ОДРЖАНА 3. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА

датум објаве: 09.04.2019.

ОДРЖАНА 3. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА

У четвртак, 4. априла 2019. године у просторијама Града Градишка одржана је 3. редовна сједница Привредног савјета општине Градишка, на којој је, између осталог, разматран нацрт Правилника о поступку додјеле и исплате средстава из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2019. годину.

Овим правилником се уређује начин, услови, критерији, поступак додјеле средстава и обавезе корисника из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2019. годину, којим се трећу годину за редом из Буџета Града Градишка подстиче повећање конкурентности малих и средњих предузећа са сједиштем на подручју Градишке.

На засједању је усвојен Извјештај о реализацији Програма рада за 2018. годину и Програма рада Привредног савјета за 2019. годину.

Разматране су иницијативе Привредног савјета, међу којима се истиче инцијатива за дефинисање начина да Развојна агенција Градишка буде сервис пословним субјектима са сједиштем у општини Градишка приликом пријављивања на домаће и међународне јавне позиве за додјелу бесповратних средстава. Представник Развојне агенције Градишка информисао је присутне да је реализација ове иницијативе у току и да се у у скоријем периоду очекује њена реализација, о чему ће благовремено бити информисани сви пословни субјекти из Градишке.

Разматрана је информација о расподјели дрвних сортимената у Градишци, приликом чега је закључено да је у оквиру процеса додјеле дрвних сортимената потребно успоставити ефикасан систем координације између ЈПШ “ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” а.д. Соколац, Шумског газдинства “ГРАДИШКА” Градишка, Одјељења за привреду и пољопривреду Града Градишка и дрвопрерађивача са сједиштем у Градишци.

Чланови Привредног савјета имали су прилику да се информишу о могућностима за побољшање стања на подручју Градишке у погледу запошљавања особа са инвалидитетом. Представник ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида презентовао је предности и могућности за пословне субјекте приликом запошљавања лица са инвалидитетом, међу којима се посебно истичу: новчани стимуланс за запошљавање инвалида, који представља намјенска, бесповратна средства која се одобравају послодавцу који запошљава инвалида или инвалиду који се самозапошљава, и поврат доприноса на нето плату запосленог инвалида, за која Фонд врши рефундацију послодавцима док је инвалид у радном односу. Тренутно, на подручју Градишке, наведени стимуланс користи 41 послодавац.