РАДНО ВРИЈЕМЕ – 1. И 2. МАЈ

датум објаве: 30.04.2018.

РАДНО ВРИЈЕМЕ – 1. И 2. МАЈ

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

У складу са Наредбом о одређивању предузећа, установа и других организација које су дужне да раде у дане празника Републике Српске – Пречишћен текст („Службени гласник оштине Градишка“, број 04/09, 5/13 и 1/14), у дане празника Републике Српске: Међународни празник рада, 1. и 2. мај, ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да раде:

  1. Предузећа која обављају комуналне дјелатности:
    Производња и испорука воде, топлотне енергије, јавни превоз путника, одржавање чистоће, одржавање гробља и пружање погребних услуга, одржавање улица, саобраћајница, паркова, зелених површина, одвођење атмосферских вода и других падавина и чишћење јавних површина и цивилна заштита у времену од 00,00 до 24,00 часова.
  2. Здравствена установа Дом здравља Градишка, у времену од 00,00 до 24,00 часа, те апотекарске установе, у времену од 07,30 до 21,00 час, те цвјећарске, фризерске и козметичарске радње, у времену од 08,00 до 21,00 час.
  3. Угоститељски објекти дужни су да раде у складу са Одлуком о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Градишка.
  4. Предузећа и радње које обављају пекарску дјелатност од 00,00 до 24 часа.
  5. Предузуетници који обављају трговинску дјелатност, у времену од 07,00 до 12,00 часова.