Обавјештење за власнике фарми живине врсте Gallus gallus.

датум објаве: 04.07.2018.

Обавјештење за власнике фарми живине врсте Gallus gallus.

Обавјештавамо Вас да је Ресор за ветеринарство Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске на својој интернет страници објавио:

  • Правилник о контроли салмонелозе у јатима пилића врсте Gallus gallus узгајаних за производњу меса (товних бројлера) у Републици Српској,
  • Правилник о контроли салмонелозе у јатима кока носиља и производње конзумних јаја врста Gallus gallus у Републици Српској и
  • Правилник о контроли салмонелозе код одраслих расплодних јата

( расплодна јата у производњи) врсте Gallus gallus у Републици Српској.

Правилници су објављени у јуну 2018. године у  „Службеном гласнику Републике Српске“, број 54/18 и ступили су на снагу.

Контрола салмонелозе је обавезна ветеринарска мјера прописана за спровођење код живине у Годишњем програму мјера здравствене заштите животиња у Републици Српској у 2018.години („Службени гласник Републике Српске“, број 32/18).

У складу са Законом о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 75/17) власник животиња је дужан да омогући спровођење Годишњег програма мјера здравствене заштите животиња и доказ о спроведеним мјерама чува најмање двије године.

За додатне информације се обратити у Вашу епизоотиолошки надлежну ветеринарску организацију или ветеринарском инспектору Општинске управе Градишка.