ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

датум објаве: 30.03.2018.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Одјељење за просторно уређење и грађење обавјештава грађани да је Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту упућен у јавну расправу у трајању од 15 дана.

Јавна расправа ће трајати од 30. марта до 14. априла 2018. године.

Текст Нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту се може преузети на интернет страници општине Градишка или у просторијама Општинске управе-шалтер сала.

Графички прилог се може погледати у канцеларији бр. 12. или на интернет страници општине Градишка.

Контакт особе: Биљана Радичић тел 051/810- 315 и Владимир Грабеж тел. 051/810-312

О датуму одржавања јавне расправе на којој могу присуствовати сва заинтересована лица, грађани ће бити накнадно обавјештени путем средстава јавног информисања.

У току трајања јавне расправе сва заинтересована лица могу достављати своја мишљења примједбе и сугестије у писаној форми . Иста се предају у канцеларији бр. 4 (шалтер сала) до дана закључења јавне расправе.

Прилог:

  1.   Текст Нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу
    Простора и грађевинском земљишту
  2.   Графички прилог – План коришћења јавних површина
  3.   Технички опис и изглед киоска

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Саша Суботић