ЈАВНИ ПОЗИВ ВЕЗАНО ЗА КУЋНЕ БРОЈЕВЕ И ПРИЈАВУ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА

датум објаве: 02.04.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ВЕЗАНО ЗА КУЋНЕ БРОЈЕВЕ И ПРИЈАВУ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА

На подручју општине Градишка уведен је адресни регистар 2011. године, те је на подручју града, у приградским насељима и у насељеним мјестима Нова Топола, Горњи Подградци и Орахова уведен улични систем.

Одјељење за комуналне и стамбене послове свим носиоцима домаћинства издало је рјешење о одређивању кућног броја.

Провјером у бирачким списковима утврђено је да грађани, у великом броју случајева, нису код Полицијске управе Градишка пријавили адресу становања по рјешењу о кућном броју у којем се наводи назив насељеног мјеста, улица и кућни број.

Да би се избјегле неугодности код одређивања гласачког мјеста, односно да би се бирачки спискови за бирачко мјесто израдили према стварном мјесту становања одређеном у рјешењу о одређивању кућног броја потребно је:

  1. Да носилац домаћинства, односно лице на које гласи Рјешење о кућном броју,  који није извршио промјену пребивалишта у Полицијској управи у складу са предметним рјешењем, без одлагања, изврши промјену пребивалишта.
  2. Уколико пребивалиште није пријављено по Рјешењу о кућном броју, а носилац домаћинства није добио или не посједује раније издато рјешење о кућном броју, потребно је да копију рјешења преузме на шалтеру број 10 у шалтер сали Општинске управе којом приликом ће добити сва потребна упутства како пријавити пребивалиште.
  3. За случајеве када је у периоду од издавања рјешења о одређивању кућног броја до данас дошло до промјене носиоца домаћинства, а претходно није промјена пребивалишта пријављена у Полицијској управи, потребно је поднијети захтјев за издавање кућног броја на насљедника – носиоца домаћинства.
  4. За све додатне информације везано за пријаву пребивалишта по Рјешењу о одређивању кућног броја, односно по стварном мјесту становања грађани могу у времену од 7,30 до 15, 30 часова информације добити у Општинској управи Градишка на телефон број: 051/ 810 -410.
  5. Наведене активности везано за пријаву пребивалишта у Полицијској управи потребно је завршити најкасније до 31. маја 2018. године, прије штампања привермених бирачких спискова за Опште изборе у октобру 2018. године.
  6. Грађани који су уредно пријавили своје пребивалиште по Рјешењу о кућном броју, а након те пријаве није било промјена немају обавеза по овом јавном позиву.