ОДРЖАНА ЧЕТРНАЕСТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

датум објаве: 29.03.2018.

ОДРЖАНА ЧЕТРНАЕСТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

У сали за сједнице Скупштине општине Градишка одржано је четрнаесто редовно скупштинско засједање на коме је разматран а затим и усвојен Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе за 2017. годину, који је, по први пут, урађен по МиПРО методологији – методологији за интегрисано планирање локалног развоја.
Начелник општине је појаснио да је МиПРО методологија инструмент за проактивно и одговорно планирање и управљање локалним развојем засновано на принципима одрживог развоја те да се таквим начином планирања отвара могућност за партнерство на пројектима земаља Европске уније.
Коментаришући Извјештај о раду начелник општине је истакао да је протекла година обиљежена реализацијом активности у области унапређења рада Општинске управе као и у области инфраструктурног, привредног и друштвеног развоја цјелокупног општинског подручја.
Начелник општине је информисао да је извршено организационо и кадровско оспособљавање Општинске управе за успјешно и ефикасно извршавање задатака и обавеза, враћен је стандард квалитета ISО 9001:2008 који је Општини био одузет 2014. године због непровођења интерних и екстерних провјера, испуњавањем веома захтјевних критерија Општина Градишка је сертификована као општина са повољним пословним окружењем према захтјевима BFC SEE стандарда, а набавком неопходне опреме покренуто је и поновно увођење Географског информационог система ГИС. Извршена је анализа просторно-планске документације и пројектних рјешења те донесен низ докумената из ове области.
У извјештајном периоду проведено је и низ активности на плану побољшања пословног окружења и привлачења инвестиција. Смањене су комуналне и административне таксе до 40 одсто те на тај начин градишкој привреди сваке године остају средства у износу од 200.000 КМ те је укинуто плаћање таксе за прву регистрацију предузетника. Увођењем једношалтерског система вријеме потребно за рјешавање поступака у просјеку је скраћено за 26,6 одсто, а успостављен је и Е-регистар који обухвата евиденцију административних поступака и централну базу података од значаја за покретање пословне активности“, рекао је начелник општине.
Начелник Аџић је рекао да је за капиталне инвестиције у прошлој години издвојено око 2,5 милиона КМ. Извршена је модернизација, односно асфалтирање 14 километара нових путева те реконструкција 8 километара раније асфалтираних путева уз учешће грађана од око 10 одсто. Изграђено је око 13 километара водоводне мреже, те донешена одлука о смањењу цијене прикључка на водоводну и канализациону мрежу. На подручју цијеле општине изједначене су цијене за кориснике наведених услуга те је цијена прикључка на водоводну мрежу 700 КМ а на канализациону 470 КМ. У претходном периоду цијена водоводног прикључка се кретала до 3.500 КМ зависно од дијела општине, а канализационог прикључка 1.150 КМ. Рађено је на реконструкцији улица и проширењу јавне расвјете, а извођени су грађевински радови на одређеним објектима у власништву Општине за које је издвојено око 250.000 КМ.
С циљем унапређења предшколског и школског образовног система за Техничку школу обезбијеђена су средства за изградњу и опремање Кабинета за мехатронику и Кабинета за техничаре CNC технологија, у Средњој стручној и техничкој школи за реконструкцију спортске сале, те доградњу вртића Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“.
Унапређењe укупног рада Општинске управе и комуналног система остварено је и кроз пројекте УНДП БиХ. “Тако су кроз МЕГ пројекат, чији је циљ побољшање општинског система управљања развојем са посебним акцентом на унапређење рада и одрживости КП „Водовод“, обезбјеђена донаторска средства за набавку опреме за мониторинг система у ДМА зонама, а кроз пројекат Локалног интегрисаног развоја средства за асфалтирање улазне саобраћајнице у Агроиндустријској зони Нова Топола, у којој је вођењем добре инвестиционе политике привучен значајан број домаћих/страних инвеститора који су купили готово десет хектара земљишта за реализацију својих пословних активности. Кроз имплементацију пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ у шест пројектом обухваћених мјесних заједница реализовани су пројекти вриједности од преко 129.000 КМ”, рекао је начелник општине. Реализовани су и бројни пројекти одрживог повратка, док су остварене уштеде од смањења плата функционера и грантова политичких организација, те накнада за чланове одбора јавнуих установа и служби усмјерене у социјална давања. Препознате су и потребе пензионерске популације кроз повећање грантовских средстава и враћање партиципације за пензионере до 65 година старости те повећана издвајња за борачко-инвалидску заштиту. Уведене су, по први пут, новчане награде ученицима вуковцима и ученицима генерације основних и средњих школа.
У протеклој години извршена је финансијска консолидација кроз повећање буџетске дисциплине побољшањем наплате изворних прихода Општине и увођењем рестрикција утрошка буџетских средстава затим кроз рефинансирање кредитних обавеза чиме су створене финансијске претпоставке за реализацију планираних капиталних улагања у 2018. години.
Начелник Аџић је навео да је расписан тендер за одабир извођача радова за изградњу инфрастуктуре у Агро-индустријској зони у Новој Тополи, да ће сутра бити објављен тендер за наставак изградње спортске дворане у Градишци, а да ће у понедјељак бити расписан и тендер за реконструкцију јавне расвјете. Такође, он је рекао да је, у сарадњи са Министарством финансија Републике Српске и Европском инвестиционом банком, припремљен тендер за реконструкцију водоторња и доградњу још једног водоизворишта у Жеравици те да се у сарадњи са УНДП-ом припрема и тендер за инвестирање у технолошко унапређење система водоснабдијевања.
Према његовима ријечима, средства за наведене инвестиције биће обезбијеђена из кредитних и властитих извора Општине Градишка, те грантова међународних фондова и организација и институција Републике Српске.
Начелник Аџић је навео да су за изградњу пречистача отпадних вода у Агро-индустријској зони у Новој Тополи, помоћу USAID-а и CRS-а, обезбијеђена грантовска средства у износу од скоро 600.000 КМ, а да ће Општина Градишка улагати у изградњу канализационе мреже у овој зони гдје ће се створити услови да се на канализациону мрежу прикључе и стамбени објекти у Новој Тополи.
Пред нама је велика грађевинска сезона, али смо све то постигли радећи смишљено у 2017. години и правећи системска рјешења. Општина Градишка је вратила и повјерење Европске комисије, УНДП-а и других међународних фактора, јер је била проактивна у свим пројектима и успјела да испоштује све тражене стандарде. Схватили смо да морамо да будемо локална управа која зна да планира, проводи пројекте и извјештава о њиховој реализацији“, нагласио је начелник општине Градишка.
Одборници Скупштине општине Градишка, осим Извјештаја о раду начелника општине и Општинске управе за прошлу годину, на четрнаестом редовном засједању усвојили су и Извјештаје о реализацији Омладинске политике за 2017. годину и о реализацији Акционог плана родне равноправности на подручју општине Градишка за период 2015-2017. година.
Усвојени су и извјештаји о стању у области водоснабдијевања и одводњи отпадних вода, управљању чврстим отпадом, социјалној ситуацији и стању у области културе на подручју општине Градишка за прошлу годину.
Одборници су усвојили Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, приједлоге одлука о условима и начину обављања јавног саобраћаја те висини накнада за коришћење земљишта уз локалне и некатегорисане путеве и улице на подручју општине Градишка за кабловске канализације, за комуникационе каблове и системе.
Усвојене су одлуке о усклађивању аката и издвајању средстава за повећање основног капитала Јавног предузећа Спортски центар „Сервицијум“ Градишка, те одлуке о одређивању висине накнада предсједницима мјесних заједница и исплати средстава за обнову храма Покрова Пресвете Богородице у Градишци.
Одборници су усвојили и Одлуку о расписивању конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Градишка, те одлуке из области имовинско-правних односа.
Због гашења Одјељења за економски развој општине Градишка, дужности је разријешен начелник овог одјељења Игор Марчета, а послове везане за развојне пројекте убудуће ће обављати Одсјек за развој и недавно формирана Развојна агенција Градишка.