OBAVJEŠTENJE – prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana “Agroindustrijska zona Nova Topola” putem usmenog javnog nadmetanja

datum objave: 10.07.2018.

OBAVJEŠTENJE – prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana “Agroindustrijska zona Nova Topola” putem usmenog javnog nadmetanja

Tekst oglasa, te opšte i posebne uslove učešća na licitaciji možete preuzeti ovde.