OBAVJEŠTENJE – PRIJAVA ŠTETE NASTALE OD DRVENARA NA ZASADIMA VOĆA

datum objave: 08.06.2018.

OBAVJEŠTENJE – PRIJAVA ŠTETE NASTALE OD DRVENARA NA ZASADIMA VOĆA

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE GRADIŠKA

OBAVJEŠTENJE

PRIJAVA ŠTETE NASTALE OD DRVENARA NA ZASADIMA VOĆA

Obavještavaju se registrovani poljoprivredni proizvođači da mogu prijaviti štete nastale od drvenara na zasadima voća.

Štete se mogu prijaviti svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 15.30 časova u šalter sali Opštinske uprave Gradiška (šalter broj 8).

Uz prijavu se prilaže: kopija lične karte i potvrda iz APIF-a.

Krajnji rok za prijavu nastalih šteta je 29.06.2018. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 051/810-408 ili  051/810-344.