ОГЛАС (Нацрт измјене дијела Регулационог плана – „Градишка – исток“)

датум објаве: 04.05.2018.

ОГЛАС (Нацрт измјене дијела Регулационог плана – „Градишка – исток“)

Обавјештава се јавност да ће Нацрт измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио градске зоне Градишке – „Градишка – исток“  бити на јавном увиду у периоду од 11. маја до 11. јуна 2018 године.

Нацрт Плана ће бити  изложен у просторијама Општинске управе општине Градишка (шалтер сала).

Јавни увид ће се вршити увидом у текстуални и графички дио Нацрта Плана. Увид у Нацрт Плана се може извршити сваким радним даном од 7,30 до 15,30 часова.

У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама (која се налази у просторијама у којима се Нацрт Плана излаже) или се могу доставити Одјељењу за просторно уређење и грађење у писаној форми.

Приједлози, примједбе и мишљења на Нацрт Плана се могу дати или послати најкасније до 11. јуна 2018. године.

Све информације везано за јавни увид могу се добити у канцеларији бр. 4 или на тел. бр. 051/ 810-304.