ОДРЖАНО 18. РЕДОВНО ЗАСЈЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

датум објаве: 25.10.2018.

ОДРЖАНО 18. РЕДОВНО ЗАСЈЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

У сали за сједнице Скупштине општине Градишка одржано је осамнаесто редовно скупштинско засједање на коме је усвојен Извјештај о извршењу Буџета општине Градишка за период јануар-јун 2018. године као и низ информација о пословању јавних установа и јавних и комуналних предузећа чији је оснивач Општина Градишка.
Начелник општине Зоран Аџић коментаришући извршење Буџета за првих шест мјесеци ове године изразио је одређено задовољство из разлога што је дошло до повећања непореских прихода.
Први човјек општине је информисао да су укупни приходи и примици у наведеном периоду остварени у износу од 12.329.902 КМ, а укупни расходи и издаци у износу од 12.814.978 КМ. Начелник Аџић је рекао да разлика у финансирању износи 485.000 КМ због судске пресуде из 2014.године.
Судском пресудом из процеса који је отворен 2014. године између “Крајина осигурања“ и Општине Градишка, Општина је морала да измири 680.000 КМ”, истакао је Аџић.
Аџић је нагласио да све индикације са 30.септембром показују да је дошло до повећања приходовне стране буџета и поред тога што је у протеклих годину дана путем разних судских извршења, која се воде од 2005. и 2014.године, буџет Општине оштећен за више од миллион КМ. Према његовим ријечима, буџет Општине је стабилан и локална управа све своје обавезе, предвиђене буџетом, редовно измирује.
Одборници Скупштине општине усвојили су и Извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавног предузећа Спортски центар “Servitium” за прошлу годину, као и информације о пословању за првих шест мјесеци јавних установа: Културни центар, Народна библиотека, Завичајни музеј, Предшколска установа “Лепа Радић”, Центар за социјални рад, Туристичка организација, Дом здравља и Апотека Градишка.
Одборници су разматрали информације о пословању Јавног предузећа “Радио Градишка” и комуналних предузећа “Водовод”, “Градска чистоћа” и “Топлана”, за прво полугодиште 2018. године.
Начелник општине Градишка Зоран Аџић истакао је да је задовољан радом комуналних предузећа посебно нагласивши залагање менаџмента КП ”Водовод” Градишка који је, кроз имплементацију МЕГ пројекта, створио услове за имплементацију врло значајних пројеката из области водоснабдјевања.
На овом скупштинском засједању усвојена је Одлука о субвенционисању трошкова легализације којом су одређене категорије становништва ослобођене плаћања ренте и уређења грађевинског земљишта приликом легализације индивидуалног стамбеног или стамбено-пословног објекта, бруто грађевинске површине мање од 400 квадратних метара, а за одређене категорије умањења по истом основу износе 60, односно 50 одсто.
Одборници су данас усвојили Информацију у области ветеринарске дјелатности, Информацију о обиласку мјесних заједница од стране одборника Скупштине општине Градишка, а дата је и сагласност за повећање броја дјеце у појединим васпитним групама.
Усвојени су и приједлози одлука о доношењу Регулационог плана дијела центра Градишке и о доношењу измјене дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-стадион-Топлана“, на подручју блока 10/а.
Вршилац дужности директора Развојне агенције Градишка Бојан Арамбашић разрјешен је због истека мандата, а за новг вршиоца именован је Богдан Вицановић.
Клубу одборника СНСД-а у Скупштини општине Градишка данас је приступила независни одборник Вања Стојнић.