Obavještenje o pojavi bruceloze kod ovaca na području opštine Gradiška

datum objave: 08.11.2018.

Obavještenje o pojavi bruceloze kod ovaca na području opštine Gradiška

Obavještavamo stanovništvo da je na području opštine u jednom domaćinstvu  tokom oktobra 2018. godine utvrđena bruceloza kod ovaca.

Bruceloza (Brucellosis) je zarazna bolest različitih vrsta domaćih i divljih  životinja, koja se sa životinja prenosi na ljude, zoonoza, a izazivaju je bakterije iz roda Brucella.

U periodu januar – oktobar 2018. godine Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja Gradiška je prijavila dva oboljela lica od bruceloze u dva domaćinstva na području opštine Gradiška.

Po prijavi oboljenja ljudi od bruceloze sprovedeno je dijagnostičko ispitivanje zatečenih prijemljivih životinja na brucelozu u domaćinstvima oboljelih lica.

U kliničkoj dijagnostici nisu utvrđeni vidljivi znakovi oboljenja kod zatečenih prijemljivih životinja na brucelozu.

U jednom domaćinstvu je laboratorijskom dijagnostikom kod jedne ovce  utvrđena bruceloza, a jedna ovca je i u ponovljenom ispitivanju utvrđena suspektna (sumnjiva) na brucelozu.

U skladu sa važećim veterinarskim propisima i uz saglasnost vlasnika životinja, ovca kod koje je utvrđena bruceloza i suspektna ovca su proglašene zaražene brucelozom i neškodljivo su uklonjene.

Bruceloza kod životinja se ne liječi, oboljele životinje se moraju eliminisati iz uzgoja.

Bruceloza ljudi se najbolje sprječava kontrolom infekcije kod životinja.

Mjere koje se sprovode, u skladu sa veterinarskim propisima na snazi, vezano za kontrolu i sprječavanje bruceloze životinja obuhvataju sljedeće:

  • sva goveda starija od godinu dana se moraju jednom godišnje serološki testirati na brucelozu, a period od prethodnog ispitivanja ne smije biti kraći od tri mjeseca ni duži od godinu dana,
  • sve ovce i koze, osim janjadi i jaradi namjenjenih klanju, starosti do šest mjeseci moraju biti vakcinisane REV1 Ocurev vakcinom. U slučaju da vlasnik posjeduje  životinje starije od 6 mjeseci – vakcinacija se vrši nakon sprovedenog serološkog ispitivanja i utvrđenog negativnog rezultata na brucelozu,
  • kod svinja se  u slučaju diferencijalno dijagnostički postavljene sumnje na prisustvo bruceloze sprovodi kliničko, bakteriološko i ako je potrebno serološko ispitivanje pod službenim nadzorom,
  • životinje  čije se mlijeko koristi u javnoj potrošnji, prije stavljanja mlijeka u promet moraju da imaju negativna dijagnostička ispitivanja na brucelozu,
  • u slučaju pobačaja, prijevremenog rođenja ili rođenja slabo vitalne mladunčadi vlasnik životinja je dužan obavijestiti veterinarsku organizaciju, kao i svaku drugu promjenu zdravstvenog stanja, i dostaviti podatke o zdravstvenoj zaštiti i kretanju  životinja,
  • kod svakog prijavljenog pobačaja goveda, ovaca, koza, svinja i kobila  ovlaštena veterinarska organizacija je dužna da dostavi na laboratorijsku pretragu krv životinje koja je pobacila, a po mogućnosti i pobačeni fetus sa plodovim ovojnicama radi pretrage na brucelozu i druge uzročnike pobačaja,
  • svaku životinju u prometu mora da prati propisana veterinarska dokumentacija, odnosno identifikacioni dokument i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinje, a ako životinje napuštaju područje epizootiološke jedinice (opštine) i potvrda o zdravstvenom stanju pošiljke,
  • promet ovaca i koza dopušta se pod veterinarskim nadzorom, a u promet se mogu staviti samo one ovce i koze koje su vakcinisane najmanje četiri sedmice prije stavljanja u promet, sa izuzetkom nevakcinisane janjadi i jaradi koja su namjenjena klanju kada se otpremaju na klaonicu pod uslovom da su sve životinje označene ušnim markicama sa brojčanom oznakom i ugraviranim tekstom „VETERINARSKA SLUŽBA REPUBLIKE SRPSKE“,
  • vlasnik životinja je dužan da prijavi ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svako kretanje životinja i promjenu brojnog stanja životinja na imanju, a  dolazak ili odlazak životinja koje se obavezno obilježavaju prijavi u roku 24  časa od nastalog događaja,
  • vlasnik životinja je dužan da ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijavi uginuće životinje na imanju.

Više informacija potražite u Vašoj veterinarskoj organizaciji

NAČELNIK ODJELJENJA
Branko Stojnić