ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

датум објаве: 04.12.2018.

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Број: 02-012-1-729/18
Датум: 30.11.2018. године

Скупштина општине Градишка на 19. редовној сједници, која је одржана  дана 29. 11. 2018. године, утврдила је нацрте сљедећих аката и исте упутила у јавну расправу у трајању од 15 дана од дана утврђивања истих:

  1. Нацрт Програма рада Скупштине општине Градишка за 2019. годину.
  2. Нацрт ребаланса Буџета општине Градишка за 2018. годину.
   1. Нацрт Одлуке о измјенама Програма подршке развоју пољопривреде за 2018. годину.
   2. Нацрт Одлуке о измјенама Програма подршке развоју предузетништвa у општини Градишка за 2018. годину.
   3. Нацрт Одлуке о измјенама Програма коришћења средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине земљишта у својини Републике Српске за 2018. годину.
   4. Нацрт Одлуке о измјенама Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину.
   5. Нацрт Одлуке о измјенама Програма комуналне инфраструктуре за 2018. годину.
   6. Нацрт Одлуке о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2018. годину.
   7. Нацрт Одлуке о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2018. годину.
   8. Нацрт Одлуке о измјенама Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде на  за 2018. годину.
   9. Нацрт Одлуке о измјенама Плана утрошка средстава остварених од накнаде по   основу кориштења шума и шумског земљишта на простору општине Градишка за 2018. годину.
   10. Нацрт Одлуке о измјенама Програма уређења грађевинског земљишта за 2018.   годину.
   11. Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Програма социјалне заштите за 2018. годину.
   12. Нацрт Одлуке о измјенама Програма финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2018. годину.
   13. Нацрт Одлуке о измјенама Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2018. годину.
   14. Нацрт Одлуке о измјенама Програма заштите од пожара у општини Градишка за 2018. годину.
 1. Нацрт Стратегије развоја општине Градишка за период 2019 – 2027. година.
 2. Нацрт Буџета општине Градишка за 2019. годину.
 3. Нацрт Програма подршке развоју пољопривреде у општини Градишка за 2019. годину.
 4. Нацрт Програма коришћења средстава по основу накнада остварених од пољопривредног земљишта у 2019. години.
 5. Нацрт Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2019. годину.
 6. Нацрт Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању.
 7. Нацрт Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину.
 8. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину.
 9. Нацрт Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2019. годину.
 10. Нацрт Програма уређења грађевинског земљишта за 2019. годину.
 11. Нацрт Плана утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења шума и шумског земљишта на простору општине Градишка за 2019. годину.
 12. Нацрт Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2019. годину.
 13. Нацрт Програма социјалне заштите за 2019. годину.
 14. Нацрт Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за годину.
 15. Нацрт Програма финансирања спорта на подручју општине Градишка 2019. годину.
 16. Нацрт Програма заштите од пожара у општини Градишка за 2019. годину.

На основу чл. 68. и 133. Статута општине Градишка (”Службени гласник општине Градишка”, број 4/17) Начелник општине Градишка утврђује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Нацрти аката су доступни на:

 • званичној интернет страници Општине Градишка, www.opstina-gradiska.com
 • Инфо-пулту Општинске управе Градишка, у писаном облику.

Сви заинтересовни грађани, корисници буџетских средстава, привредници, удружења и др., могу своје сугестије и приједлоге везане за утврђене нацрте доставити у писаном облику на адресу:  Општина Градишка, Видовданска 1А  или на  е-mail: nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com  у периоду до 14. децембра 2018. године.

Усмена јавна расправа са  представницима  јавних установа корисника буџетских средстава   (Центар за социјални рад, ЈПУ „Лепа Радић“, Завичајни музеј, Културни центар, Народна библиотека, Туристичка организација, Развојна агенција и средње школе)  ће се обавити у петак 7.12. 2018. године у просторијама Општинске управе Градишка (сала 47) са почетком у 10,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима осталих корисника буџетских средстава (корисници грантова из области борачко-инвалидске заштите, друштвених дјелатности и привреде и пољопривреде) ће се обавити у петак  7.12.2018. године у просторијама Општинске управе Градишка (сала за сједнице Скупштине општине) са почетком у 13,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја градских и приградских мјесних заједница (Бок Јанковац, Мачковац, Брестовчина, Дубраве, Жеравица, Козинци, Крушкик, Лисковац, Ново Село, Долина, Обрадовац, Сењак, Текија, Центар, Церовљани, и Чатрња) ће се обавити у понедјељак  10.12.2018. године у сали за сједнице Скупштине општине Градишка, са почетком у 18,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја Лијевча (Берек, Вакуф, Вилуси, Горњи Карајзовци, Горња Јурковица, Доњи Карајзовци, Елезагићи, Јурковица, Кочићево, Крајишник, Ламинци Брезици, Ламинци, Машићи, Миљевићи, Нова Топола, Стара Топола, Петрово Село, Ровине, Рогољи, Романовци, Сеферовци и Трошељи) ће се обавити у уторак 11.12. 2018. године у простору Основне школе „Петар Кочић“ у Новој Тополи са почетком у 18,00 часова.

Усмена јавна расправа са представницима савјета мјесних заједница и заинтересованим грађанима са подручја Поткозарја (Бистрица, Врбашка, Гашница, Горњи Подргадци, Грбавци, Доњи Подградци, Драгељи, Јабланица, Јазовац, Кијевци, Лужани, Милошево Брдо, Орахова, Совјак, Требовљани, Турјак, Мичије  и Цимироти) ће се обавити у сриједу  12.12.2018. године у простору Дома културе у Горњим Подградцима са почетком у 18,00 часова.

Позивају се корисници буџетских средстава, представници савјета мјесних заједница и заинтересовани грађани да, према утврђеном распореду,  присуствују усменим јавним расправама.

Организатори и носиоци активности око јавне расправе по утврђеним нацртима су: Стручна служба Скупштине општине, Служба начелника општине  и ресорна одјељења Општинске управе  Градишка.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Зоран Аџић