Author - admin

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЊЕМАЧКЕ РАЗВОЈНЕ БАНКЕ KfW

Данас је у просторијама Општине Градишка одржан састанак представника Њемачке развојне банке KfW и Општине Градишка на коме су начелник општине Зоран Аџић, пројектни менаџер KfW банке Штефан Рабе и директор Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Градишка Сандро Зеничанин потписали Записник о сарадњи везано за сакупљање и пречишћање отпадних вода Градишка.
Начелник општине је рекао да ће наведени пројекат бити упућен на усвајање Владама Њемачке и Швајцарске изразивши очекивање да ће Градишка бити прва општина у Републици Српској која ће добити значајна грант средства.
Вриједност инвестиције, која би требало да се реализује у наредне четири до пет година, износи до 24 милиона евра.
Вриједност прве фазе је до 14 милиона, а друге до 10 милиона евра. Ријеч је о чистим грант средствима која би била утрошена на изградњу главног градског пречистача отпадних вода, проширење примарног канализационог колектора и изградњу тридесетак километара секундарног канализационог вода. На овај начин дошло би се до системског рјешења збрињавања, одводње и прочишћавања отпадних канализационих вода на простору града и приградских насеља и рјешавања главног еколошког проблема Градишке“, рекао је начелник општине.
Први човјек општине изразио је задовољство што је Општина Градишка кроз реализацију МЕГ пројекта у коме се са 17 мјеста од 18 општина у БиХ, помјерила на треће мјесто, препозната као Општина са великим активизмом.

Пројектни менаџер Њемачке развојне банке Штефан Рабе рекао је да ова банка има дугорочну сарадњу са БиХ која се односи на пројекте отпадних вода и додао да владе Њемачке и Швајцарске овим пројектима помажу земљама које се налазе на путу у Европску унију.
Влада Њемачке путем Њемачке развојне банке тренутно има на располагању 10,2 милиона евра за помоћ Градишци за пројекат одводње отпадних вода и на основу потписаног споразума направићемо извјештај према Влади Њемачке како би добили сагласност за ова средства”, рекао је Рабе, додавши да је остварена веома добра сарадња са начеликом општине и његовим сарадницима као и са представницима Комуналног предузећа „Водовод“ а.д. Градишка.
Директор Комуналног предузећа „Водовод” а.д. Градишка, Сандро Зеничанин рекао је да овим пројектом почиње циклус великих инвестиција када је у питању комунална инфраструктура општине Градишка.

 ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Тим за квалитет Општине Градишка

Тим за квалитет Општине Градишка

 ОБАВЈЕШТАВА

 грађане да ће се у периоду од 07.12. до 21.12.2018. године вршити испитивање задовољства грађана општинским услугама.

 Анкетирање ће се проводити у просторијама Општинске управе општине Градишка – шалтер сала, чекаоницама ЈЗУ Дома здравља и Центра за социјални рад, у зградама комуналних предузећа, јавних вртића и на терену на подручју града.

 Молимо грађане – кориснике услуга да попуне анкетни упитник и тако допринесу повећању квалитета услуга Општинске управе општине Градишка.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Број: 02-012-1-729/18
Датум: 30.11.2018. године

Скупштина општине Градишка на 19. редовној сједници, која је одржана  дана 29. 11. 2018. године, утврдила је нацрте сљедећих аката и исте упутила у јавну расправу у трајању од 15 дана од дана утврђивања истих:

  1. Нацрт Програма рада Скупштине општине Градишка за 2019. годину.
  2. Нацрт ребаланса Буџета општине Градишка за 2018. годину.
   1. Нацрт Одлуке о измјенама Програма подршке развоју пољопривреде за 2018. годину.
   2. Нацрт Одлуке о измјенама Програма подршке развоју предузетништвa у општини Градишка за 2018. годину.
   3. Нацрт Одлуке о измјенама Програма коришћења средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине земљишта у својини Републике Српске за 2018. годину.
   4. Нацрт Одлуке о измјенама Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину.
   5. Нацрт Одлуке о измјенама Програма комуналне инфраструктуре за 2018. годину.
   6. Нацрт Одлуке о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2018. годину.
   7. Нацрт Одлуке о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2018. годину.
   8. Нацрт Одлуке о измјенама Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде на  за 2018. годину.
   9. Нацрт Одлуке о измјенама Плана утрошка средстава остварених од накнаде по   основу кориштења шума и шумског земљишта на простору општине Градишка за 2018. годину.
   10. Нацрт Одлуке о измјенама Програма уређења грађевинског земљишта за 2018.   годину.
   11. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Програма социјалне заштите за 2018. годину.
   12. Нацрт Одлуке о измјенама Програма финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2018. годину.
   13. Нацрт Одлуке о измјенама Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2018. годину.
   14. Нацрт Одлуке о измјенама Програма заштите од пожара у општини Градишка за 2018. годину.
 1. Нацрт Стратегије развоја општине Градишка за период 2019 – 2027. година.
 2. Нацрт Буџета општине Градишка за 2019. годину.
 3. Нацрт Програма подршке развоју пољопривреде у општини Градишка за 2019. годину.
 4. Нацрт Програма коришћења средстава по основу накнада остварених од пољопривредног земљишта у 2019. години.
 5. Нацрт Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2019. годину.
 6. Нацрт Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању.
 7. Нацрт Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину.
 8. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину.
 9. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2019. годину.
 10. Нацрт Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину.
 11. Нацрт Плана утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на простору општине Градишка за 2019. годину.
 12. Нацрт Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2019. годину.
 13. Нацрт Програма социјалне заштите за 2019. годину.
 14. Нацрт Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за годину.
 15. Нацрт Програма финансирања спорта на подручју општине Градишка 2019. годину.
 16. Нацрт Програма заштите од пожара у општини Градишка за 2019. годину.

На основу чл. 68. и 133. Статута општине Градишка (”Службени гласник општине Градишка”, број 4/17) Начелник општине Градишка утврђује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Нацрти аката су доступни на:

 • званичној интернет страници Општине Градишка, www.opstina-gradiska.com
 • Инфо-пулту Општинске управе Градишка, у писаном облику.

Сви заинтересовни грађани, корисници буџетских средстава, привредници, удружења и др., могу своје сугестије и приједлоге везане за утврђене нацрте доставити у писаном облику на адресу:  Општина Градишка, Видовданска 1А  или на  е-mail: nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com  у периоду до 14. децембра 2018. године.

Усмена јавна расправа са  представницима  јавних установа корисника буџетских средстава   (Центар за социјални рад, ЈПУ „Лепа Радић“, Завичајни музеј, Културни центар, Народна библиотека, Туристичка организација, Развојна агенција и средње школе)  ће се обавити у петак 7.12. 2018. године у просторијама Општинске управе Градишка (сала 47) са почетком у 10,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима осталих корисника буџетских средстава (корисници грантова из области борачко-инвалидске заштите, друштвених дјелатности и привреде и пољопривреде) ће се обавити у петак  7.12.2018. године у просторијама Општинске управе Градишка (сала за сједнице Скупштине општине) са почетком у 13,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја градских и приградских мјесних заједница (Бок Јанковац, Мачковац, Брестовчина, Дубраве, Жеравица, Козинци, Крушкик, Лисковац, Ново Село, Долина, Обрадовац, Сењак, Текија, Центар, Церовљани, и Чатрња) ће се обавити у понедјељак  10.12.2018. године у сали за сједнице Скупштине општине Градишка, са почетком у 18,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја Лијевча (Берек, Вакуф, Вилуси, Горњи Карајзовци, Горња Јурковица, Доњи Карајзовци, Елезагићи, Јурковица, Кочићево, Крајишник, Ламинци Брезици, Ламинци, Машићи, Миљевићи, Нова Топола, Стара Топола, Петрово Село, Ровине, Рогољи, Романовци, Сеферовци и Трошељи) ће се обавити у уторак 11.12. 2018. године у простору Основне школе „Петар Кочић“ у Новој Тополи са почетком у 18,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја Поткозарја (Бистрица, Врбашка, Гашница, Горњи Подргадци, Грбавци, Доњи Подградци, Драгељи, Јабланица, Јазовац, Кијевци, Лужани, Милошево Брдо, Орахова, Совјак, Требовљани, Турјак, Мичије  и Цимироти) ће се обавити у сриједу  12.12.2018. године у простору Дома културе у Горњим Подградцима са почетком у 18,00 часова.

Позивају се корисници буџетских средстава, представници савјета мјесних заједница и заинтересовани грађани да, према утврђеном распореду,  присуствују усменим јавним расправама.

Организатори и носиоци активности око јавне расправе по утврђеним нацртима су: Стручна служба Скупштине општине, Служба начелника општине  и ресорна одјељења Општинске управе  Градишка.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Зоран Аџић

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ЗА ИЗБОР СПОРТИСТЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ЗА ИЗБОР СПОРТИСТЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Избор спортисте општине Градишка за 2018. годину одржаће се 21. децембра 2018. године (петак) у Културном центру Градишка у 20.00 часова.

Признања и награде додјелиће се у сљедећим категоријама:

1. Троје најбољих спортиста,
2. Најбоља спортска екипа,
3. Најбољи тренер,
4. Најперспективнији спортиста,
5. Најбољи спортиста у конкуренцији лица са инвалидитетом и
6. Најбољи спортски радник.

Признања ће бити додијељена клубу и појединцима из спортских организација које имају сједиште на подручју општине Градишка, а покровитељ ове манифестације је Начелник Општине.

Молимо спортске организације, невладине организације, установе и појединце да своје приједлоге, са образложењем, доставе најкасније до 12. децембра 2018. године (сриједа) у 12.00 часова у Одјељење за друштвене дјелатности Општинске управе општине Градишка (шалтер број 12), на факс број: 051/814-689 или на e-mail адресу: dusko.ivetic@opstina-gradiska.com.

За све детаљније информације можете се обратити на телефон број: 051/810-364 (Душко Иветић, виши стручни сарадник за спорт).

Предсједник Организационог одбора
Давор Глишић

ОБИЉЕЖЕН 3. ДЕЦЕМБАР-МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Данас је у Културном центру Градишка поводом обиљежавања Међународног дана лица са инвалидитетом – 3. децембра, Удружење ампутираца „УДАС” Градишка организовало округли сто на тему „Положај лица са инвалидитетом у друштву“. Овим поводом предсједник Удружења ампутираца „УДАС“ Саша Дејановић и начелник општине Зоран Аџић потписали су Споразум о сарадњи на пружању помоћи лицима са инвалидитетом на подручју општине Градишка.

Начелник Аџић је рекао да је у овај споразум преточено све што је локална управа и радила у 2017. и 2018. години у савладавању архитектонских баријера и ријешавању других проблема лица са инвалидитетом.

“У наредној години ћемо сигурно наставити са отклањањем архитектонских баријера. Социјално угрожена лица са инвалидитетом имаће предност у исплати једнократних новчаних помоћи а  пажња ће бити усмјерена и на укључивање лица са инвалидитетом у програм непрофитног социјалног становања који се имплементира на подручју општине“, навео је Аџић. Први човјек општине је истакао да је овим споразумом предвиђено да се у оквиру дјеловања Привредног савјета одржи састанак са привредницима с циљем указивања на повластице које се могу остварити приликом запошљавања лица са инвалидитетом.

Општина Градишка једна од ријетких локалних управа која издваја буџетска средства за рад свих удружења лица са инвалидитетом.

“Буџетска издвајања у овој години већа су за 9 одсто у односу на 2017., на истом нивоу предвиђена су и за наредну годину а са додатним средствима биће подржане и њихове манифестације”, истакао је Аџић.

Предсједник Удружења “УДАС” Саша Дејановић захвалио је начелнику Аџићу и локалној управи на подршци, наводећи да је округли сто организован у оквиру пројекта „Обиљежавање 3. децембра – Међународног дана лица са инвалидитетом у Градишци“, који Удржење “УДАС” реализује у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице БиХ.

АНКЕТА-ГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

АНКЕТА-ГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

У периоду од 1. до 15. децембра 2018. године на територији општине Градишка, као и цијеле Републике Српске,  проводиће се  анкета „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава“.

Анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.

ОДРЖАНО 19. РЕДОВНО ЗАСЈЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

У сали за сједнице Скупштине општине Градишка одржано је деветнаесто редовно скупштинско засједање на коме су поред, Нацрта Програма рада Скупштине општине Градишка за 2019. годину, усвојени Нацрт ребаланса Буџета општине за 2018 годину и Нацрт Буџета општине за 2019. годину.

Начелник општине Зоран Аџић, рекао је да Нацрт ребаланса буџета за ову годину износи  31.702.000 КМ,  што је за 1.902.000 КМ или 6,38 одсто веће од плана буџета за текућу годину. Он је појаснио да је током године дошло до повећања буџетских прихода и прилива грантовских средстава Владе и предсједника Републике Српске, због чега је буџет за ову годину Нацртом ребаланса знатно увећан, те истакао да је ријеч о реалним средствима и реалном извршењу буџетских обавеза.

На данашњем засједању усвојен је и Нацрт Буџета општине за 2019. годину у износу од 30.115.000 КМ.

„Нацрт Буџета за наредну годину нешто је мањи од Нацрта ребаланса Буџета за текућу годину, јер средства евентуалних грантова и донација којих ће бити у 2019. години не могу да буду уврштена у планирани буџет“,  рекао је начелник општине. У складу са наведеним начелник општине је истакао да ће локална управа наставити динамику инфраструктурне изградње, прије свега у Агроиндустријској зони у Новој Тополи, с циљем стварања услова за квалитетнији живот грађана, привредни развој и отварање нових радних мјеста.

Начелник  је истакао да су одборници Скупштине општине били конструктивни у расправама о кључним документима за функционисање локалне управе и позвао све заинтересоване институције и грађане да у јавној расправи доставе евентуалне приједлоге и примједбе на усвојене нацрте.

Одборници Скупштине општине усвојили су и Нацрт Стратегије развоја општине  Градишка за период од 2019. до 2027. године која је рађена по Методологији за интегрисано планирање локалног развоја коју као стандардизован приступ планирању локалног развоја препоручује Влада Републике Српске и Савез општина и градова Републике Српске. Израда Стратегије развоја општине Градишка реализује се у оквиру Пројекта локалног интегрисаног развоја (ЛИР), који представља заједничку иницијативу Европске уније (ЕУ) и Развојног програма Уједињених нација у БиХ (УНДП БиХ).

Усвојен је и низ Нацрта програма који одређују висину и начин утрошка одређених буџетских средстава у 2019. години. Разматране су а затим и усвојене информације о стању у области образовања на подручју општине у школској 2017/2018. години, као и информација о функционисањеу мјесних заједница на подручју општине. Одборници су усвојили и одлуку о оснивању Јавне установе “Градско позориште”, а за вршиоца дужности директора ове установе именован је Драшко Видовић.

Скупштина општине разријешила је дужности досадашњег замјеника начелника општине Градишка Огњена Жмирића, који је изабран за посланика у Народној скупштини Републике Српске, а за новог замјеника начелника именована је Драгана Илић, која је до сада била начелник Службе начелника општине.

За вршиоца дужности начелника Службе начелника општине именован је Горан Суботић.

Прихваћен је и план комуникације одборника  Скупштине општине са грађанима у 2019. години, те приједлози аката из области имовинско-правних односа.

АГРОИНДУСТРИЈСКА ЗОНА НОВА ТОПОЛА-ПУШТЕН У УПОТРЕБУ ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА

Данас су у Агроиндустријској зони Нова Топола начелник општине Градишка Зоран Аџић и директор мисије USAID-а у БиХ Питер Дафи свечано пустили у употребу пречистач отпадних вода.

Изградња пречистача резултат је заједничких активности USAID-а и Општине Градишка кроз пројекат „RAST“ чији је имплементатор био међународна организација CRS.

Директор мисије USAID-а у БиХ Питер Дафи, рекао је да USAID подржава локалне заједнице с циљем повећања извоза, организовањем семинара и улагањем у изградњу инфрастуктуре. Дафи се осврнуо и на саму позицију Градишке истичући да Градишка има шансу да се развија и повећа извоз јер је на граници са ЕУ.

Дафи је навео да је USAID имао добру сарадњу са начелником Аџићем и локалном управом, са циљем повећања капацитета Агроиндустријске зоне у Новој Тополи у којој ће у будућности бити отворено доста нових фирми и радних мјеста.

Начелник општине Градишка Зоран Аџић изразио је захвалност представницима USAID-а на донацији нагласивши да је овај пројекат од велике важности за рад и функционисање Агроиндустријске зоне.

Први човјек општине је навео дa je USAID за изградњу пречистача отпадних вода донирао 520.000 КМ, а да је локална управа уложила додатних 700.000 КМ за изградњу примаране канализационе мреже. Он је појаснио да су изградњом пречистача створени услови за даљу изградњу канализације у Агрозони и мјесној заједници Нова Топола.

Начелник општине је рекао да се побољшањем инфраструктурне опремљености Агроиндустријске зоне у Новој Тополи желе привући нови инвеститори и отворити нова радна мјеста, изразивши задовољство што италијанска компанија „Калцедонија“ управо у зони гради објекат од 11.000 метара квадратних.

Он је изразио увјерење да је локална управа оправдала повјерење USAID-a и да ће и у наредном периоду подржавати изградњу инфраструктуре у општини.

USAID-ov пројект RAST (Restoring Accountability and Supporting Transformation), који имплементира Catholic Relief Services (CRS), подржава јединице локалне самоуправе да унапређењем свог дјеловања и јачањем одговорности побољшају економски развој и квалитет живота грађана. Тренутно пројекат RAST дјелује у преко 20 јединица локалне самоуправе у БиХ, радећи на обнови инфраструкуре и подршци у процесу BFC (Business Friendly Certification) стандардизације јединица локалне самоуправе.

 

 

 

 

 

OБАВЈЕШТЕЊЕ О ОБИЛАСКУ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОД СТРАНЕ ОДБОРНИКА ЗА ПЕРИОД 3.–11.12.2018. ГОД.

У складу са Планом комуникације одборника Скупштине општине Градишка са грађанима у 2018. години („Службени гласник општине Градишка“ број 11/17) одборници Скупштине општине Градишка, према утврђеном распореду, одржаће састанке у мјесним заједницама према доље наведеној динамици

Понедјељак, 03.12. 2018. год.

 1. Ламинци- 19,00 h, Језеро Ламинци
 2. Лисковац- 17,00 h, Друштвени дом
 3. Мичије- 17,00 h, Друштвени дом

 Уторак, 04.12. 2018.год.

 1. Лужани -17,00 h, друштвени дом
 2. Милошево Брдо- 17,00 h, Друштвени дом
 3. Миљевићи- 17,00 h, школа

Сриједа, 05.12. 2018. год.

 1. Ново Село- 17,00 h, школа
 2. Обрадовац- 17,00 h, канц. М.З код вртића „ Пчелица“
 3. Орахова- 17,00 h, школа

Четвртак, 06.12. 2018.год.

 1. Петрово Село- 17,00 h, Друштвени дом
 2. Сеферовци -17,00 h, Друштвени дом
 3. Рогољи – 17,00 h, Друштвени дом

Петак, 07.12.2018.год.

 1. Ровине- 17,00 h, Друштвени дом
 2. Совјак -17,00 h, Друштвени дом
 3. Топола – 17,00 h, Друштвени дом

Понедјељак, 10.12.2018. год.

 1. Требовљани- 17,00 h-, просторије Ф.К „ Калеми“
 2. Текија-17,00 h, канц. М.З код вртића „ Пчелица“
 3. Турјак- 17,00 h, канц. Мјесног уреда

Уторак, 11.12.2018.год.

 1. Цимироти- 17,00 h, Друштвени дом
 2. Мачковац -17,00 h, Друштвени дом

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о провођењу Анкете о приватним и пословним путовањима становништва у Републици Српској

23. новембар 2018. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

У периоду од 22. новембра до 02. децембра на територији општине Градишка проводиће се  Анкета о приватним и пословним путовањима становништва у Републици Српској.

Анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.