Author - admin

 OBAVJEŠTENJE – Tim za kvalitet Opštine Gradiška

Tim za kvalitet Opštine Gradiška

 OBAVJEŠTAVA

 građane da će se u periodu od 07.12. do 21.12.2018. godine vršiti ispitivanje zadovoljstva građana opštinskim uslugama.

 Anketiranje će se provoditi u prostorijama Opštinske uprave opštine Gradiška – šalter sala, čekaonicama JZU Doma zdravlja i Centra za socijalni rad, u zgradama komunalnih preduzeća, javnih vrtića i na terenu na području grada.

 Molimo građane – korisnike usluga da popune anketni upitnik i tako doprinesu povećanju kvaliteta usluga Opštinske uprave opštine Gradiška.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Broj: 02-012-1-729/18
Datum: 30.11.2018. godine

Skupština opštine Gradiška na 19. redovnoj sjednici, koja je održana  dana 29. 11. 2018. godine, utvrdila je nacrte sljedećih akata i iste uputila u javnu raspravu u trajanju od 15 dana od dana utvrđivanja istih:

  1. Nacrt Programa rada Skupštine opštine Gradiška za 2019. godinu.
  2. Nacrt rebalansa Budžeta opštine Gradiška za 2018. godinu.
   1. Nacrt Odluke o izmjenama Programa podrške razvoju poljoprivrede za 2018. godinu.
   2. Nacrt Odluke o izmjenama Programa podrške razvoju preduzetništva u opštini Gradiška za 2018. godinu.
   3. Nacrt Odluke o izmjenama Programa korišćenja sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i sredstava od zakupnine zemljišta u svojini Republike Srpske za 2018. godinu.
   4. Nacrt Odluke o izmjenama Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu.
   5. Nacrt Odluke o izmjenama Programa komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
   6. Nacrt Odluke o izmjenama Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva za 2018. godinu.
   7. Nacrt Odluke o izmjenama Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije hidromelioracionog sistema za 2018. godinu.
   8. Nacrt Odluke o izmjenama Plana korištenja sredstava ostvarenih od koncesione naknade na  za 2018. godinu.
   9. Nacrt Odluke o izmjenama Plana utroška sredstava ostvarenih od naknade po   osnovu korištenja šuma i šumskog zemljišta na prostoru opštine Gradiška za 2018. godinu.
   10. Nacrt Odluke o izmjenama Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2018.   godinu.
   11. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne zaštite za 2018. godinu.
   12. Nacrt Odluke o izmjenama Programa finansiranja sporta na području opštine Gradiška za 2018. godinu.
   13. Nacrt Odluke o izmjenama Programa boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata za 2018. godinu.
   14. Nacrt Odluke o izmjenama Programa zaštite od požara u opštini Gradiška za 2018. godinu.
 1. Nacrt Strategije razvoja opštine Gradiška za period 2019 – 2027. godina.
 2. Nacrt Budžeta opštine Gradiška za 2019. godinu.
 3. Nacrt Programa podrške razvoju poljoprivrede u opštini Gradiška za 2019. godinu.
 4. Nacrt Programa korišćenja sredstava po osnovu naknada ostvarenih od poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini.
 5. Nacrt Programa podrške razvoju preduzetništva u opštini Gradiška za 2019. godinu.
 6. Nacrt Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju.
 7. Nacrt Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu.
 8. Nacrt Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva za 2019. godinu.
 9. Nacrt Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije hidromelioracionog sistema za 2019. godinu.
 10. Nacrt Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu.
 11. Nacrt Plana utroška sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šuma i šumskog zemljišta na prostoru opštine Gradiška za 2019. godinu.
 12. Nacrt Plana korištenja sredstava ostvarenih od koncesione naknade za 2019. godinu.
 13. Nacrt Programa socijalne zaštite za 2019. godinu.
 14. Nacrt Programa boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata za godinu.
 15. Nacrt Programa finansiranja sporta na području opštine Gradiška 2019. godinu.
 16. Nacrt Programa zaštite od požara u opštini Gradiška za 2019. godinu.

Na osnovu čl. 68. i 133. Statuta opštine Gradiška (”Službeni glasnik opštine Gradiška”, broj 4/17) Načelnik opštine Gradiška utvrđuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Nacrti akata su dostupni na:

 • zvaničnoj internet stranici Opštine Gradiška, www.opstina-gradiska.com
 • Info-pultu Opštinske uprave Gradiška, u pisanom obliku.

Svi zainteresovni građani, korisnici budžetskih sredstava, privrednici, udruženja i dr., mogu svoje sugestije i prijedloge vezane za utvrđene nacrte dostaviti u pisanom obliku na adresu:  Opština Gradiška, Vidovdanska 1A  ili na  e-mail: nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com  u periodu do 14. decembra 2018. godine.

Usmena javna rasprava sa  predstavnicima  javnih ustanova korisnika budžetskih sredstava   (Centar za socijalni rad, JPU „Lepa Radić“, Zavičajni muzej, Kulturni centar, Narodna biblioteka, Turistička organizacija, Razvojna agencija i srednje škole)  će se obaviti u petak 7.12. 2018. godine u prostorijama Opštinske uprave Gradiška (sala 47) sa početkom u 10,00 časova.

Usmena javna rasprava sa predstavnicima ostalih korisnika budžetskih sredstava (korisnici grantova iz oblasti boračko-invalidske zaštite, društvenih djelatnosti i privrede i poljoprivrede) će se obaviti u petak  7.12.2018. godine u prostorijama Opštinske uprave Gradiška (sala za sjednice Skupštine opštine) sa početkom u 13,00 časova.

Usmena javna rasprava sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i zainteresovanim građanima sa područja gradskih i prigradskih mjesnih zajednica (Bok Jankovac, Mačkovac, Brestovčina, Dubrave, Žeravica, Kozinci, Kruškik, Liskovac, Novo Selo, Dolina, Obradovac, Senjak, Tekija, Centar, Cerovljani, i Čatrnja) će se obaviti u ponedjeljak  10.12.2018. godine u sali za sjednice Skupštine opštine Gradiška, sa početkom u 18,00 časova.

Usmena javna rasprava sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i zainteresovanim građanima sa područja Lijevča (Berek, Vakuf, Vilusi, Gornji Karajzovci, Gornja Jurkovica, Donji Karajzovci, Elezagići, Jurkovica, Kočićevo, Krajišnik, Laminci Brezici, Laminci, Mašići, Miljevići, Nova Topola, Stara Topola, Petrovo Selo, Rovine, Rogolji, Romanovci, Seferovci i Trošelji) će se obaviti u utorak 11.12. 2018. godine u prostoru Osnovne škole „Petar Kočić“ u Novoj Topoli sa početkom u 18,00 časova.

Usmena javna rasprava sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i zainteresovanim građanima sa područja Potkozarja (Bistrica, Vrbaška, Gašnica, Gornji Podrgadci, Grbavci, Donji Podgradci, Dragelji, Jablanica, Jazovac, Kijevci, Lužani, Miloševo Brdo, Orahova, Sovjak, Trebovljani, Turjak, Mičije  i Cimiroti) će se obaviti u srijedu  12.12.2018. godine u prostoru Doma kulture u Gornjim Podgradcima sa početkom u 18,00 časova.

Pozivaju se korisnici budžetskih sredstava, predstavnici savjeta mjesnih zajednica i zainteresovani građani da, prema utvrđenom rasporedu,  prisustvuju usmenim javnim raspravama.

Organizatori i nosioci aktivnosti oko javne rasprave po utvrđenim nacrtima su: Stručna služba Skupštine opštine, Služba načelnika opštine  i resorna odjeljenja Opštinske uprave  Gradiška.

NAČELNIK OPŠTINE

Zoran Adžić

OBAVJEŠTENJE – ORGANIZACIONI ODBOR ZA IZBOR SPORTISTE OPŠTINE GRADIŠKA

ORGANIZACIONI ODBOR ZA IZBOR SPORTISTE OPŠTINE GRADIŠKA

OBAVJEŠTENJE

Izbor sportiste opštine Gradiška za 2018. godinu održaće se 21. decembra 2018. godine (petak) u Kulturnom centru Gradiška u 20.00 časova.

Priznanja i nagrade dodjeliće se u sljedećim kategorijama:

1. Troje najboljih sportista,
2. Najbolja sportska ekipa,
3. Najbolji trener,
4. Najperspektivniji sportista,
5. Najbolji sportista u konkurenciji lica sa invaliditetom i
6. Najbolji sportski radnik.

Priznanja će biti dodijeljena klubu i pojedincima iz sportskih organizacija koje imaju sjedište na području opštine Gradiška, a pokrovitelj ove manifestacije je Načelnik Opštine.

Molimo sportske organizacije, nevladine organizacije, ustanove i pojedince da svoje prijedloge, sa obrazloženjem, dostave najkasnije do 12. decembra 2018. godine (srijeda) u 12.00 časova u Odjeljenje za društvene djelatnosti Opštinske uprave opštine Gradiška (šalter broj 12), na faks broj: 051/814-689 ili na e-mail adresu: dusko.ivetic@opstina-gradiska.com.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti na telefon broj: 051/810-364 (Duško Ivetić, viši stručni saradnik za sport).

Predsjednik Organizacionog odbora
Davor Glišić

OBILJEŽEN 3. DECEMBAR-MEĐUNARODNI DAN LICA SA INVALIDITETOM

Danas je u Kulturnom centru Gradiška povodom obilježavanja Međunarodnog dana lica sa invaliditetom – 3. decembra, Udruženje amputiraca „UDAS” Gradiška organizovalo okrugli sto na temu „Položaj lica sa invaliditetom u društvu“. Ovim povodom predsjednik Udruženja amputiraca „UDAS“ Saša Dejanović i načelnik opštine Zoran Adžić potpisali su Sporazum o saradnji na pružanju pomoći licima sa invaliditetom na području opštine Gradiška.

Načelnik Adžić je rekao da je u ovaj sporazum pretočeno sve što je lokalna uprava i radila u 2017. i 2018. godini u savladavanju arhitektonskih barijera i riješavanju drugih problema lica sa invaliditetom.

“U narednoj godini ćemo sigurno nastaviti sa otklanjanjem arhitektonskih barijera. Socijalno ugrožena lica sa invaliditetom imaće prednost u isplati jednokratnih novčanih pomoći a  pažnja će biti usmjerena i na uključivanje lica sa invaliditetom u program neprofitnog socijalnog stanovanja koji se implementira na području opštine“, naveo je Adžić. Prvi čovjek opštine je istakao da je ovim sporazumom predviđeno da se u okviru djelovanja Privrednog savjeta održi sastanak sa privrednicima s ciljem ukazivanja na povlastice koje se mogu ostvariti prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Opština Gradiška jedna od rijetkih lokalnih uprava koja izdvaja budžetska sredstva za rad svih udruženja lica sa invaliditetom.

“Budžetska izdvajanja u ovoj godini veća su za 9 odsto u odnosu na 2017., na istom nivou predviđena su i za narednu godinu a sa dodatnim sredstvima biće podržane i njihove manifestacije”, istakao je Adžić.

Predsjednik Udruženja “UDAS” Saša Dejanović zahvalio je načelniku Adžiću i lokalnoj upravi na podršci, navodeći da je okrugli sto organizovan u okviru projekta „Obilježavanje 3. decembra – Međunarodnog dana lica sa invaliditetom u Gradišci“, koji Udrženje “UDAS” realizuje u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

ANKETA-GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

OBAVJEŠTENJE

ANKETA-GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

U periodu od 1. do 15. decembra 2018. godine na teritoriji opštine Gradiška, kao i cijele Republike Srpske,  provodiće se  anketa „Godišnje istraživanje poljoprivrednih gazdinstava“.

Anketiranje će vršiti anketari koji će nositi akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

ODRŽANO 19. REDOVNO ZASJEDANJE SKUPŠTINE OPŠTINE GRADIŠKA

U sali za sjednice Skupštine opštine Gradiška održano je devetnaesto redovno skupštinsko zasjedanje na kome su pored, Nacrta Programa rada Skupštine opštine Gradiška za 2019. godinu, usvojeni Nacrt rebalansa Budžeta opštine za 2018 godinu i Nacrt Budžeta opštine za 2019. godinu.

Načelnik opštine Zoran Adžić, rekao je da Nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu iznosi  31.702.000 KM,  što je za 1.902.000 KM ili 6,38 odsto veće od plana budžeta za tekuću godinu. On je pojasnio da je tokom godine došlo do povećanja budžetskih prihoda i priliva grantovskih sredstava Vlade i predsjednika Republike Srpske, zbog čega je budžet za ovu godinu Nacrtom rebalansa znatno uvećan, te istakao da je riječ o realnim sredstvima i realnom izvršenju budžetskih obaveza.

Na današnjem zasjedanju usvojen je i Nacrt Budžeta opštine za 2019. godinu u iznosu od 30.115.000 KM.

„Nacrt Budžeta za narednu godinu nešto je manji od Nacrta rebalansa Budžeta za tekuću godinu, jer sredstva eventualnih grantova i donacija kojih će biti u 2019. godini ne mogu da budu uvrštena u planirani budžet“,  rekao je načelnik opštine. U skladu sa navedenim načelnik opštine je istakao da će lokalna uprava nastaviti dinamiku infrastrukturne izgradnje, prije svega u Agroindustrijskoj zoni u Novoj Topoli, s ciljem stvaranja uslova za kvalitetniji život građana, privredni razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.

Načelnik  je istakao da su odbornici Skupštine opštine bili konstruktivni u raspravama o ključnim dokumentima za funkcionisanje lokalne uprave i pozvao sve zainteresovane institucije i građane da u javnoj raspravi dostave eventualne prijedloge i primjedbe na usvojene nacrte.

Odbornici Skupštine opštine usvojili su i Nacrt Strategije razvoja opštine  Gradiška za period od 2019. do 2027. godine koja je rađena po Metodologiji za integrisano planiranje lokalnog razvoja koju kao standardizovan pristup planiranju lokalnog razvoja preporučuje Vlada Republike Srpske i Savez opština i gradova Republike Srpske. Izrada Strategije razvoja opštine Gradiška realizuje se u okviru Projekta lokalnog integrisanog razvoja (LIR), koji predstavlja zajedničku inicijativu Evropske unije (EU) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH).

Usvojen je i niz Nacrta programa koji određuju visinu i način utroška određenih budžetskih sredstava u 2019. godini. Razmatrane su a zatim i usvojene informacije o stanju u oblasti obrazovanja na području opštine u školskoj 2017/2018. godini, kao i informacija o funkcionisanjeu mjesnih zajednica na području opštine. Odbornici su usvojili i odluku o osnivanju Javne ustanove “Gradsko pozorište”, a za vršioca dužnosti direktora ove ustanove imenovan je Draško Vidović.

Skupština opštine razriješila je dužnosti dosadašnjeg zamjenika načelnika opštine Gradiška Ognjena Žmirića, koji je izabran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a za novog zamjenika načelnika imenovana je Dragana Ilić, koja je do sada bila načelnik Službe načelnika opštine.

Za vršioca dužnosti načelnika Službe načelnika opštine imenovan je Goran Subotić.

Prihvaćen je i plan komunikacije odbornika  Skupštine opštine sa građanima u 2019. godini, te prijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa.

AGROINDUSTRIJSKA ZONA NOVA TOPOLA-PUŠTEN U UPOTREBU PREČISTAČ OTPADNIH VODA

Danas su u Agroindustrijskoj zoni Nova Topola načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić i direktor misije USAID-a u BiH Piter Dafi svečano pustili u upotrebu prečistač otpadnih voda.

Izgradnja prečistača rezultat je zajedničkih aktivnosti USAID-a i Opštine Gradiška kroz projekat „RAST“ čiji je implementator bio međunarodna organizacija CRS.

Direktor misije USAID-a u BiH Piter Dafi, rekao je da USAID podržava lokalne zajednice s ciljem povećanja izvoza, organizovanjem seminara i ulaganjem u izgradnju infrastukture. Dafi se osvrnuo i na samu poziciju Gradiške ističući da Gradiška ima šansu da se razvija i poveća izvoz jer je na granici sa EU.

Dafi je naveo da je USAID imao dobru saradnju sa načelnikom Adžićem i lokalnom upravom, sa ciljem povećanja kapaciteta Agroindustrijske zone u Novoj Topoli u kojoj će u budućnosti biti otvoreno dosta novih firmi i radnih mjesta.

Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić izrazio je zahvalnost predstavnicima USAID-a na donaciji naglasivši da je ovaj projekat od velike važnosti za rad i funkcionisanje Agroindustrijske zone.

Prvi čovjek opštine je naveo da je USAID za izgradnju prečistača otpadnih voda donirao 520.000 KM, a da je lokalna uprava uložila dodatnih 700.000 KM za izgradnju primarane kanalizacione mreže. On je pojasnio da su izgradnjom prečistača stvoreni uslovi za dalju izgradnju kanalizacije u Agrozoni i mjesnoj zajednici Nova Topola.

Načelnik opštine je rekao da se poboljšanjem infrastrukturne opremljenosti Agroindustrijske zone u Novoj Topoli žele privući novi investitori i otvoriti nova radna mjesta, izrazivši zadovoljstvo što italijanska kompanija „Kalcedonija“ upravo u zoni gradi objekat od 11.000 metara kvadratnih.

On je izrazio uvjerenje da je lokalna uprava opravdala povjerenje USAID-a i da će i u narednom periodu podržavati izgradnju infrastrukture u opštini.

USAID-ov projekt RAST (Restoring Accountability and Supporting Transformation), koji implementira Catholic Relief Services (CRS), podržava jedinice lokalne samouprave da unapređenjem svog djelovanja i jačanjem odgovornosti poboljšaju ekonomski razvoj i kvalitet života građana. Trenutno projekat RAST djeluje u preko 20 jedinica lokalne samouprave u BiH, radeći na obnovi infrastrukure i podršci u procesu BFC (Business Friendly Certification) standardizacije jedinica lokalne samouprave.

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE O OBILASKU MJESNIH ZAJEDNICA OD STRANE ODBORNIKA ZA PERIOD 3.–11.12.2018. GOD.

U skladu sa Planom komunikacije odbornika Skupštine opštine Gradiška sa građanima u 2018. godini („Službeni glasnik opštine Gradiška“ broj 11/17) odbornici Skupštine opštine Gradiška, prema utvrđenom rasporedu, održaće sastanke u mjesnim zajednicama prema dolje navedenoj dinamici

Ponedjeljak, 03.12. 2018. god.

 1. Laminci- 19,00 h, Jezero Laminci
 2. Liskovac- 17,00 h, Društveni dom
 3. Mičije- 17,00 h, Društveni dom

 Utorak, 04.12. 2018.god.

 1. Lužani -17,00 h, društveni dom
 2. Miloševo Brdo- 17,00 h, Društveni dom
 3. Miljevići- 17,00 h, škola

Srijeda, 05.12. 2018. god.

 1. Novo Selo- 17,00 h, škola
 2. Obradovac- 17,00 h, kanc. M.Z kod vrtića „ Pčelica“
 3. Orahova- 17,00 h, škola

Četvrtak, 06.12. 2018.god.

 1. Petrovo Selo- 17,00 h, Društveni dom
 2. Seferovci -17,00 h, Društveni dom
 3. Rogolji – 17,00 h, Društveni dom

Petak, 07.12.2018.god.

 1. Rovine- 17,00 h, Društveni dom
 2. Sovjak -17,00 h, Društveni dom
 3. Topola – 17,00 h, Društveni dom

Ponedjeljak, 10.12.2018. god.

 1. Trebovljani- 17,00 h-, prostorije F.K „ Kalemi“
 2. Tekija-17,00 h, kanc. M.Z kod vrtića „ Pčelica“
 3. Turjak- 17,00 h, kanc. Mjesnog ureda

Utorak, 11.12.2018.god.

 1. Cimiroti- 17,00 h, Društveni dom
 2. Mačkovac -17,00 h, Društveni dom