КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице