ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Рјешење о еколошкој дозволи – “ГУМА М” д.о.о. Мостар