ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

датум објаве: 05.04.2018.

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

П О З И В

за јавну расправу

Обавјештава се јавност да ће се усмена јавна расправа о Нацрту  Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту  одржати 10.04.2018. године са почетком у 13,00 часова у просторијама Општине Градишка (сала за сједнице Скупштине општине Градишка). Предмет измјена и допуна Одлуке су постављање привремених објеката на подручју општине Градишка типа киосци, баште и штандови. Текст Одлуке, као и графички прилози уз исту се могу преузети на интернет страници Општине Градишка www.opstina-gradiska.com  у дијелу ОБАВЈЕШТЕЊА или у просторијама Општине Градишка (шалтер сала).

 Позивају се сва заинтересована лица да присуствују јавној расправи.