017_svsak_2
Професор Радана Вила Станишљевић, аутор Светосавске академије, навела је да је програм садржавао двије цјелине – бесједу посвећену Сави просвјетитељу, у којој су учествовали ученици основних и средњих школа и дјеца из вртића „Лепа Радић”, те умјетнички програм у коме су учествовали глумци „Град позоришта” Градишка, Градски дјевојачки хор „Лира”, плесни клуб „Ритам” из Српца и бројни солисти.
27jan2017_svsak_3
Она је нагласила да ученици о Светом Сави првенствено истичу да је био просвјетитељ и да је градио школе, али да тек кроз своје одрастање спознају универзалну личност највећег српског просвјетитеља.
Према њеним ријечима, Свети Сава је ренесансни лик, зато што је у једном човјеку истовремено толико државности, дипломатије, трагања за истином и службе православљу.

Таква личност није се појавила послије њега и ми се заправо повремено сјетимо Саве монаха и повремено идемо његовом стазом. Штета што не идемо његовим путем, јер би тада наши животи и судбине били сасвим другачији. Он је све створио, утемељио, одржавио, оспособио и усправио српски народ”, нагласила је професор Радана Вила Станишљевић.
Директор Културног центра Градишка Жељко Благојевић, рекао је да се сваке године на академији у Културном центру кроз достигнућа из области културе и просвјетитељства представља мисија Светог Саве.
Светосавској академији присуствовали су представници образовне и духовне сфере нашег живота, укључујући и представнике републичке и локалне власти.
Покровитељ Светосавске академије био је Начелник општине а организатор Културни центар Градишка.
27jan2017_svsak_4
27jan2017_svsak_5
27jan2017_svsak_6
27jan2017_svsak_7
27jan2017_svsak_8
27jan2017_svsak_9
27jan2017_svsak_10
27jan2017_svsak_11