ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

датум објаве: 14.03.2019.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

Обавјештавају се пчелари да су обавезни на својим пчелињацима током прољећа (март/април) да спроведу клинички преглед пчелињих заједница и у случају сумње дијагностичко узорковање ради испитивања на болест америчку кугу пчелињег легла.

Клинички преглед пчелињих заједница, дијагностичко узорковање и доставу узорака у овлаштену дијагностичку лабораторију на испитивање спроводи ветеринарска организација на чијем се епизоотиолошком подручју налази пчелињак.

Епизоотиолошки овлаштене ветеринарске организације на подручју општине Градишка су:

  1. Ветеринарска станица „Zoizo Company” д.о.о. Светозара Марковића 4, епизоотиолошки је надлежна за насељена мјеста: Орубица, Горња Долина, Доња Долина, Греда, Мачковац, Козинци, Бок Јанковац, Градишка, Крушкик, Лужани, Драгељи, Цимироти, Жеравица и Липовачa;
  2. Ветеринарска станица „Трговет“ д.о.о. Дубраве број 79, Дубраве, епизоотиолошки је надлежна за насељена мјеста: Ламинци Дубраве, Ламинци Брезици, Ламинци Јаружани, Ламинци Сређани, Брестовчина, Лисковац, Чикуле, Дубраве, Ровине, Шашкиновци, Доња Јурковица, Средња Јурковица, Горња Јурковица, Ново Село, Миљевићи, Машићи и Кочићево;
  3. Ветеринарска станица „Ветерина-систем Сладојевић” д.о.о. Нова Топола, Поткозарска број 9, епизоотиолошки је надлежна за насељена мјеста: Доњи Карајзовци, Петрово Село, Трошељи, Крајишник, Нова Топола, Елезагићи, Берек и Рогољи;
  4. Ветеринарска амбуланта „Самарџија“ д.о.о. Чатрња број 81 А, епизоотиолошки је надлежна за насељена мјеста: Чатрња, Буковац, Бистрица, Гашница, Орахова, Врбашка и Доњи Подградци;
  5. Ветеринарска амбуланта „Суботић“д.о.о. Војводе Бојовића број 21, епизоотиолошки је надлежна за насељена мјеста: Јабланица, Милошево Брдо, Совјак, Горњи Подградци, Требовљани, Козара, Ћелиновац, Турјак, Трновац, Грбавци, Кијевци, Церовљани, Јазовац, Мичије и
  6. Ветеринарска амбуланта „Николесић“д.о.о. Душаново, епизоотиолошки је надлежна за насељена мјеста: Вилуси, Романовци, Сеферовци, Вакуф, Горњи Карајзовци, Трновац и Аџићи.

У складу са Законом о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 75/17) власник животиња је дужан да омогући спровођење Програма мјера и доказ о спроведеним мјерама чува најмање двије године.

Пчеле у унутрашњем промету морају обавезно бити праћене са увјерењем о здравственом стању животиња које се издаје на захтјев власника пчела, а издаје га овлаштена ветеринарска организација на чијем се епизоотиолошком подручју налази пчелињак ако су испуњени сви услови за издавање.

Више информација потражите у Вашој епизоотиолошки надлежној ветеринарској организацији.