ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА И ОСТАЛИМ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА УСЛИЈЕД ИЗЛИЈЕВАЊА РИЈЕКА

датум објаве: 02.04.2018.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА И ОСТАЛИМ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА УСЛИЈЕД ИЗЛИЈЕВАЊА РИЈЕКА

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОБАВЈЕШТЕЊE
ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА И ОСТАЛИМ
ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА
ПРОЦЈЕНУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА УСЛИЈЕД ИЗЛИЈЕВАЊА РИЈЕКА

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи и остали грађани општине Градишка који су имали штете у протеклом периоду услијед излијевања ријека на пољопривредном земљишту, озимим усјевима, трајним засадима, пољопривредним и стамбеним објектима и другом, да, уколико већ нису, могу поднијети захтјев за процјену штете уз приложену документацију:

  1. Копија личне карте или

  2. Копија ЈИБ-а за правна лица

Подношење захтјева се врши у шалтер сали Општинске управе Градишка, на шалтеру број 8, сваким радним даном до 13.04.2018. године.
Све додатне информације мо
гу се добити у шалтер сали Општинске управе Градишка на шалтеру број 8 или путем телефона 051/810-408 и 051/810-344.