Potpisan Ugovor za dogradnju vodovodnog sistema opštine Gradiška

datum objave: 09.07.2018.

Potpisan Ugovor za dogradnju vodovodnog sistema opštine Gradiška

Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić i predstavnik grupe ponuđača „Hidro-kop“.d.o.o. Banja Luka i „General Engineering“ d.o.o. Sarajevo Goran Babić potpisali su danas Ugovor za projekat „Dogradnje vodovodnog sistema opštine Gradiška“ čija je vrijednost preko 1,2 miliona KM.

Ugovor je potpisan u okviru Projekta „Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srpskoj“ koji se realizuje kreditnim sredstvima Evropske investicione banke – komponenta II.

Projekat „Dogradnje vodovodnog sistema opštine Gradiška“ obuhvatiće izvođenje radova na automatizaciji i telemetriji cjelokupnog sistema vodosnabdijevanja opštine Gradiška.

Projektnim rješenjima predviđeno je mjerenje svih karakterističnih tačaka sistema vodosnabdijevanja /pumpne stanice, rezervoari, mjerne zone sa fokusom na upravljanje gubicima u sistemu- neprihodovana voda/.

Pored modernizacije upravljanja sistema vodosnabdijevanja, odnosno zamjene svih elektroinstalacija predviđena je i i nabavka dizel agregata kojim bi se spriječile sve akcidente situacije koje nastaju pri nestanku električne energije na vodoizvorištu u Žeravici čime će se obezbijediti maksimalno pouzdano vodosnabdijevanje 24 časa dnevno.

Potpisivanju ovog ugovora prethodilo je potpisivanje Memoranduma o realizaciji projekta čiji su potpisnici Opština Gradiška, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i Ministarstvo finansija RS, čiji je predstavnik Bojan Macura prisustvovao današnjem sastanku.