PROGRAM JAVNE RASPRAVE

datum objave: 04.12.2018.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Broj: 02-012-1-729/18
Datum: 30.11.2018. godine

Skupština opštine Gradiška na 19. redovnoj sjednici, koja je održana  dana 29. 11. 2018. godine, utvrdila je nacrte sljedećih akata i iste uputila u javnu raspravu u trajanju od 15 dana od dana utvrđivanja istih:

  1. Nacrt Programa rada Skupštine opštine Gradiška za 2019. godinu.
  2. Nacrt rebalansa Budžeta opštine Gradiška za 2018. godinu.
   1. Nacrt Odluke o izmjenama Programa podrške razvoju poljoprivrede za 2018. godinu.
   2. Nacrt Odluke o izmjenama Programa podrške razvoju preduzetništva u opštini Gradiška za 2018. godinu.
   3. Nacrt Odluke o izmjenama Programa korišćenja sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i sredstava od zakupnine zemljišta u svojini Republike Srpske za 2018. godinu.
   4. Nacrt Odluke o izmjenama Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu.
   5. Nacrt Odluke o izmjenama Programa komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
   6. Nacrt Odluke o izmjenama Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva za 2018. godinu.
   7. Nacrt Odluke o izmjenama Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije hidromelioracionog sistema za 2018. godinu.
   8. Nacrt Odluke o izmjenama Plana korištenja sredstava ostvarenih od koncesione naknade na  za 2018. godinu.
   9. Nacrt Odluke o izmjenama Plana utroška sredstava ostvarenih od naknade po   osnovu korištenja šuma i šumskog zemljišta na prostoru opštine Gradiška za 2018. godinu.
   10. Nacrt Odluke o izmjenama Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2018.   godinu.
   11. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Programa socijalne zaštite za 2018. godinu.
   12. Nacrt Odluke o izmjenama Programa finansiranja sporta na području opštine Gradiška za 2018. godinu.
   13. Nacrt Odluke o izmjenama Programa boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata za 2018. godinu.
   14. Nacrt Odluke o izmjenama Programa zaštite od požara u opštini Gradiška za 2018. godinu.
 1. Nacrt Strategije razvoja opštine Gradiška za period 2019 – 2027. godina.
 2. Nacrt Budžeta opštine Gradiška za 2019. godinu.
 3. Nacrt Programa podrške razvoju poljoprivrede u opštini Gradiška za 2019. godinu.
 4. Nacrt Programa korišćenja sredstava po osnovu naknada ostvarenih od poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini.
 5. Nacrt Programa podrške razvoju preduzetništva u opštini Gradiška za 2019. godinu.
 6. Nacrt Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju.
 7. Nacrt Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu.
 8. Nacrt Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva za 2019. godinu.
 9. Nacrt Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije hidromelioracionog sistema za 2019. godinu.
 10. Nacrt Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu.
 11. Nacrt Plana utroška sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šuma i šumskog zemljišta na prostoru opštine Gradiška za 2019. godinu.
 12. Nacrt Plana korištenja sredstava ostvarenih od koncesione naknade za 2019. godinu.
 13. Nacrt Programa socijalne zaštite za 2019. godinu.
 14. Nacrt Programa boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata za godinu.
 15. Nacrt Programa finansiranja sporta na području opštine Gradiška 2019. godinu.
 16. Nacrt Programa zaštite od požara u opštini Gradiška za 2019. godinu.

Na osnovu čl. 68. i 133. Statuta opštine Gradiška (”Službeni glasnik opštine Gradiška”, broj 4/17) Načelnik opštine Gradiška utvrđuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Nacrti akata su dostupni na:

 • zvaničnoj internet stranici Opštine Gradiška, www.opstina-gradiska.com
 • Info-pultu Opštinske uprave Gradiška, u pisanom obliku.

Svi zainteresovni građani, korisnici budžetskih sredstava, privrednici, udruženja i dr., mogu svoje sugestije i prijedloge vezane za utvrđene nacrte dostaviti u pisanom obliku na adresu:  Opština Gradiška, Vidovdanska 1A  ili na  e-mail: nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com  u periodu do 14. decembra 2018. godine.

Usmena javna rasprava sa  predstavnicima  javnih ustanova korisnika budžetskih sredstava   (Centar za socijalni rad, JPU „Lepa Radić“, Zavičajni muzej, Kulturni centar, Narodna biblioteka, Turistička organizacija, Razvojna agencija i srednje škole)  će se obaviti u petak 7.12. 2018. godine u prostorijama Opštinske uprave Gradiška (sala 47) sa početkom u 10,00 časova.

Usmena javna rasprava sa predstavnicima ostalih korisnika budžetskih sredstava (korisnici grantova iz oblasti boračko-invalidske zaštite, društvenih djelatnosti i privrede i poljoprivrede) će se obaviti u petak  7.12.2018. godine u prostorijama Opštinske uprave Gradiška (sala za sjednice Skupštine opštine) sa početkom u 13,00 časova.

Usmena javna rasprava sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i zainteresovanim građanima sa područja gradskih i prigradskih mjesnih zajednica (Bok Jankovac, Mačkovac, Brestovčina, Dubrave, Žeravica, Kozinci, Kruškik, Liskovac, Novo Selo, Dolina, Obradovac, Senjak, Tekija, Centar, Cerovljani, i Čatrnja) će se obaviti u ponedjeljak  10.12.2018. godine u sali za sjednice Skupštine opštine Gradiška, sa početkom u 18,00 časova.

Usmena javna rasprava sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i zainteresovanim građanima sa područja Lijevča (Berek, Vakuf, Vilusi, Gornji Karajzovci, Gornja Jurkovica, Donji Karajzovci, Elezagići, Jurkovica, Kočićevo, Krajišnik, Laminci Brezici, Laminci, Mašići, Miljevići, Nova Topola, Stara Topola, Petrovo Selo, Rovine, Rogolji, Romanovci, Seferovci i Trošelji) će se obaviti u utorak 11.12. 2018. godine u prostoru Osnovne škole „Petar Kočić“ u Novoj Topoli sa početkom u 18,00 časova.

Usmena javna rasprava sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i zainteresovanim građanima sa područja Potkozarja (Bistrica, Vrbaška, Gašnica, Gornji Podrgadci, Grbavci, Donji Podgradci, Dragelji, Jablanica, Jazovac, Kijevci, Lužani, Miloševo Brdo, Orahova, Sovjak, Trebovljani, Turjak, Mičije  i Cimiroti) će se obaviti u srijedu  12.12.2018. godine u prostoru Doma kulture u Gornjim Podgradcima sa početkom u 18,00 časova.

Pozivaju se korisnici budžetskih sredstava, predstavnici savjeta mjesnih zajednica i zainteresovani građani da, prema utvrđenom rasporedu,  prisustvuju usmenim javnim raspravama.

Organizatori i nosioci aktivnosti oko javne rasprave po utvrđenim nacrtima su: Stručna služba Skupštine opštine, Služba načelnika opštine  i resorna odjeljenja Opštinske uprave  Gradiška.

NAČELNIK OPŠTINE

Zoran Adžić