Author - admin

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Прољећна акција уређења града

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

У циљу подржавања „ПРОЉЕЋНЕ АКЦИЈЕ УРЕЂЕЊА ГРАДА“, која се одржава од 11. до 24. априла, сваке године тако и ове, Одјељење за просторно уређење и грађење и Одјељење за комуналне и стамбене послове организује више акција на уређењу града, односно заштити и унапређењу животне средине у априлу и мају мјесецу (обиљежавање 1. маја – празника рада).

У акцију су укључени: КП „Градска чистоћа“, основне и средње школе (градске и подручне), Привредно друштво „Green Tank д.о.о. Градишка, Јавна установа за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“, Риболовно друштво „Амур“, волонтери, студенти, еколошке секције, као и сви други који се баве питањем животне средине.

Активности укључују: сакупљање и одвожњу ситног и крупног отпада, кабастог отпада, електронског и електричног отпада, појачано прање улица, обиљежавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, крпање ударних рупа, уређење зелених површина и друго.

Отварање акције предвиђено је за 11. април 2018. године у 10.00 часова у Видовданској улици, плато између ЈУ „Апотека“ Градишка и Робне куће.

Заинтересовани се могу укључити у акцију.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

П О З И В

за јавну расправу

Обавјештава се јавност да ће се усмена јавна расправа о Нацрту  Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту  одржати 10.04.2018. године са почетком у 13,00 часова у просторијама Општине Градишка (сала за сједнице Скупштине општине Градишка). Предмет измјена и допуна Одлуке су постављање привремених објеката на подручју општине Градишка типа киосци, баште и штандови. Текст Одлуке, као и графички прилози уз исту се могу преузети на интернет страници Општине Градишка www.opstina-gradiska.com  у дијелу ОБАВЈЕШТЕЊА или у просторијама Општине Градишка (шалтер сала).

 Позивају се сва заинтересована лица да присуствују јавној расправи.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ДИЗЕЛ – ГОРИВА ЗА ПРОЉЕЋНЕ И ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ У 2018. ГОДИНИ

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНИМ  ПРОИЗВОЂАЧИМА  О  НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА  ПРАВА  НА  РЕГРЕСИРАЊЕ  ДИЗЕЛ – ГОРИВА ЗА  ПРОЉЕЋНЕ И ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ  У 2018. ГОДИНИ

Под­сти­цај­на сред­ства за регресирање дизел-горива или еуродизел – горива утвр­ђу­ју се у изно­су од 0,60 КМ/l и одо­бра­ва­ју се за повр­ши­не које су реги­стро­ва­не као обра­ди­ве у РПГ, за извршене прољећне и јесење радове у 2018. години.

Корисници регресирано дизел гориво купују по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литри.

Право на подстицајна средства за регресирање дизел-горива остварују регистрована пољопривредна газдинства, која по хектару регистроване површине у периоду од 30. марта до 30. новембра текуће године, изврше куповину дизел-горива  у количини од 100 литара  по хектару – за  њива/ораница, башта/врт, воћњак и виноград и до 30 литара за ливаде уписане као начин коришћења у РПГ-у, са минималном површином од једног хектара.

Корисници који су преузели регресирано минерално ђубриво у 2012. години и према евиденцији ЈП „Робне резерве Републике Српске“ а. д. Бања Лука извршили уплату прије отписа обавеза, имају право на додатне количине регресираног дизел-горива, у висини регреса који одговара половини износа уплате.

Током назначеног периода извршиће се два обрачуна припадајућих количина дизел горива:

1)  први обрачун се врши прије почетка продаје регресираног дизел-горива.

2) други корективни обрачун врши се само за газдинства која су извршила обавезу ажурирања података у РПГ-у, након почетка продаје регресираног дизел-горива закључно са 15.05.2018.године.

Куповина дизел-горива може се извршити код следећих овлаштених дистрибутера:

 1. „НЕСТРО ПЕТРОЛ” – у Градишци и Новој Тополи,
 2. „КРАЈИНА ПЕТРОЛ” – у Градишци на транзиту и Горњим Подградцима,
 3. „МАЏАР” – Ламинци Брезици,
 4. „НЕШКОВИЋ” –  у Градишци, Брестовчини и Новој Тополи,
 5. „БРЧКО ГАС” – у Градишци на транзиту,
 6. „СУПЕР ПЕТРОЛ” – у Градишци и
 7. „ВЕСТ ПЕТРОЛ “ – у Градишци.

Захтјев за остваривање права на регрес за дизел-гориво пољопривредни произвођачи преузимају у зависности од мјеста становања на следећим локацијама:

МЈЕСНИ УРЕД  У НОВОЈ ТОПОЛИ :

БЕРЕК, ВАКУФ, ВИЛУСИ, ГОРЊА ЈУРКОВИЦА, ГОРЊИ КАРАЈЗОВЦИ, ДОЊА ЈУРКОВИЦА, ДОЊИ КАРАЈЗОВЦИ, ЕЛЕЗАГИЋИ, ЈАЗОВАЦ, КОЧИЋЕВО, КРАЈИШНИК, МАШИЋИ, МИЉЕВИЋИ, НОВА ТОПОЛА, ПЕТРОВО СЕЛО, РОВИНЕ, РОГОЉИ, РОМАНОВЦИ, СЕФЕРОВЦИ, СРЕДЊА  ЈУРКОВИЦА, ТРОШЕЉИ, ЦЕРОВЉАНИ И ШАШКИНОВЦИ.

ОПШТИНСКА УПРАВА ГРАДИШКА, ШАЛТЕР  Бр. 8:

БИСТРИЦА, БОК ЈАНКОВАЦ, БРЕСТОВЧИНА, БУКОВАЦ, ВРБАШКА, ГАШНИЦА, ГОРЊА  ДОЛИНА, ГРАДИШКА ГРАД, ГРБАВЦИ, ГРЕДА, ДОЊА ДОЛИНА, ДРАГЕЉИ, ДУБРАВЕ, ЖЕРАВИЦА, КИЈЕВЦИ, КОЗАРА, КОЗИНЦИ, КРУШКИК, ЛАМИНЦИ БРЕЗИЦИ, ЛАМИНЦИ ДУБРАВЕ, ЛАМИНЦИ ЈАРУЖАНИ, ЛАМИНЦИ СРЕЂАНИ, ЛИПОВАЧА, ЛИСКОВАЦ, ЛУЖАНИ, МАЧКОВАЦ, МИЧИЈЕ, НОВО СЕЛО, ОРАХОВА, ОРУБИЦА, САМАРЏИЈЕ, ТРНОВАЦ, ТУРЈАК, ЧАТРЊА, ЧИКУЛЕ, ЦИМИРОТИ, ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, ДОЊИ ПОДГРАДЦИ, ЈАБЛАНИЦА, МИЛОШЕВО БРДО, СОВЈАК  И ТРЕБОВЉАНИ.

Приликом куповине захтјев се подноси овлаштеном дистрибутеру, уз приложену (неовјерену) копију личне карте или копије ЈИБ-а (правна лица). Укупно одобрене количине могу се реализовати у неколико одвојених куповина, али само  на истој бензинској станици, односно тамо гдје је поднешен захтјев приликом прве куповине.

РЕГРЕСИРАНО ДИЗЕЛ ГОРИВО ЋЕ СЕ МОЋИ  КУПОВАТИ  БЕЗ ПРЕКИДА ДО 30.новембра.2018.године.

Све додатне информације могу се добити  у шалтер сали Општинске управе општине Градишка  на  шалтеру број 8  или  путем  телефона  051/810-408  и  051/810-344.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА И ОСТАЛИМ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА УСЛИЈЕД ИЗЛИЈЕВАЊА РИЈЕКА

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОБАВЈЕШТЕЊE
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА И ОСТАЛИМ
ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА
ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА УСЛИЈЕД ИЗЛИЈЕВАЊА РИЈЕКА

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи и остали грађани општине Градишка који су имали штете у протеклом периоду услијед излијевања ријека на пољопривредном земљишту, озимим усјевима, трајним засадима, пољопривредним и стамбеним објектима и другом, да, уколико већ нису, могу поднијети захтјев за процјену штете уз приложену документацију:

 1. Копија личне карте или

 2. Копија ЈИБ-а за правна лица

Подношење захтјева се врши у шалтер сали Општинске управе Градишка, на шалтеру број 8, сваким радним даном до 13.04.2018. године.
Све додатне информације мо
гу се добити у шалтер сали Општинске управе Градишка на шалтеру број 8 или путем телефона 051/810-408 и 051/810-344.

ЈАВНИ ПОЗИВ ВЕЗАНО ЗА КУЋНЕ БРОЈЕВЕ И ПРИЈАВУ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА

На подручју општине Градишка уведен је адресни регистар 2011. године, те је на подручју града, у приградским насељима и у насељеним мјестима Нова Топола, Горњи Подградци и Орахова уведен улични систем.

Одјељење за комуналне и стамбене послове свим носиоцима домаћинства издало је рјешење о одређивању кућног броја.

Провјером у бирачким списковима утврђено је да грађани, у великом броју случајева, нису код Полицијске управе Градишка пријавили адресу становања по рјешењу о кућном броју у којем се наводи назив насељеног мјеста, улица и кућни број.

Да би се избјегле неугодности код одређивања гласачког мјеста, односно да би се бирачки спискови за бирачко мјесто израдили према стварном мјесту становања одређеном у рјешењу о одређивању кућног броја потребно је:

 1. Да носилац домаћинства, односно лице на које гласи Рјешење о кућном броју,  који није извршио промјену пребивалишта у Полицијској управи у складу са предметним рјешењем, без одлагања, изврши промјену пребивалишта.
 2. Уколико пребивалиште није пријављено по Рјешењу о кућном броју, а носилац домаћинства није добио или не посједује раније издато рјешење о кућном броју, потребно је да копију рјешења преузме на шалтеру број 10 у шалтер сали Општинске управе којом приликом ће добити сва потребна упутства како пријавити пребивалиште.
 3. За случајеве када је у периоду од издавања рјешења о одређивању кућног броја до данас дошло до промјене носиоца домаћинства, а претходно није промјена пребивалишта пријављена у Полицијској управи, потребно је поднијети захтјев за издавање кућног броја на насљедника – носиоца домаћинства.
 4. За све додатне информације везано за пријаву пребивалишта по Рјешењу о одређивању кућног броја, односно по стварном мјесту становања грађани могу у времену од 7,30 до 15, 30 часова информације добити у Општинској управи Градишка на телефон број: 051/ 810 -410.
 5. Наведене активности везано за пријаву пребивалишта у Полицијској управи потребно је завршити најкасније до 31. маја 2018. године, прије штампања привермених бирачких спискова за Опште изборе у октобру 2018. године.
 6. Грађани који су уредно пријавили своје пребивалиште по Рјешењу о кућном броју, а након те пријаве није било промјена немају обавеза по овом јавном позиву.

„ЗДРАВОФЕСТ 2018“

ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА
Козарских бригада 9, Градишка
Тел: 051 492-157 ; факс: 051 492-760
е-mail: to.gradiska@gmail.com
Датум: 26.03.2018.

ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВУ ЗА УЧЕСНИКЕ ОВДЕ

„ЗДРАВОФЕСТ 2018

Једанаести Фестивал традиционалне гастрономије и културне баштине општине Градишка и окружења

            ЈУ ”Туристичка организација општине Градишка“обавјештава вас да ће се у Градишци, поводом Дана Општине, 24. априла, под покровитељством Начелника Општине одржати 11. Фестивал традиционалне гастрономије и културне баштине општине Градишка и окружења,„ЗДРАВОФЕСТ 2018“. 

             Здравофест 2018. ће се одржати у два дана, први дан у Градском парку, на обали ријеке Саве,23. априла, понедељак,  у термину од 09 до 15 часова. Свечано обраћање званица и додјела награда и признања тога дана заказано је у 13:30 часова. Други дан манифестације,  24. априла, уторак, биће у Свадбеном салону Такси бар у 12:00 часова.

Програм Здравофеста:

Први дан манифестације у Градском парку

 • гастро такмичење ловаца и риболоваца, Златни котлић Градишке,
 • промоција угоститељских, привредних, трговинских субјеката,
 • изложба етно радова и сувенира,
 • промоција меда и других пчеларских и еко производа,
 • смотра културне баштине, изворне групе, фолклорне и плесне групе,
 • планинарске и спортске активности,
 • изложба цвијећа и цвијетних аранжмана,
 • промоција кочија, бродица и младих кајакаша,
 • изложба у Завичајном музеју,
 • додјела награда и признања
 • едукативни дио Здравофеста одржава се на неку од тема еколошка и органска производња, здрава храна, традиционална кухиња, културно наслијеђе и сеоски туризам

Други дан манифестације у свадбеном салону „Такси бар“

 • гастро изложба здраве хране и традиционалне кухиње,
 • изложба, оцјењивање и промоција домаћих ракија,
 • промоција домаћих вина из региона,
 • пригодан музички програм и етно изложба

 

           Позивамо све заинтересоване субјекте, ловачка и риболовачка удружења, приозвођаче домаћих ракија, вина и других пића, угоститеље, месаре, пекаре, пчеларе, цвјећаре, удружења жена, невладине организације и појединце, као и представнике привреде и трговачке центре из општине Градишка и окружења, посебно сусједе из прекограничних општина да се пријаве у ЈУ ”Туристичка организација општине Градишка“.

            Такође позивамо све грађане, љубитеље природе и здраве хране, дружења, умјетности, поклонике добре музике, пјесме и игре да се придруже и постану дио ове манифестације симболичног назива фестивал здравља, Здравофест 2018 у Градишци, који већ годинама афирмише гостољубивост, културну баштину, традиционалну  гастрономију, здраву храну, здрав живот и суживот на овом простору. Цјелокупан догађај биће покривен путем бројних медија као што су Радио Градишка, Радио Козара, Инфо канал, јавни сервис РТРС и други.  

            За све додатне информације, пријаве или договоре можете се обратити на број телефона  ЈУ ”Туристичка организација општине Градишка“ 051/492-760, или  попуните  пријаву која  се  налази на wеб страници www.опстина-градиска.цом, пошаљите на е-маил to.gradiska@gmail.com или доставите лично у просторије ЈУ ”Туристичка организација општине Градишка“улица Козарских бригада 9, Градишка.

            С поштовањем                                                                                                    Директор

                                                                                                                                      Јовановић Вељко      

Погледајте репортажу “Здравофеста” одржаног 2012. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Одјељење за просторно уређење и грађење обавјештава грађани да је Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту упућен у јавну расправу у трајању од 15 дана.

Јавна расправа ће трајати од 30. марта до 14. априла 2018. године.

Текст Нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту се може преузети на интернет страници општине Градишка или у просторијама Општинске управе-шалтер сала.

Графички прилог се може погледати у канцеларији бр. 12. или на интернет страници општине Градишка.

Контакт особе: Биљана Радичић тел 051/810- 315 и Владимир Грабеж тел. 051/810-312

О датуму одржавања јавне расправе на којој могу присуствовати сва заинтересована лица, грађани ће бити накнадно обавјештени путем средстава јавног информисања.

У току трајања јавне расправе сва заинтересована лица могу достављати своја мишљења примједбе и сугестије у писаној форми . Иста се предају у канцеларији бр. 4 (шалтер сала) до дана закључења јавне расправе.

Прилог:

 1.   Текст Нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу
  Простора и грађевинском земљишту
 2.   Графички прилог – План коришћења јавних површина
 3.   Технички опис и изглед киоска

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Саша Суботић

ОДРЖАНА ЧЕТРНАЕСТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

У сали за сједнице Скупштине општине Градишка одржано је четрнаесто редовно скупштинско засједање на коме је разматран а затим и усвојен Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе за 2017. годину, који је, по први пут, урађен по МиПРО методологији – методологији за интегрисано планирање локалног развоја.
Начелник општине је појаснио да је МиПРО методологија инструмент за проактивно и одговорно планирање и управљање локалним развојем засновано на принципима одрживог развоја те да се таквим начином планирања отвара могућност за партнерство на пројектима земаља Европске уније.
Коментаришући Извјештај о раду начелник општине је истакао да је протекла година обиљежена реализацијом активности у области унапређења рада Општинске управе као и у области инфраструктурног, привредног и друштвеног развоја цјелокупног општинског подручја.
Начелник општине је информисао да је извршено организационо и кадровско оспособљавање Општинске управе за успјешно и ефикасно извршавање задатака и обавеза, враћен је стандард квалитета ISО 9001:2008 који је Општини био одузет 2014. године због непровођења интерних и екстерних провјера, испуњавањем веома захтјевних критерија Општина Градишка је сертификована као општина са повољним пословним окружењем према захтјевима BFC SEE стандарда, а набавком неопходне опреме покренуто је и поновно увођење Географског информационог система ГИС. Извршена је анализа просторно-планске документације и пројектних рјешења те донесен низ докумената из ове области.
У извјештајном периоду проведено је и низ активности на плану побољшања пословног окружења и привлачења инвестиција. Смањене су комуналне и административне таксе до 40 одсто те на тај начин градишкој привреди сваке године остају средства у износу од 200.000 КМ те је укинуто плаћање таксе за прву регистрацију предузетника. Увођењем једношалтерског система вријеме потребно за рјешавање поступака у просјеку је скраћено за 26,6 одсто, а успостављен је и Е-регистар који обухвата евиденцију административних поступака и централну базу података од значаја за покретање пословне активности“, рекао је начелник општине.
Начелник Аџић је рекао да је за капиталне инвестиције у прошлој години издвојено око 2,5 милиона КМ. Извршена је модернизација, односно асфалтирање 14 километара нових путева те реконструкција 8 километара раније асфалтираних путева уз учешће грађана од око 10 одсто. Изграђено је око 13 километара водоводне мреже, те донешена одлука о смањењу цијене прикључка на водоводну и канализациону мрежу. На подручју цијеле општине изједначене су цијене за кориснике наведених услуга те је цијена прикључка на водоводну мрежу 700 КМ а на канализациону 470 КМ. У претходном периоду цијена водоводног прикључка се кретала до 3.500 КМ зависно од дијела општине, а канализационог прикључка 1.150 КМ. Рађено је на реконструкцији улица и проширењу јавне расвјете, а извођени су грађевински радови на одређеним објектима у власништву Општине за које је издвојено око 250.000 КМ.
С циљем унапређења предшколског и школског образовног система за Техничку школу обезбијеђена су средства за изградњу и опремање Кабинета за мехатронику и Кабинета за техничаре CNC технологија, у Средњој стручној и техничкој школи за реконструкцију спортске сале, те доградњу вртића Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“.
Унапређењe укупног рада Општинске управе и комуналног система остварено је и кроз пројекте УНДП БиХ. “Тако су кроз МЕГ пројекат, чији је циљ побољшање општинског система управљања развојем са посебним акцентом на унапређење рада и одрживости КП „Водовод“, обезбјеђена донаторска средства за набавку опреме за мониторинг система у ДМА зонама, а кроз пројекат Локалног интегрисаног развоја средства за асфалтирање улазне саобраћајнице у Агроиндустријској зони Нова Топола, у којој је вођењем добре инвестиционе политике привучен значајан број домаћих/страних инвеститора који су купили готово десет хектара земљишта за реализацију својих пословних активности. Кроз имплементацију пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ у шест пројектом обухваћених мјесних заједница реализовани су пројекти вриједности од преко 129.000 КМ”, рекао је начелник општине. Реализовани су и бројни пројекти одрживог повратка, док су остварене уштеде од смањења плата функционера и грантова политичких организација, те накнада за чланове одбора јавнуих установа и служби усмјерене у социјална давања. Препознате су и потребе пензионерске популације кроз повећање грантовских средстава и враћање партиципације за пензионере до 65 година старости те повећана издвајња за борачко-инвалидску заштиту. Уведене су, по први пут, новчане награде ученицима вуковцима и ученицима генерације основних и средњих школа.
У протеклој години извршена је финансијска консолидација кроз повећање буџетске дисциплине побољшањем наплате изворних прихода Општине и увођењем рестрикција утрошка буџетских средстава затим кроз рефинансирање кредитних обавеза чиме су створене финансијске претпоставке за реализацију планираних капиталних улагања у 2018. години.
Начелник Аџић је навео да је расписан тендер за одабир извођача радова за изградњу инфрастуктуре у Агро-индустријској зони у Новој Тополи, да ће сутра бити објављен тендер за наставак изградње спортске дворане у Градишци, а да ће у понедјељак бити расписан и тендер за реконструкцију јавне расвјете. Такође, он је рекао да је, у сарадњи са Министарством финансија Републике Српске и Европском инвестиционом банком, припремљен тендер за реконструкцију водоторња и доградњу још једног водоизворишта у Жеравици те да се у сарадњи са УНДП-ом припрема и тендер за инвестирање у технолошко унапређење система водоснабдијевања.
Према његовима ријечима, средства за наведене инвестиције биће обезбијеђена из кредитних и властитих извора Општине Градишка, те грантова међународних фондова и организација и институција Републике Српске.
Начелник Аџић је навео да су за изградњу пречистача отпадних вода у Агро-индустријској зони у Новој Тополи, помоћу USAID-а и CRS-а, обезбијеђена грантовска средства у износу од скоро 600.000 КМ, а да ће Општина Градишка улагати у изградњу канализационе мреже у овој зони гдје ће се створити услови да се на канализациону мрежу прикључе и стамбени објекти у Новој Тополи.
Пред нама је велика грађевинска сезона, али смо све то постигли радећи смишљено у 2017. години и правећи системска рјешења. Општина Градишка је вратила и повјерење Европске комисије, УНДП-а и других међународних фактора, јер је била проактивна у свим пројектима и успјела да испоштује све тражене стандарде. Схватили смо да морамо да будемо локална управа која зна да планира, проводи пројекте и извјештава о њиховој реализацији“, нагласио је начелник општине Градишка.
Одборници Скупштине општине Градишка, осим Извјештаја о раду начелника општине и Општинске управе за прошлу годину, на четрнаестом редовном засједању усвојили су и Извјештаје о реализацији Омладинске политике за 2017. годину и о реализацији Акционог плана родне равноправности на подручју општине Градишка за период 2015-2017. година.
Усвојени су и извјештаји о стању у области водоснабдијевања и одводњи отпадних вода, управљању чврстим отпадом, социјалној ситуацији и стању у области културе на подручју општине Градишка за прошлу годину.
Одборници су усвојили Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, приједлоге одлука о условима и начину обављања јавног саобраћаја те висини накнада за коришћење земљишта уз локалне и некатегорисане путеве и улице на подручју општине Градишка за кабловске канализације, за комуникационе каблове и системе.
Усвојене су одлуке о усклађивању аката и издвајању средстава за повећање основног капитала Јавног предузећа Спортски центар „Сервицијум“ Градишка, те одлуке о одређивању висине накнада предсједницима мјесних заједница и исплати средстава за обнову храма Покрова Пресвете Богородице у Градишци.
Одборници су усвојили и Одлуку о расписивању конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Градишка, те одлуке из области имовинско-правних односа.
Због гашења Одјељења за економски развој општине Градишка, дужности је разријешен начелник овог одјељења Игор Марчета, а послове везане за развојне пројекте убудуће ће обављати Одсјек за развој и недавно формирана Развојна агенција Градишка.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА О САНАЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦА

29.март 2018. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА
САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

Обавјештавају се учесници у саобраћају да су у току активности на санацији саобраћајница са асфалтним коловозом.

Замољавају се грађани да своје понашање у саобраћају прилагоде провођењу наведених активности како исте не би утицале на безбједност одвијања саобраћаја и како би се омогућило несметано извођење радова.