ЈАВНИ ПОЗИВ

датум објаве: 11.06.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Општина Градишка је приступила активностима на изради Регулационог плана „Нова Топола –Исток“ и Регулационог плана „Нова Топола –Запад“.

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретностуи у обухвату ових планова, да у року од  15 дана од дана објављивања овог позива доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту  које је у њиховом власништву. Приједлози и сугестије се достављају у писменој форми и предају у канцеларији број 4 ( Шалтер сала Општинске управе Градишка) у којој се могу добити информације о обухватима предметних планских аката и извршити увид у исте.  Рок за достављање приједлога је 27.06.2018. године.