Обавјештење за пчеларе

датум објаве: 20.04.2018.

Обавјештење за пчеларе

Обавјештавају се пчелари да су обавезни на својим пчелињацима током прољећа (март/април) да спроведу клинички преглед пчелињих заједница и дијагностичко узорковање ради испитивања на болест америчку кугу пчелињег легла.

Превентивне дијагностичке мјере се спроводе у складу са Програмом мјера здравствене заштите животиња у Републици Српској у 2018. години. Програм је објављен на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске www.vladars.net у документима Ресора за ветеринарство.

Клинички преглед пчелињих заједница, дијагностичко узорковање и доставу узорака у овлаштену дијагностичку лабораторију на испитивање спроводи ветеринарска организација на чијем се епизоотиолошком подручју налази пчелињак.

У складу са Законом о ветеринарству у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 75/17) власник животиња је дужан да омогући спровођење Програма мјера и доказ о спроведеним мјерама чува најмање двије године.

Пчеле у унутрашњем промету морају обавезно бити праћене са увјерењем о здравственом стању животиња које се издаје на захтјев власника пчела, а издаје га овлаштена ветеринарска организација на чијем се епизоотиолошком подручју налази пчелињак ако су испуњени сви услови за издавање.

Више информација потражите у Вашој епизоотиолошки надлежној ветеринарској организацији.