ODRŽANA ČETRNAESTA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE GRADIŠKA

datum objave: 29.03.2018.

ODRŽANA ČETRNAESTA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE GRADIŠKA

U sali za sjednice Skupštine opštine Gradiška održano je četrnaesto redovno skupštinsko zasjedanje na kome je razmatran a zatim i usvojen Izvještaj o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave za 2017. godinu, koji je, po prvi put, urađen po MiPRO metodologiji – metodologiji za integrisano planiranje lokalnog razvoja.
Načelnik opštine je pojasnio da je MiPRO metodologija instrument za proaktivno i odgovorno planiranje i upravljanje lokalnim razvojem zasnovano na principima održivog razvoja te da se takvim načinom planiranja otvara mogućnost za partnerstvo na projektima zemalja Evropske unije.
Komentarišući Izvještaj o radu načelnik opštine je istakao da je protekla godina obilježena realizacijom aktivnosti u oblasti unapređenja rada Opštinske uprave kao i u oblasti infrastrukturnog, privrednog i društvenog razvoja cjelokupnog opštinskog područja.
Načelnik opštine je informisao da je izvršeno organizaciono i kadrovsko osposobljavanje Opštinske uprave za uspješno i efikasno izvršavanje zadataka i obaveza, vraćen je standard kvaliteta ISO 9001:2008 koji je Opštini bio oduzet 2014. godine zbog neprovođenja internih i eksternih provjera, ispunjavanjem veoma zahtjevnih kriterija Opština Gradiška je sertifikovana kao opština sa povoljnim poslovnim okruženjem prema zahtjevima BFC SEE standarda, a nabavkom neophodne opreme pokrenuto je i ponovno uvođenje Geografskog informacionog sistema GIS. Izvršena je analiza prostorno-planske dokumentacije i projektnih rješenja te donesen niz dokumenata iz ove oblasti.
U izvještajnom periodu provedeno je i niz aktivnosti na planu poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija. Smanjene su komunalne i administrativne takse do 40 odsto te na taj način gradiškoj privredi svake godine ostaju sredstva u iznosu od 200.000 KM te je ukinuto plaćanje takse za prvu registraciju preduzetnika. Uvođenjem jednošalterskog sistema vrijeme potrebno za rješavanje postupaka u prosjeku je skraćeno za 26,6 odsto, a uspostavljen je i E-registar koji obuhvata evidenciju administrativnih postupaka i centralnu bazu podataka od značaja za pokretanje poslovne aktivnosti“, rekao je načelnik opštine.
Načelnik Adžić je rekao da je za kapitalne investicije u prošloj godini izdvojeno oko 2,5 miliona KM. Izvršena je modernizacija, odnosno asfaltiranje 14 kilometara novih puteva te rekonstrukcija 8 kilometara ranije asfaltiranih puteva uz učešće građana od oko 10 odsto. Izgrađeno je oko 13 kilometara vodovodne mreže, te donešena odluka o smanjenju cijene priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Na području cijele opštine izjednačene su cijene za korisnike navedenih usluga te je cijena priključka na vodovodnu mrežu 700 KM a na kanalizacionu 470 KM. U prethodnom periodu cijena vodovodnog priključka se kretala do 3.500 KM zavisno od dijela opštine, a kanalizacionog priključka 1.150 KM. Rađeno je na rekonstrukciji ulica i proširenju javne rasvjete, a izvođeni su građevinski radovi na određenim objektima u vlasništvu Opštine za koje je izdvojeno oko 250.000 KM.
S ciljem unapređenja predškolskog i školskog obrazovnog sistema za Tehničku školu obezbijeđena su sredstva za izgradnju i opremanje Kabineta za mehatroniku i Kabineta za tehničare CNC tehnologija, u Srednjoj stručnoj i tehničkoj školi za rekonstrukciju sportske sale, te dogradnju vrtića Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“.
Unapređenje ukupnog rada Opštinske uprave i komunalnog sistema ostvareno je i kroz projekte UNDP BiH. “Tako su kroz MEG projekat, čiji je cilj poboljšanje opštinskog sistema upravljanja razvojem sa posebnim akcentom na unapređenje rada i održivosti KP „Vodovod“, obezbjeđena donatorska sredstva za nabavku opreme za monitoring sistema u DMA zonama, a kroz projekat Lokalnog integrisanog razvoja sredstva za asfaltiranje ulazne saobraćajnice u Agroindustrijskoj zoni Nova Topola, u kojoj je vođenjem dobre investicione politike privučen značajan broj domaćih/stranih investitora koji su kupili gotovo deset hektara zemljišta za realizaciju svojih poslovnih aktivnosti. Kroz implementaciju projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ u šest projektom obuhvaćenih mjesnih zajednica realizovani su projekti vrijednosti od preko 129.000 KM”, rekao je načelnik opštine. Realizovani su i brojni projekti održivog povratka, dok su ostvarene uštede od smanjenja plata funkcionera i grantova političkih organizacija, te naknada za članove odbora javnuih ustanova i službi usmjerene u socijalna davanja. Prepoznate su i potrebe penzionerske populacije kroz povećanje grantovskih sredstava i vraćanje participacije za penzionere do 65 godina starosti te povećana izdvajnja za boračko-invalidsku zaštitu. Uvedene su, po prvi put, novčane nagrade učenicima vukovcima i učenicima generacije osnovnih i srednjih škola.
U protekloj godini izvršena je finansijska konsolidacija kroz povećanje budžetske discipline poboljšanjem naplate izvornih prihoda Opštine i uvođenjem restrikcija utroška budžetskih sredstava zatim kroz refinansiranje kreditnih obaveza čime su stvorene finansijske pretpostavke za realizaciju planiranih kapitalnih ulaganja u 2018. godini.
Načelnik Adžić je naveo da je raspisan tender za odabir izvođača radova za izgradnju infrastukture u Agro-industrijskoj zoni u Novoj Topoli, da će sutra biti objavljen tender za nastavak izgradnje sportske dvorane u Gradišci, a da će u ponedjeljak biti raspisan i tender za rekonstrukciju javne rasvjete. Takođe, on je rekao da je, u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srpske i Evropskom investicionom bankom, pripremljen tender za rekonstrukciju vodotornja i dogradnju još jednog vodoizvorišta u Žeravici te da se u saradnji sa UNDP-om priprema i tender za investiranje u tehnološko unapređenje sistema vodosnabdijevanja.
Prema njegovima riječima, sredstva za navedene investicije biće obezbijeđena iz kreditnih i vlastitih izvora Opštine Gradiška, te grantova međunarodnih fondova i organizacija i institucija Republike Srpske.
Načelnik Adžić je naveo da su za izgradnju prečistača otpadnih voda u Agro-industrijskoj zoni u Novoj Topoli, pomoću USAID-a i CRS-a, obezbijeđena grantovska sredstva u iznosu od skoro 600.000 KM, a da će Opština Gradiška ulagati u izgradnju kanalizacione mreže u ovoj zoni gdje će se stvoriti uslovi da se na kanalizacionu mrežu priključe i stambeni objekti u Novoj Topoli.
Pred nama je velika građevinska sezona, ali smo sve to postigli radeći smišljeno u 2017. godini i praveći sistemska rješenja. Opština Gradiška je vratila i povjerenje Evropske komisije, UNDP-a i drugih međunarodnih faktora, jer je bila proaktivna u svim projektima i uspjela da ispoštuje sve tražene standarde. Shvatili smo da moramo da budemo lokalna uprava koja zna da planira, provodi projekte i izvještava o njihovoj realizaciji“, naglasio je načelnik opštine Gradiška.
Odbornici Skupštine opštine Gradiška, osim Izvještaja o radu načelnika opštine i Opštinske uprave za prošlu godinu, na četrnaestom redovnom zasjedanju usvojili su i Izvještaje o realizaciji Omladinske politike za 2017. godinu i o realizaciji Akcionog plana rodne ravnopravnosti na području opštine Gradiška za period 2015-2017. godina.
Usvojeni su i izvještaji o stanju u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnji otpadnih voda, upravljanju čvrstim otpadom, socijalnoj situaciji i stanju u oblasti kulture na području opštine Gradiška za prošlu godinu.
Odbornici su usvojili Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, prijedloge odluka o uslovima i načinu obavljanja javnog saobraćaja te visini naknada za korišćenje zemljišta uz lokalne i nekategorisane puteve i ulice na području opštine Gradiška za kablovske kanalizacije, za komunikacione kablove i sisteme.
Usvojene su odluke o usklađivanju akata i izdvajanju sredstava za povećanje osnovnog kapitala Javnog preduzeća Sportski centar „Servicijum“ Gradiška, te odluke o određivanju visine naknada predsjednicima mjesnih zajednica i isplati sredstava za obnovu hrama Pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci.
Odbornici su usvojili i Odluku o raspisivanju konkursa za izbor predsjednika i članova Odbora za žalbe opštine Gradiška, te odluke iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa.
Zbog gašenja Odjeljenja za ekonomski razvoj opštine Gradiška, dužnosti je razriješen načelnik ovog odjeljenja Igor Marčeta, a poslove vezane za razvojne projekte ubuduće će obavljati Odsjek za razvoj i nedavno formirana Razvojna agencija Gradiška.