Обавјештење – Јавни увид у Нацрт измјене дијела Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године и Нацрт Регулационог плана дијела центра Градишке

датум објаве: 06.08.2018.

Обавјештење – Јавни увид у Нацрт измјене дијела Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године и Нацрт Регулационог плана дијела центра Градишке

О Г Л А С

Обавјештава се јавност да ће Нацрт измјене дијела Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године и Нацрт Регулационог плана дијела центра Градишке, бити на јавном увиду у периоду од 17. августа до 17. септембра 2018 године.
Нацрти ових планова ће бити изложен у просторијама Општинске управе општине Градишка (шалтер сала).
Јавни увид ће се вршити увидом у текстуални и графички дио нацрта планова. Заинтересована лица могу извршити увид у нацрте предметних планова сваким радним даном од 7,30 сати до 15,30 сати.
У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама или се могу доставити Одјељењу за просторну уређење и грађење у писаној форми.
Информације везане за Нацрт измјене дијела Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године могу се добити у канцеларији број 4 или на број телефона 051/ 810-304.
Информације везане за Нацрт Регулационог плана дијела центра Градишке могу се добити у канцеларијама број 12 и 15 или на бројеве телефона 051/810-312 и 051/810-315.