ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ДИЗЕЛ – ГОРИВА ЗА ПРОЉЕЋНЕ И ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ У 2018. ГОДИНИ

датум објаве: 03.04.2018.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ДИЗЕЛ – ГОРИВА ЗА ПРОЉЕЋНЕ И ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ У 2018. ГОДИНИ

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНИМ  ПРОИЗВОЂАЧИМА  О  НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА  ПРАВА  НА  РЕГРЕСИРАЊЕ  ДИЗЕЛ – ГОРИВА ЗА  ПРОЉЕЋНЕ И ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ  У 2018. ГОДИНИ

Под­сти­цај­на сред­ства за регресирање дизел-горива или еуродизел – горива утвр­ђу­ју се у изно­су од 0,60 КМ/l и одо­бра­ва­ју се за повр­ши­не које су реги­стро­ва­не као обра­ди­ве у РПГ, за извршене прољећне и јесење радове у 2018. години.

Корисници регресирано дизел гориво купују по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литри.

Право на подстицајна средства за регресирање дизел-горива остварују регистрована пољопривредна газдинства, која по хектару регистроване површине у периоду од 30. марта до 30. новембра текуће године, изврше куповину дизел-горива  у количини од 100 литара  по хектару – за  њива/ораница, башта/врт, воћњак и виноград и до 30 литара за ливаде уписане као начин коришћења у РПГ-у, са минималном површином од једног хектара.

Корисници који су преузели регресирано минерално ђубриво у 2012. години и према евиденцији ЈП „Робне резерве Републике Српске“ а. д. Бања Лука извршили уплату прије отписа обавеза, имају право на додатне количине регресираног дизел-горива, у висини регреса који одговара половини износа уплате.

Током назначеног периода извршиће се два обрачуна припадајућих количина дизел горива:

1)  први обрачун се врши прије почетка продаје регресираног дизел-горива.

2) други корективни обрачун врши се само за газдинства која су извршила обавезу ажурирања података у РПГ-у, након почетка продаје регресираног дизел-горива закључно са 15.05.2018.године.

Куповина дизел-горива може се извршити код следећих овлаштених дистрибутера:

  1. „НЕСТРО ПЕТРОЛ” – у Градишци и Новој Тополи,
  2. „КРАЈИНА ПЕТРОЛ” – у Градишци на транзиту и Горњим Подградцима,
  3. „МАЏАР” – Ламинци Брезици,
  4. „НЕШКОВИЋ” –  у Градишци, Брестовчини и Новој Тополи,
  5. „БРЧКО ГАС” – у Градишци на транзиту,
  6. „СУПЕР ПЕТРОЛ” – у Градишци и
  7. „ВЕСТ ПЕТРОЛ “ – у Градишци.

Захтјев за остваривање права на регрес за дизел-гориво пољопривредни произвођачи преузимају у зависности од мјеста становања на следећим локацијама:

МЈЕСНИ УРЕД  У НОВОЈ ТОПОЛИ :

БЕРЕК, ВАКУФ, ВИЛУСИ, ГОРЊА ЈУРКОВИЦА, ГОРЊИ КАРАЈЗОВЦИ, ДОЊА ЈУРКОВИЦА, ДОЊИ КАРАЈЗОВЦИ, ЕЛЕЗАГИЋИ, ЈАЗОВАЦ, КОЧИЋЕВО, КРАЈИШНИК, МАШИЋИ, МИЉЕВИЋИ, НОВА ТОПОЛА, ПЕТРОВО СЕЛО, РОВИНЕ, РОГОЉИ, РОМАНОВЦИ, СЕФЕРОВЦИ, СРЕДЊА  ЈУРКОВИЦА, ТРОШЕЉИ, ЦЕРОВЉАНИ И ШАШКИНОВЦИ.

ОПШТИНСКА УПРАВА ГРАДИШКА, ШАЛТЕР  Бр. 8:

БИСТРИЦА, БОК ЈАНКОВАЦ, БРЕСТОВЧИНА, БУКОВАЦ, ВРБАШКА, ГАШНИЦА, ГОРЊА  ДОЛИНА, ГРАДИШКА ГРАД, ГРБАВЦИ, ГРЕДА, ДОЊА ДОЛИНА, ДРАГЕЉИ, ДУБРАВЕ, ЖЕРАВИЦА, КИЈЕВЦИ, КОЗАРА, КОЗИНЦИ, КРУШКИК, ЛАМИНЦИ БРЕЗИЦИ, ЛАМИНЦИ ДУБРАВЕ, ЛАМИНЦИ ЈАРУЖАНИ, ЛАМИНЦИ СРЕЂАНИ, ЛИПОВАЧА, ЛИСКОВАЦ, ЛУЖАНИ, МАЧКОВАЦ, МИЧИЈЕ, НОВО СЕЛО, ОРАХОВА, ОРУБИЦА, САМАРЏИЈЕ, ТРНОВАЦ, ТУРЈАК, ЧАТРЊА, ЧИКУЛЕ, ЦИМИРОТИ, ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ, ДОЊИ ПОДГРАДЦИ, ЈАБЛАНИЦА, МИЛОШЕВО БРДО, СОВЈАК  И ТРЕБОВЉАНИ.

Приликом куповине захтјев се подноси овлаштеном дистрибутеру, уз приложену (неовјерену) копију личне карте или копије ЈИБ-а (правна лица). Укупно одобрене количине могу се реализовати у неколико одвојених куповина, али само  на истој бензинској станици, односно тамо гдје је поднешен захтјев приликом прве куповине.

РЕГРЕСИРАНО ДИЗЕЛ ГОРИВО ЋЕ СЕ МОЋИ  КУПОВАТИ  БЕЗ ПРЕКИДА ДО 30.новембра.2018.године.

Све додатне информације могу се добити  у шалтер сали Општинске управе општине Градишка  на  шалтеру број 8  или  путем  телефона  051/810-408  и  051/810-344.