OBAVJEŠTENJE – Tim za kvalitet Opštine Gradiška

datum objave: 05.12.2018.

 OBAVJEŠTENJE – Tim za kvalitet Opštine Gradiška

Tim za kvalitet Opštine Gradiška

 OBAVJEŠTAVA

 građane da će se u periodu od 07.12. do 21.12.2018. godine vršiti ispitivanje zadovoljstva građana opštinskim uslugama.

 Anketiranje će se provoditi u prostorijama Opštinske uprave opštine Gradiška – šalter sala, čekaonicama JZU Doma zdravlja i Centra za socijalni rad, u zgradama komunalnih preduzeća, javnih vrtića i na terenu na području grada.

 Molimo građane – korisnike usluga da popune anketni upitnik i tako doprinesu povećanju kvaliteta usluga Opštinske uprave opštine Gradiška.