Author - admin

Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину

 1. Предмет

Предмет овог јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17). Општи циљ Програма је повећање конкурентности малих и средњих предузећа на подручју општине Градишка у функцији повећања извоза.

 

 1. Услови

Право пријаве на овај јавни позив имају привредна друштва и самостални предузетници (у даљем тексту: корисници) који испуњавају сљедеће опште услове:

 1. имају сједиште на подручју општине Градишка,
 2. регистровани су код надлежног органа најкасније до 31.12.2016. године,
 3. имају статус малих и средњих предузећа,
 4. немају доспјелих а неизмирених пореских обавеза закључно са 31.12.2017. године,
 5. нису у текућој години остварили бесповратна средства из других извора по истом основу.

На овај јавни позив не могу да се пријаве корисници који су у поступку привремене или трајне одјаве, стечаја, принудног поравнања или ликвидације.

 

 1. Финансијска средства

Средства из овог јавног позива се додјељују као подстицаји за сљедеће активности:

 • Набавка опреме или софтвера (Образац 1), у укупном износу до 90.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од 20% вриједности предмета подстицаја и максимално 10.000,00 КМ по кориснику.
 • Пословно повезивање, организација студијских посјета и учешће на сајмовима у иностранству (Образац 2), у укупном износу до 30.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од 50% вриједности предмета подстицаја и максимално 5.000,00 КМ по кориснику.
 • Пословно савјетовање (Образац 3.1) и увођење стандарда (Образац 3.2), у укупном износу до 30.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од 50% вриједности предмета подстицаја и максимално 5.000,00 КМ по кориснику.

 

 1. Поступак додјеле и исплате средстава

             Поступак додјеле и исплате средстава спроводи Комисија за додјелу и исплату средстава из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину (у даљем тексту: Комисија), коју именује Начелник општине.

На основу утврђене бодовне листе корисника од стране Комисије, Начелник општине доноси одлуку о исплати средстава за сваког корисника појединачно.

Комисијa ће писмено обавијестити сваког корисника који није остварио право на додјелу и исплату средстава.

 

 1. Обрасци пријаве и пратећа документација

             Пријава се подноси на прописаним обрасцима, који се налазе у Прилогу 1 овог јавног позива, који чини његов саставни дио. Обрасци пријаве садрже списак пратеће документације, у зависности од врсте подстицаја за који се подноси. Обрасци ће бити доступни у шалтер сали (шалтер број 7) и на интернет страници Општине Градишка.

 

 1. Начин и рок за подношење пријава

             Корисници подносе пријаву са пратећом документацијом у затвореној коверти лично у канцеларији 7 Општине Градишка или поштом на адресу:

Општина Градишка
Видовданска 1а
78400 Градишка.

            На коверти је потребно навести пословно име и адресу подносиоца пријаве и нагласити „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ОПШТИНИ ГРАДИШКА ЗА 2018. ГОДИНУ“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Корисник може поднијети пријаву само за једну врсту подстицаја.

Комисија задржава право затражити додатну документацију и образложење.

Датум отварања: 06.06.2018. године.

Датум затварања: 06.07.2018. године.

 

 1. Остале напомене

             Све додатне информације заинтересовани могу добити у просторијама Општине Градишка (канцеларија 41) или на телефон 051/810-341.

 

 1. Документи за преузимање

Јавни позив

Образац 1. НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА

Образац 2. УЧЕШЋЕ У ПОСЛОВНОМ ПОВЕЗИВАЊУ, СТУДИЈСКОЈ ПОСЈЕТИ ИЛИ САЈМУ У ИНОСТРАНСТВУ

Образац 3.1 ПОСЛОВНО САВЈЕТОВАЊЕ

Образац 3.2 СЕРТИФИКАЦИЈА ИЛИ РЕСЕРТИФИКАЦИЈА

Образац 4. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НАЈВАЖНИЈИХ КЛИЈЕНАТА И СПРОВЕДЕНИХ УСЛУГА ЗА ОДАБРАНОГ КОНСУЛТАНТА

OБАВЈЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Градишка

ОБАВЈЕШТАВА

грађане и пчеларе да ће дана 08. јуна (петак) у вечерњем термину од 19.00 до 23.00 часа и 09.06. (субота) 2018. године у јутарњем термину од 05.00 до 07.00 часова, предузеће за санитарно-еколошку заштиту „ЕКО БЕЛ“ д.о.о. Лакташи извршити акцију сузбијања одраслих форми комараца са земље на подручју општине Градишка.

Упозоравају се пчелари да у наведене дане у утврђеним терминима предузму све потребне мјере за заштиту пчела, а оне се састоје у наткривању пчелињих друштава картоном или другим приручним средствима.

У случају лоших временских услова радови ће се одложити, а грађани ће путем средстава информисања бити на вријеме обавијештени о накнадном термину акције.

ИЗВРШЕНА ПРИМОПРЕДАЈА ЦНЦ ТРЕНАЖЕРА

У оквиру пројекта „Партнерство за одрживи трансфер знања локалног економског развоја“ данас је у сали за сједнице начелника општине Градишка извршена примопредаја пет ЦНЦ тренажера за Техничку школу Градишка и три тренажера и софтвера за Стручну и техничку школу Дервента.

Начелник општине Градишка Зоран Аџић је изјавио да вриједност пројекта износи 207.000 КМ.

„Ђаци који се школују за ЦНЦ техничаре имаће, осим теоретског образовања, могућност практичне обуке на најновијим ЦНЦ тренажерима и излазиће као готови ЦНЦ техничари, а они који ће наставити школовање на Машинском факултету имаће одлично предзнање.
С друге стране стране, у оквиру овог пројекта вршиће се обука професора у Техничкој школи и Машинском факултету, а обављаће се и додатни курсеви заваривања“, рекао је начелник Аџић.

Директорица Стручне и техничке школе Дервента Бранка Јовић рекла је ће ова донација унаприједити практичну наставу из области машинства и обраде метала, односно у занимању техничар ЦНЦ технологија.

„У задње вријеме општина Дервента доживјела је експанзију развоја металне индустрије и овим путем се захваљујем свима онима који су допринијели да овај пројекат заживи и да наша школа учествује. Ми ћемо имати велику корист од овог пројекта, јер ћемо на тај начин ученицима омогућити да практичну и теоретску наставу добију на савремен начин кроз модерну технологију и да као завршени стручњаци из наше школе изађу са правим знањем које ће користити у нашој општини а и шире“, поручује Јовићева.

Техничка школа Градишка би требало да, у склопу овог пројекта, добије по једну ЦНЦ машину од градишких фирми „Тикт мануфактуре“ и ПМП „Јелшинграда“, рекао је Владо Томић директор школе.

„Уз формални систем образовања, Техничка школа је поднијела захтјев за одређену врсту оспособљавања, као што су ЦНЦ програмер, ЦНЦ оператер, али и оспособљавање за различите поступке заваривања. Нова опрема ће сигурно омогућити да људи који су завршили неке друге школе, а који се нису успјели запослити у струци, кроз ово оспособљавање стекну квалитетна знања на основу којих ће моћи да дођу до запослења“, нагласио је Томић.

У овом пројекту, осим Општине Градишка која је водећи апликант, учествује шест партнера а пројекат се реализује у оквиру програма „ПРОЛОКАЛ“, њемачког удружења за међународну сарадњу GIZ.

OБАВЈЕШТЕЊЕ О ОБИЛАСКУ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОД СТРАНЕ ОДБОРНИКА

У складу са Планом комуникације одборника Скупштине општине Градишка са грађанима у 2018. години („Службени гласник општине Градишка“ број 11/17) одборници Скупштине општине Градишка, према утврђеном распореду, одржаће састанке у мјесним заједницама према доље наведеној динамици

Понедјељак, 04.06. 2018. год.

 1. Романовци – 20 часова- Друштвени дом
 2. Совјак- 20 часова- Друштвени дом
 3. Турјак – 20 часова- Мјесни уред

Уторак, 05.06. 2018.год.

 1. Церовљани – 20 часова- Друштвени дом
 2. Чатрња – 20 часова- Стадион Ф.К „Бисери“
 3. Трошељи – 20 часова- Друштвени дом

Сриједа, 06.06. 2018. год.

 1. Сењак – 20 часова- зграда Општинске управе Градишка- мала сала бр.47
 2. Јабланица – 20 часова- Основна школа
 3. Стара Топола – 20 часова- Мјесни уред у Новој Тополи

Четвртак, 07.06. 2018.год.

 1. Центар – 20 часова- зграда Општинске управе Градишка- мала сала бр. 47
 2. Сеферовци – 20 часова- Друштвени дом
 3. Цимироти- 20 часова- Друштвени дом

Петак, 08.06.2018.год.

 1. Мачковац- 20 часова- Друштвени дом
 2. Миљевићи – 20 часова- Основна школа

Обиљежавање 26. годишњице од оснивања Лаке пјешадијске бригаде Градишка и 19. Пјешадијске бригаде Србобранске

Освештење спомен плоча Централног спомен-обиљежја борцима Одбрамбено-отаџбинског рата 10. јуни 2018. године

Програм обиљежавања

 • 30 часова – Света литургија и помен борцима

Храм Покрова Пресвете Богородице

 • 11.00 часова – Парастос и освештење спомен плоча

Централно спомен-обиљежје, спомен-парк Градишка

 • 30 часова – Полагање вијенаца

Централно спомен-обиљежје, спомен-парк Градишка

 

ОЗВАНИЧЕН ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ПОСТРОЈЕЊА ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА У АГРОИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ

Начелник општине Градишка Зоран Аџић и директор мисије USAID-а у БиХ Питер Дафи озваничили су данас почетак изградње постројења пречистача отпадних вода у Агроиндустријској зони у Новој Тополи, а вриједност инвестиције је 560.000 КМ.

Начелник Аџић је рекао да је средства донирао USAID, а пројекат спроводи невладина организација ЦРС.

„Омогућићемо да имамо уредну канализацију на простору привредне зоне у Новој Тополи, да се та канализација приведе пречистачу и да пречишћена вода излази у Осорину. Ово је велики дан за општину и подстицај за ширење привредне активности“, рекао је Аџић.

Он је навео да је локална управа, осим средстава за пречистач отпадних вода, успјела обезбиједити још новца за изградњу Агроиндустријске зоне у Новој Тополи.

„Успјели смо да обезбиједимо путем UNDP-а донацију од 800.000 КМ за одводњу оборинске површинске канализације. Завршавамо тендер за реализацију шест милиона КМ у доградњу водовода, канализације и путне инфраструктуре на простору Агрозоне у Новој Тополи. Желимо да привучемо домаће и стране инвеститоре“, истакао је Аџић.

Начелник је као примјер навео домаћег привредника који гради тржни центар површине око 8.000 метара квадратних у којем ће бити запослено 80 радника, док италијанска компанија „Калцедониа” гради објекат од 11.000 метара квадратних у којем ће бити запослено 500 радника.

Директор мисије USAID-а у БиХ Питер Дафи каже да USAID пројекте реализује широм БиХ ради побољшања економског развоја и квалитета живота грађана, обнове инфрастуктуре и подршке процесу BFC стандардизације јединица локалне самоуправе.

„Изградња инфраструктуре неопходна је за привлачење инвеститора, што је од посебног значаја за Градишку која је на вратима ЕУ. Постројење за пречишћавање отпадних вода значајно је за привредне субјекте који дјелују у Агрозони, а и за становништво Нове Тополе које ће имати чистију околину”, рекао је директор USAID-a у БиХ Питер Дафи.

ГРАДИШКА УЧЕСТВОВАЛА У ПАНЕЛ ДИСКУСИЈИ НА „КОНФЕРЕНЦИЈИ О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ“

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС у сарадњи са Њемачком организацијом за међународну сарадњу GIZ и Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС организовали су 29. и 30 маја „Конференцију о енергетској ефикасности“ у Теслићу.

Конференција је организована са циљем да се размјене искуства и отвори дискусија о расположивим моделима финасирања пројеката за унапређење енергетске ефикасности у локалним заједницама, као и да се размотре правне, финансијске и друге препреке за остваривање напретка у овој области. Кроз дискусију се разматрала досадашња примјена прописа у области енергетске ефикасности у зградарству, планиране активности на унапређењу капацитета домаћих компанија, као и очекиване измјене у методологији израде пројектне документације и енергетских прегледа.

Општина Градишка је дала свој допринос у остваривању ових циљева тако што је са својим представником Санелом Бабић, координатором за управљање енергијом и заштиту животне средине општине учествовала у панел дискусији на тему: „Унапређење енергетске ерфикасности у локалним заједницама’’ као примјер добре праксе у управљању енергијом на локалном нивоу.

Општина Градишка има успостављењу организацијску структуру управе, има Тим за енергетску ефикасност, врши праћење и анализу потрошње енергије на подручју општине, усваја оперативне планове за побољшање енергетске ефикасности, води базу података о потрошњи енергије и јавним објектима, врши годишња извјештавања, а у складу са прописима за грађење обезбјеђује вршење енергетских прегледа и прибављање енергетских цертификата објеката са подручја општине.